You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>ZapisnikLipanj24 (06 Feb 2007, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik sa 9. sjednice predstavnika udruga koje djeluju u Rojcu

održanog 24.06.2004. u prostorijama udruge Zelena Istra

Tema: Upravljanje Rojcom

Prisutni:
 • Marlena Plavšić – Suncokret
 • Edgar Buršić – Monte Paradiso
 • Milena Radošević, Barbara Mikac, Ivica Petrinić – Zelena Istra
 • Veli Huseini – Udruga Roma
 • Sanja Apostolovski – Merlin
 • Hrvoje Matoković – Gradska radionica
 • Goran Praštalo - domar u Rojcu

Na sastanak su pozvane udruge koje su prisustvovale okruglom stolu povodom Dana otvorenih vrata Rojca, 28.svibnja 2004., kojem je osim udruga prisustvovao i pročelnik Gradskog odjela za kulturu i koordinaciju udruga, Eros Čakić.

Pozvani, a nisu prisustvovali zbog sprječenosti:
 • Dean Štifanić - Studio kaPula
 • Marino Jurcan - Metamedij

Tijekom sastanka razgovaralo se o sljedećim temama:

 1. Upravljanje zgradom i organizacija zaposlenih u zgradi
 2. Radovi izvršeni u Rojcu otkad je Castrum d.o.o. preuzeo upravljanje zgradom (1.1.2004.) i plan radova do kraja 2004.
 3. Komunikacija između udruga u Rojcu i nadležnog Gradskog odjela za kulturu i koordinaciju udruga
 4. Savez udruga Rojca
 5. Zajedničke aktivnosti udruga

Goran Praštalo, domar, prisutnima je objasnio sljedeće:
 • Rojcom upravlja Gradski odjel za kulturu i koordinaciju udruga od 1.1.2004.
 • Taj odjel donosi sve odluke vezane za upravljanje i održavanje Rojca.
 • Pročelnik odjela je Eros Čakić.
 • Za održavanje zgrade zaduženo je poduzeće Castrum d.o.o., kojeg je Grad izabrao kao izvršno tijelo koje provodi odluke Gradskog odjela za kulturu i koordinaciju udruga
  • za Castrum d.o.o. koristi se i izraz Upravitelj zgrade.
  • Direktor Castruma d.o.o. je Borivoj Puhar.
 • U Rojcu je Castrum d.o.o. zaposlio: 4 zaštitara, 1 koordinatora, 1 domara, 1 pomoćnog domara, 1 čistačicu i 1 kotlovničara
 • udruge trebaju sva pitanja koja nisu vezana uz popravljanje vrata, prozora, grijanja, nadzora nad zgradom itd., odnosno neke prijedloge ili primjedbe, uputiti Gradskom odjelu. Za sve ostalo(grijanje, popravke i sl.) brine Castrum d.o.o., tj. treba se obratiti domaru.
 • opseg Castrumova djelovanja je “do vrata udruge”, što znači da ne obuhvaća održavanje unutarnjih prostora udruge, osim grijanja.
 • sljedeći radovi u zgradi bit će popravak po jednog WC-a na svakom katu. Postoji ideja da ulazna vrata svakog sanitarnog čvora ne budu zaključana, dok bi od unutarnjih vrata ključ imale samo udruge sa tog kata.

Na početku Castrumova preuzimanja zgrade, domar je prema svojem iskustvu i procjeni stanja u Rojcu sastavio popis 30 stvari koje bi u Rojcu trebalo napraviti/popraviti. Od toga je 6 prioritetnih zahvata koje bi trebalo najprije riješiti, npr. sanitarni čvorovi. Goran Praštalo je obećao da će nam dostaviti popis tih aktivnosti.

Zaključci:

1. Gradskom odjelu za kulturu će se uputiti Zahtjev za redovitim obavještavanjem o učinjenim radovima u Rojcu i planom rada u narednom periodu (npr. u sljedećih 6 mjeseci). Obavijesti bi bile istaknute na oglasnoj ploči ispred portirnice.

2. Predložena je i usvojena ideja postavljanja ormara sa pretincima za poštu za sve udruge. Ormar bi imao i dva slobodna pretinca gdje bi udruge mogle dostavljati svoje prijedloge i primjedbe vezane za Rojc, a koje bi bile proslijeđene nadležnom Gradskom odjelu. Ormar bi bio smješten unutar portirnice i zamijenio bi dosadašnje poštanske sandučiće koji bi potom bili skinuti.

3. Na mjesto poštanskih sandučića trebalo bi postaviti veliku oglasnu ploču na koju bi se mogli lijepiti plakati, obavijesti o aktivnostima, oglasi i druge poruke sa svrhom razmjene informacija između udruga u Rojcu.

4. Predložena je i usvojena ideja da se pozovu sve udruge iz Rojca na zajednički sastanak koji će se održati 23. kolovoza. Na sastanak će, osim udruga, biti pozvani predstavnici Gradskog odjela za kulturu i koordinaciju udruga i domar Goran Praštalo. Teme sastanka bile bi: Radovi izvršeni u Rojcu otkad je Castrum d.o.o. preuzeo upravljanje zgradom (1.1.2004.) i plan radova do kraja 2004. Komunikacija između udruga u Rojcu i nadležnog Gradskog odjela za kulturu i koordinaciju udruga

5. Predloženo je da se utvrdi jedan dan u mjesecu, npr. prvi utorak u mjesecu, kada bi se predstavnici svih udruga mogli sastajati i raspravljati o zajedničkim temama koje se tiču Rojca. Sastanak bi se održavao svaki put u prostorijama druge udruge, a prije svakog sastanka izvjesila bi se o tome obavijest na oglasnoj ploči. Sudjelovanje nije obavezno, niti udruga mora uvijek poslati istog predstavnika. Organizaciju prvog sastanka, koji će se održati u kolovozu, i poziv svim udrugama preuzela je Zelena Istra.

6. Odlučeno je da ćemo za sada koristiti mjesečne zajedničke sastanke i komunikaciju mailing listom za razmjenu mišljenja i usuglašavanja stavova, te objedinjavanje prijedloga i primjedbi koje će biti slane Gradskom odjelu. Prisutni su se složili da će osnivanje Saveza udruga Rojca još neko vrijeme pričekati.

7. Predloženo je da zajedničkim akcijama za grad, makar u trajanju 5 min nekoliko puta godišnje ili po potrebi, udruge Rojca putem medija počnu graditi pozitivnu sliku o Rojcu, kao odgovor na činjeničnu negativnu sliku Rojca u medijima i negativnu percepciju prosječnog pulskog građanina/ke.

Što će se učiniti do sljedećeg susreta:
 1. Otvorit će se mailing lista Rojca u koju će se moći uključiti sve udruge i ostali zainteresirani (ustanove, građani,…), radi lakše komunikacije među udrugama, obavijesti, razmjene informacija, novosti, događanja.
 2. Prikupit će se popis prioritetnih zahvata od domara Gorana Praštala

Zapisnik sastavila

Milena Radošević, Zelena Istra
Topic revision: r1 - 06 Feb 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback