You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20100806 (18 Jun 2010, DusicaRadojcic)Edit Attach

-- DusicaRadojcic - 18 Jun 2010

SASTANAK VIJEĆA ROJCA

8. 6. 2010.

Sastanak počinje s radom u 19.10 sati. Održava se u prostoriji Hacklaba Monteparadisa.

PRISUTNO UDRUGA: 13, broj osoba 16.

Prisutni: Irena Boljunčić Gracin – Čarobnjakov šešir, Marlena Plavšić – Suncokret-Pula, Dušica Radojčić – Zelena Istra, Marko Grbac Knapić – Armazonex, Kristina Nefat – Udruga TOFA, Ozren Catela – UPAS, Cressina Valter – Izviđači Uljanik, Silvano Kalagac – Figaro, Danijel Kvastek – Metamedij, Svetlana Stojanović – Metamedij, Davor Vuković – Monteparadiso, Sebastian Steli – Monteparadiso, Marina Orlić – Krater, Alen Planinšek – Mars room, Marko Bolković – Sonitus, Moris Žiković – koordinator Rojca, Grad Pula

I. Boljunčić Gracin otvara sastanak i daje na usvajanje predloženi dnevni red koji se jednoglasno usvaja:

1. Izbor predsjednika/predsjednice Vijeća i članova/članica koordinacije Rojca

2. Forum o mogućim modelima upravljanja Rojcem

3. Okrugli stol o parkiralištu

4. Daljnji koraci vezani za rad koordinacije

5. Razno

Ad 1.

I. Boljunčić Gracin izvješćuje da je Pravilnik o radu Vijeća Rojca izmijenjen, što je najvažnije – u onom dijelu koji govori o potrebnom broju prisutnih kada se donose odluke. Dakle, natpolovična većina prisutnih na sastanku Vijeća donosi odluke. Međutim, I. Boljunčić Gracin predlaže da zbog malog broja prisutnih predstavnika u Vijeću odgodimo izbor predsjednika/predsjednice Vijeća i članova/članica koordinacije Rojca do jeseni. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 2.

D. Radojčić predstavlja projekt Edukacija i razvoj modela sudioničkog javno-civilnog upravljanja društvenim centrom Rojc kojem je cilj pronalaženje boljeg modela upravljanja Rojcem. Vanjski suradnici na projektu su stručnjaci iz Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade i Saveza za centar za nezavisnu kulturu i mlade. Za projekt su dobivena sredstva Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2010. godinu. U okviru projekta do sada su napravljeni intervjui 12 udruga u Rojcu – proporcionalno zastupljenih prema djelatnostima kojima se bave (sport, kultura...), a od predstavnika Grada intervjuiran je Moris Žiković. Iznenađujuće su slični odgovori 12 udruga. Rezultati intervjua i modeli upravljanja sličnim centrima kao što je Rojc (iz Zagreba i Rijeke) bit će predstavljeni u obliku FORUMA 28. 6. 2010. u MMC-u Luka od 18 do 20 sati. Bit će pozvani svi iz Rojca i udruga koje nisu u Rojcu te ključne osobe iz Grada – gradonačelnik, svi upravni odjeli i odsjeci koji imaju ikakve veze s Rojcem. Grad je financijski podržao projekt s 15.000 kn. Ostale aktivnosti održat će se na jesen (najviše 4 radionice o analizi stanja i potreba, definiranja prostorne tipologije i kriterija za korištenje prostora, definiranja modela institucionalnog partnerstva s Gradom te upravljačke strukture). Na kraju godine održao bi se još jedan forum na kojem bi se vidjelo je li došlo do kakvih promjena.

I. Boljunčić Gracin podsjeća da bi se na forumu trebala čuti i vizija Grada za Rojc.

D. Radojčić kaže da se na udruge u Rojcu obično gleda samo kao na trošak, na one koji žive od proračuna, a zapravo je njihov doprinos u novcu Gradu vrlo velik. Zelena Istra je, na primjer, samo u obliku poreza i doprinosa na plaće i honorare u 2009. u proračun uplatila više od 200.000,00 kn, a sav ostali prihod, koji u najvećoj mjeri dolazi iz fondova Europske unije, troši se uglavnom lokalno za plaćanje roba i usluga. U Rojcu postoji još takvih udruga, ali ne postoji evidencija o tome koliko udruge u grad donose sredstva iz vanjskih izvora.

Ad 3.

D. Radojčić izvješćuje da je sutra, 9. 6. 2010. u MMC-u Luka okrugli stol na parkirališta ispred Rojca, ali i šire u gradu. Organizator je Društvo arhitekata Istre (DAI-SAI) u kojem se mlađi arhitekti otvaraju prema javnosti. Sudjelovat će pročelnici Lukšić, Prhat i Škuflić i pravnica Lanča, te iz Rojca D. Radojčić i M. Grbac Knapić, te arhitekti Pulske grupe.

I. Boljunčić Gracin podsjeća da se pročelnik Prhat pozivao upravo na arhitekte Pulske grupe u argumentiranju izgradnje parkirne garaže na parkiralištu Rojca, a arhitekti su na to reagirali i objasnili da su oni garažu načelno spominjali u širem kontekstu načina rješavanja problema parkiranja u gradu, a ne kao najbolje rješenje za Rojc. I tada su rekli da su spremni doći i objasniti to, što eto sad i čine.

Ad 4.

D. Radojčić kaže da nema povratnih informacija od gradonačelnika – nema i dalje potvrde zaključaka koordinacije. Grad i dalje radi po svom – npr. premješta skejtersku rampu i vrši druge radove bez konzultacija s Koordinacijom. Vijeće je uputilo dopis pročelnicima za sastanak, a odgovorio je samo pročelnik za društvene djelatnosti Erik Lukšić – s kojim i tako postoji dobra komunikacija. On je predložio da se opet napiše jedan dopis koji je poslan 14. 5. i na koji i dalje nema odgovora. I dalje ćemo inzistirati da dobijemo odgovore na pitanja i prijedloge u dopisima. D. Radojčić kaže da je Lukšić faksirao novi ugovor koji Grad ima s Castrumom i on je povoljniji za Rojc, u skladu s prijedlozima koje je dala Koordinacija, a u čemu je pomogao i M. Žiković.

Ad 5.

I. Boljunčić Gracin pita ima li kakvih novosti vezanih za sanaciju krova.

M. Žiković odgovara da nema.

S. Kalagac predlaže tiskanje biltena o Rojcu.

D. Radojčić kaže da to već duže postoji kao ideja, da se objavljuje tro ili šestomjesečni pregled svih aktivnosti i zbivanja u Rojcu, ali da je za to potreban novac i puno vremena, pa je najprikladnija forma projekt, koji može osmisliti i na neki natječaj prijaviti bilo koja udruga. Imamo i postojeće alate (web stranica) koji udruge u većini uopće ne koriste, a mogle bi i time svoj radi učiniti vidljivijim. Predlaže da se udruge koje se bave takvim stvarima (kulturom, mladima, medijima....) prijave za sredstva za projekt koji bi se time bavio. Ili da se iskoriste postojeće mogućnosti koje se slabo koriste.

M. Bolković kaže da bi web stranica trebala biti atraktivnijeg izgleda, pa bi se češće otvarala i unosilo bi se možda više informacija.

Sastanak je završio u 20.05 sati.

Zapisala:

Marlena Plavšić
Topic revision: r1 - 18 Jun 2010, DusicaRadojcic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback