WebHome - Foswiki

Dobrodošli na web stranicu Zelenog foruma

...mreže udruga građana/ki s područja zaštite prirode i okoliša u RH koje se bave javnim zagovaranjem.

Važne novosti (pročitaj...)
  • Seminar Uvod u pravo okoliša i godišnju Skupština Zelenog foruma 16-18. ožujka 2007
  • Zeleni forum traži hrvatsku Erin Brockovich!
  • Natječaj za besplatnu dvogodišnju edukaciju pravnika za pravo okoliša
  • Sastanak Koordinacije mreže - Split 23-24.05.2006
  • Sastanak "Mogućnosti međusektorske suradnje na području zaštite okoliša i prirode u sklopu EU integracija"

Ukratko o Zelenom forumu

Ciljevi

Aktivnosti

Zeleni forum djeluje od 1998. godine. Sve članice mreže sastaju se svake godine na godišnjem sastanku. Zeleni forum je od 1998. do lipnja 2001. godine vodila udruga Zelena akcija iz Zagreba a od sastanka Zelenog foruma u Rapcu (21-24. lipanj 2001) sekretarijat vodi Udruga Zelena Istra iz Pule. Na godišnjem sastanku mreže održanom u Varaždinu (17-19. veljače 2006) sekretarijat je prešao udruzi Sunce iz Splita. Trenutno sekretarijat ponovno vodi udruga Zelena akcija.

Sekretarijat ZF ima zadaću informiranja i koordiniranja, održavanja baze kontakata članica, organiziranja godišnjeg skupa (i manjih sastanaka koordinacije ZF), te osiguravanja sredstava za rad mreže. Po potrebi i u dogovoru s koordinacijom, zastupa Zeleni forum u tijelima i medijima. Mreža objavljuje svoj Bilten i do sada je izdala 13 brojeva.

O ovim stranicama

U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na "Edit" na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.

Projekti u tokuProjekt "Sustainable Use of Renewable Natural Resources" (SURE NARE)


ilustracija
photo by Boris Mitendorfer (from flickr)


U travnju ove godine započeta je provedba projekta "Sustainable Use of Renewable Natural Resources" - SURE NARE koji ima za glavni cilj izgraditi kapacitete hrvatskih organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju javnih politika vezanih uz održivo gospodarenje prirodnim resursima posebice u kontekstu EU pridruženja. U ovom projektu smo se odlučili fokusirati na obnovljive prirodne resurse i to posebice šume, vode, tlo, zrak i biološkau raznolikost.

Glavni rezultati projekta će biti: povećani kapaciteti organizacija civilnog društva u praćenju politika koje imaju utjecaja na obnovljive prirodne resurse, ojačani Zeleni forum za zagovaračke inicijative povezane sa održivim gospodarenjem obnovljivih prirodnih resursa u kontekstu EU aproksimacije, podignuta javna svijest o potrebi za održivo gospodarenje obnovljivim prirodnim resursima te osigurana podrška organizacijama civilnog društva u korištenju procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš i ostalih pravnih instrumenata za zaštitu obnovljivih prirodnih resursa.

Projekt je potpomognut sredstvima Europske unije. Više podataka o projektu možete pronaći ovdjePravo okoliša

pravookolisa.jpg

"Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava."(čl. 3. Ustava RH)

Iz gore navedene odredbe proizlazi kako je očuvanje okoliša i prirode, odnosno pravo na čist i zdrav okoliš jedno od temeljnih ustavnih prava. No, usprkos tako važnoj odredbi ekološki problemi nisu dovoljno ozbiljno shvaćeni u hrvatskom pravnom sustavu. Nevjerojatno je da gotovo i nemamo sudske prakse u ovom tako širokom i specifičnom području kao ni pravnika specijaliziranih za pravo okoliša! Nedostatak adekvatne pravne pomoći prepreka je građanima da sudskim putem osiguraju i zaštite svoje ustavno pravo na zdrav i čist okoliš.

Glavni je cilj ovog projekta educiranjem hrvatskih pravnika i nevladinih udruga osigurati građanima pravnu pomoć i savjetovanje u pitanjima okoliša i prirode te tako osnažiti njihov utjecaj na politiku zaštite okoliša u RH.

Projektni tim sačinjavaju predstavnici Zelenog foruma: Zelena akcija, Zelena Istra i Sunce. Projekt je potpomognut sredstvima Europske komisije.

ekologija.hr - slobodna komunikacijska platforma okolišnog civilnog društva

Uključite se i vi u rad okolišne komunikacijske platforme koju je Zeleni forum izradio upravo za vas!

image

Web stranice www.ekologija.hr stvorene su 2004. godine - radi se o slobodnoj komunikacijskoj platformi za suradnju i razmjenu informacija o zaštiti okoliša, prirode i društvenoj pravdi. Umjesto hijerarhije koristi se horizontalna struktura rukovođenja u kojoj svi učesnici imaju isti pristup mrežnim resursima te iste šanse za distribucuju članaka pisanih sa raznih točaka gledišta. Ovu platformu prvenstveno koriste članovi i članice udruga okupljenih u okolišnu mrežu Zeleni forum, ali potpuno je otvorena i drugim aktivnim osobama i organizacijama okolišnog civilnog društva.

Environmental content sharing in South Eastern Europe

SEE Regional Environmental Content Sharing is the sharing pool of the project Regional Environmental Content Sharing in the South Eastern European Region. Read the News in English language...

Pretražite hrvatski sadržaj Aarhus Clearinghouse web sjedišta