You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>ZapisnikSvibanj10 (06 Feb 2007, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik sa 8. sjednice korisnika Rojca, održanog 10. svibnja 2005.

održane u novoj kino dvorani monteparadiso hacklaba u prizemlju Rojca.

Popis prisutnih:
r.br. Ime i prezime Organizacija
01 Milena Radošević Udruga Zelena Istra
02 Branko Prnjak CBRadio klub "More", Radio klub "Arena-Pula"
03 Dean Gotal Distorzija
04 Zoran Licul Metamedia
05 Dejan Štifanić Studio kaPula
06 Marino Jurcan Metamedia
07 Marlena Plavšić Suncokret Pula
08 Jasminko Balenović milk
09 Željko Antunović Studio More
10 Sejad Balić Udruga bošnjaka branitelja domovinskog rata H-OP
11 Sanja Rakić Sunce
12 Branko Radovanović KSRG Gazela
13 Helena Petrović GAIA i TAI CHI klub Pula
14 David Petrović TAI CHI klub Pula
15 Sanja Apostolovski Merlin
16 Edgar Buršić Monte Paradiso
17 Ivica Petrinić Udruga Zelena Istra

Nakon kraće rasprave o dnevnom redu isti je prihvaćen kako slijedi:

Dnevni red

 1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice
 2. Prihvaćanje Manifesta Rojca
 3. Organizacija Dana Rojca (27, i 28. svibnja)

Svi su prisutni predstavnici udruga na vrijeme dobili zapisnik sa 7. sjednice, pročitali ga te se slažu s njegovom vjerodostojnošću.

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

Nakon Ivičinog kratkog podsjećanja o ideji da se jednim dokumentom predstavimo javnosti te dosadašnjim aktivnostima vezanim za izradu teksta, njegovo čitanje, komentiranje te tijek rada započela je rasprava.

Prihvaćen je Marlenin prijedlog da tekst radne verzije manifesta čitamo točku po tečku te unosimo promjene.

Rasprava je pokazala da:

 • Radna verzija manifesta stilski "nesavršena" i da bi bilo dobro kada bi pronašli volontera/ku s linvističkom stručnoću radi pomoći (Jasminko, Željko)

 • Odlučeno je da se spominjanje "bivše vojarne" u tekstu izbjegne te se ubuduće koristi naziv zgrade: Rojc.

 • Potrebno je ispitati legalnost naziva Savez udruga budući da je isti neformalna organizacija, tj. nije registriana prema Zakonu o udrugama. Ukoliko se pokaže da taj naziv nije uputno koristiti, treba koristiti termin "Savez udruga u osnivanju" (Željko).

 • Manifest bi i zbog međunardne važnosti Rojca bilo dobro prevesti na talijanski i engleski jezik (Željko).

 • Potrebno ga je poslati svim korisnicima Rojca, obratiti pažnju na činjenicu da portirnica nije poštansko sjedište SVIH organizacija korisnica Rojca (Željko).

 • Na ulaz Rojca postaviti će se kutija za eventualne pismene reakcije na sadržaj Manifesta, prikupljeni komentari očekuju se do 20. svibnja (Milena).

 • Manifest će se dograđivati i mijenjati s vremenom, te stilski amaterizam nije prevelik nedostatak ovog dokumenta (Ivica).

 • Mišljenja sam da bi bilo poželjno dodati i članak kojime bi se spomenula vrijednost individue, individualnih sloboda i sl., ali nemam konkretnu ideju. Neka ova ideja ostane za buduću doradu Manifesta (Jasminko).

Tekst DeklaracijaManifest je jednoglasno prihvaćen!

Kao nastavak aktivnosti na predstavljanu Rojca, nakon Krojcbergovog uređivanja Rojca te kaPuline izložbe Metamedia će 27. i 28. V organizirati:
 • izložbu
 • predstaviti rad na knjižici o Rojcu (tisak se očekuje tokom ljeta)

Marino kaže da je moguće organizirati i:
 • javnu tribinu o nekoj temi zanimljivoj udrugama iz Rojca
 • prezentacije udruga
ukoliko se jave zainteresirane udruge.

Milena predlaže organizaciju tiskovne konferencije te predstavljanja Manifesta.

Nakon rasprave prihvaćene je:
 • udruge zainteresirane za dodijelu termina u kojem će predstaviti svoje aktivnosti neka se jave Marinu (Metamediji). javile se:
  • Merlin - za radionicu o izrađivanju autohtonih suvenira
  • Zelena Istra - prikazivanje dokumentarnog filma Spasimo livade Posidonije) te prezentacija udruge
 • na ovorenom će se održati rasprava o nazivu Rojca (mm centar, društveni centar, grad u gradu...) u petak
 • navečer - neformalno druženje aka fešta u Distorziji (3. kat Rojca) - petak
 • Marino će kontaktirati gradske, županijske i državne "organe" i pitati ih za sudjelovanje na tribini "Tko podržava Rojc?" - u subotu.

Sjednica je završila u 21:20h.

Zapisnik izradio

Ivica Petrinic
Topic revision: r4 - 06 Feb 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback