You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>ZapisnikSijecanj05 (30 Jan 2005, IfkePhasianus)Edit Attach

Zapisnik sa sastanka Saveza udruga Karlo Rojc 12.01.2005.

Na sastanku u prostoru udruge Studio KaPula sudjelovalo je 19 udruga i njihovih predstavnika (Mladi grada, KSRG Gazela, CBRK More, Radio klub Arena-Pula, Metamedia, Društvo borilačkih sportova, P.D. Glas Istre, Zelena Istra, Udruga Roma Istre, Studio KaPula, Suncokret, ŽVK Istrijanka, UPAS, Rondo Histriae, More, Centar Shin, UIB, Monte Paradiso i MILK).

Sastanku su prisustvovali i Goran Praštalo, domar, te Janko Kumlanc, osiguranje.

Sastanak je održan prema slijedećem dnevnom redu:

  1. Usvajanje zapisnika s prošlog sastanka
  2. Prostori u Rojcu
    • rad revizijske komisije
    • i novi prostori u Rojcu)
  3. Osvrt na radnu akciju uređenja parka i planiranje budućih akcija
  4. Razno

1.

Najveći dio vremena kod ove točke utrošen je na raspravu oko načina vođenja zapisnika. Zaključeno je da se, uz poštovanje slobode izražavanja samog zapisničara, od sada, uz uobičajeni oblik zapisnika piše i sažetak, odnosno zaključci sastanka koji će imati težinu «službenog dokumenta».

Željko Antunović (Rondo Histriae, More)- predložio je da se sastanci tonski snimaju kako bi sudionici više pazili što govore.

2.

a) Revizijska komisija koju čine pet predstavnika udruga u Rojcu, predstavnik tehničke službe i predstavnik gradskog Odjela za kulturu i koordinaciju rada udruga do sada se nije sastala, zbog određenih primjedbi na sastav komisije. S obzirom da su primjedbe odbačene, zaključeno je da se sastav komisije ne mijenja. Da podsjetimo, revizijska komisija za cilj ima ispitati činjenično stanje glede korištenja prostora u Rojcu, odnosno koriste li se prostori prema planu, jesu li uređeni, te treba li nekim udrugama pomoć oko uređenja prostora itd. Evaluacija će se, kako je utvrđeno na sastanku 3. listopada prošle godine, provesti u dvije faze. U prvoj fazi će se obilaženjem zgrade utvrditi jesu li prostori uopće korišteni, a u drugoj će se upitnicima i ocjenjivanjem prostora , te usporedbom izvještaja i stvarnog stanja doći do rezultata o funkciji, kvantiteti i kvaliteti korištenja prostora. O sadržaju upitnika još će se raspravljati na slijedećem sastanku.

Prvi sastanak revizijske komisije održat će se u 18.01.2005. u Rojcu. Izvještaj o radu komisije bit će predstavljen na slijedećem sastanku.

b) Glede novih prostora u sjevernom dijelu zgrade, informaciju je dao domar Goran Praštalo – Bato. On je kazao kako će se širenje u prvoj fazi sprovesti na prvom i drugom katu već krajem ovog mjeseca. Njihov zadatak bit će očistiti i deratizirati nove prostore, te dovesti struju i vodu do prostorija, a na udrugama ostaje da samostalno urede prostore. Cjelovitiju informaciju oko toga koliko je udruga dobilo prostore bit će predstavljena na slijedećem sastanku

3.

Radna akcija čišćenja okoliša zgrade, odnosno parka sprovedena je 11.12. prošle godine. U najvećem broju odazvali su se članovi Odreda izviđača, kojima se i može pripisati uspješnost akcije. Iz parka je očišćen krupni otpad i pokošena je trava i nisko raslinje. Ipak, još je polovica parka ostala neuređena. Stoga je zaključeno da radne akcije treba nastaviti. Slijedeća radna akcija održat će se 12. veljače 2005. godine.

Danijel Fonović (Društvo borilačkih sportova) – predložio je da se na portirnici Rojca postavi popis na koji će se dobrovoljci za radnu akciju moći upisati, kako bi se moglo ustanoviti s kojim brojem ljudi se može računati na akciju. Zaključeno je i da će se akcija pravodobno najaviti.

Glede portirnice u dvorištu, Goran Praštalo odgovorio je da će se ona vrlo skoro urediti. Na to pitanje nadovezao se Janko Kumlanc iz osiguranja kazavši kako će HAK angažirati i jednog zaštitara koji će voditi brigu o parkiralištu i općenito sigurnosti dvorišta zgrade.

4.

Pod točkom razno Jasminko Balenović (milk) pitao je zašto WC nisu obojani do kraja stropa. Odgovorio je g. Praštalo kazavši kako će se sanitarni čvorovi bojati ukorak s drugom fazom oslikavanja hodnika Rojca. Praštalo je dodao kako korisnici Rojca, sve tehničke primjedbe mogu dostaviti na portirnici.

Barbara Mikac(Zelena Istra) – kazala je kako su već dva puta provaljena vrata u sjeverni dio zgrade. G. Praštalo je obećao da će se vrlo skoro tamo postaviti protuprovalna vrata.

Slijedeći sastanak Saveza udruga Karlo Rojc održat će se 2. veljače 2005. u Društvu invalida u prizemlju.

Zapisnik sastavio: D. Štifanić 12.01.2005.

Komentari:

1. Naziv "evaluacijska komisija" u zapisniku promijenio sam u "revizijska komisija" - budući da je na prethodnim sastancima jasno odvojena funkcija ove revizijske komisije (otkriti koriste li se prostorije dodijeljenje udrugama) te buduće aktivnosti na evaluaciji koristenja Rojca (strucna izrada upitnika, imenovanje radne grupe za provodjenje evaluacije, fundraising radi pokrivanja troskova evaluacije itd)

-- Ivica - 30 Jan 2005
Topic revision: r1 - 30 Jan 2005, IfkePhasianus
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback