Log inRegister

Google Maps JavaScript API Example

You are here: Zelenitelefon

Dobrodošli na stranice Mreže zelenih telefona Hrvatske

Cilj Zelenih telefona je poticanje građana na aktivnije sudjelovanje u zaštiti okoliša, a nadležnih institucija na učinkovitije rješavanje problema u okolišu.

Svaki građanin Republike Hrvatske može prijaviti problem u okolišu ili zatražiti informaciju na broj 072 123 456. Aktivisti i volonteri zajedno s građanima pristupaju rješavanju problema, u suradnji s nadležnim institucijama, te zatim nadziru njihovo rješavanje. Do sada je na Mrežu prijavljeno oko 8.000 slučajeva, što pokazuje da se građani svjesno odnose prema okolišu i da su prepoznali kvalitetu rada ZT-a koja se očituje u ispunjavanju očekivanja građana. Naše istraživanje je pokazalo da je 49 % slučajeva uspješno riješeno. Više o nama...
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback