You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20100610 (11 Oct 2010, IrenaBurba)Edit Attach

-- IrenaBurba - 11 Oct 2010

SASTANAK VIJEĆA ROJCA

6.10.2010.

Sastanak počinje s radom u 19.00 sati. Održava se u prostoriji Hacklaba Monteparadisa.

Broj prisutnih: udruga 20; Osoba 23

Irena Boljunčić Gracin – Čarobnjakov šešir, Marlena Plavšić – Suncokret, Dušica Radojčić i Irena Burba – Zelena Istra, Marko Grbac Knapić – Armazonex, Branko Bašić – U.P.U.K, Edgar Buršić – Monte Paradiso, Davor Raste - Odred izviđača „Uljanik“, Buić Dean – Udruga Mladi grada, Kristina Nefat – Udruga TOFA, Ina Kihli – Seasplash, Gvido Radolović – Udruga ROD, Šandor Slacki - Dr. Inat, Boris Milošević – O.I. Istra, Goran Brenčić i Bojan Lipić – Zaigrana koza, Planinšek Alen - Marsroom, Matej Šimunić – Udruga Distorzija, Marin Režić – Metamedij, Marko Bolković - Sonitus, Aida Dražić – Puhački orkestar, Nernin Mehić – UIB, Ozren Catela - UPAS

Predsjednica Vijeća I. Boljunčić Gracin otvara sastanak i čita prijedlog dnevnog reda:

1. Izbor Predsjednika/ice Vijeća Rojca i predstavnika Koordinacije Rojca

2. Predstavljanje održane radionice "Izgradnja novog modela rada Društvenog centra Rojc” i najava slijedećih radionica

3. Razno: a) predstavljanje natječaja za izradu vizualnog znaka Rojca b) prezentacija rješenja Grada Pule za popravak krova c) predstavljanje inicijative “ Urbani vrt Rojc” d) poteškoće s plaćanjem struje i duga iz 2008.god.

Budući da nema dodatnih prijedloga ni primjedbi na dnevni red, dnevni red se usvaja jednoglasno.

Ad 1. Izbor Predsjednika/ice Vijeća Rojca i predstavnika Koordinacije Rojca

Izbor Predsjednika/ice Vijeća Rojca

Predsjednica Vijeća otvara prvu točku dnevnog reda informacijom o isteku njenog jednogodišnjeg mandata te o potrebi da se na ovoj izbornoj sjednici izabere nova/i predsjednik Vijeća. Nastavlja čitanjem dužnosti i ovlasti Predsjednika/ce Vijeća udruga Rojca, informira prisutne o proceduri izbora i potrebi imenovanja izbornog povjerenstva. U izborno povjerenstvo se javljaju Marlena Plavšić, Ozren Catela i Marko Bolković, što svi prisutni potvrđuju. Predsjednica Vijeća poziva prisutne na predlaganje kandidata za novog predsjednika / novu predsjednicu. I. Boljunčić Gracin predalaže Kristinu Nefat iz udruge T.oF.A. zbog pokazanog interesa za unaprjeđenjem stanja u Rojcu i angažmana u aktivnostima u Rojcu protekle godine. K. Nefat prihvaća kandidaturu. M. Plavšić predlaže Irenu Burba iz Zelene Istre zbog redovitog sudjelovanja na sjednicama i radu Vijeća zbog pokretanja niza aktivnosti, incijativa i projekata u i za Rojc, te zbog učestale komunikacije sa svim udrugama iz Rojca. I.Burba prihvaća kandidaturu, ali moli sve prisutne da uzmu u obzir da ne bi bilo dobro da Zelena Istra, kraj tolikih udruga, bude i u Vijeću i u Koordinaciji Rojca. XY predlaže Marka Grpca Knapića. M. Grbac Knapić odbija kandidaturu jer nije vičan administrativnim poslovima koji predstavljaju jednu od važnih obaveza predsjednika. M. Grbac Knapić predlaže Irenu Boljunčić Gracin zbog dosadašnjeg dobro obavljenog posla na toj funkciji. I. Boljunčić Gracin prihvaća kandidaturu. I. Burba predlaže Inu Kihli iz Seasplasha jer je sposobna i zainteresirana te, kao "mlada nada" predstavlja budućnost Rojca. I. Kihli prihvaća kandidaturu. Povjerenstvo prebrojava prisutne ovlaštene predstavnike udruge na sjednici i utvrđuje da ih je 20, zatim im dijele listiće za glasanje. Nakon tajnog glasanja utvrđuju da su svi listići važeći i objavljuju rezultate: 7 glasova za Kristinu Nefat, 6 za Irenu Burba, 5 za Inu Kihli i 2 za Irenu Boljunčić Gracin. Zaključak: Većinom prisutnih glasova izabrana je Kristina Nefat ("Theatre of Art") za novu predsjednicu Vijeća udruga Rojca u jednogodišnjem mandatu.

Izbor predstavnika/ca u Radnu grupu za Koordinaciju CGU Rojc

U uvodu D.Radojčić, voditeljica Koordinacije CGU Rojc, objašnjava da je Koordinacija započela s radom 25. ožujka 2008. godine, te da je mandat članova u tom tijelu 2 godine, te ponavlja ulogu i zadatke Koordinacije kao i ukratko tijek rada u protekle 2 i pol godine, stavljajući naglasak na nedjelotvornost njenog rada u 2010. godini, premda neki rezultati u prethodnom periodu nisu izostali. M. Grbac Knapić, član Koordinacije, smatra da nikako ne treba odustati od Koordinacije, unatoč poteškoćama, jer bi se odustajanjem opet omogućilo Gradu Puli da opet samostalno, bez znanja korisnika donosi odluke. Predlaže izbor novi članova Koordinacije i rad s medijima po tom pitanju. O. Catela, član Koordinacije, također smatra da se s radom Koordinacije treba nastaviti, ali upozorava da izbor nove Koordinacije mora potvrditi gradonačelnik (prema Poslovniku o radu Koordinacije), do čega bi, prema dosadašnjim iskustvima, moglo proći jako puno vremena. Žali se na sadašnji sastav članova koje je imenovo Grad od kojih dvoje odšute sjednice, a treći na sjednice i ne dolazi. K. Nefat predlaže da u Koordinaciji ostanu sadašnji članovi, koji su svoju funkciju dobro obavljali. O.Catela se slaže s tim prijedlogom, ali do osnivanja Saveza udruga u Rojcu, koji bi trebao preuzeti ulogu članova Rojca u Koordinaciji. Savez udruga u Rojcu dao bi puno veću snagu Rojcu u odlučivanju. M. Grbac Knapić se slaže s idejom da sadašnji članovi ostanu do osnivanja Saveza. D. Radojčić se također slaže s ostanok do osnivanja Saveza. I.Boljunčić Gracin pita imali ipak prijedloga za nove članove Koordinacije. Budući da novih prijedloga nema, predsjednica daje prijedlog da sadašnji predstavnici udruga Rojca ostanu u Koordinaciji do osnivanja Saveza udruga u Rojcu, kada će se odlučiti o daljnjim koracima. Prijedlog se usvaja jednoglasno. Zaključak: Sadašnji predstavnici udruga Rojca ostaju u Radnoj grupi za koordinaciju CGU Rojc do osnivanja Saveza udruga u Rojcu, kada će se odlučiti o daljnjim koracima.

Ad 2. Predstavljanje održane radionice "Izgradnja novog modela rada Društvenog centra Rojc” i najava slijedećih radionica

I.Burba predstavlja rezultate prve radionice u ciklusu radionica s ciljem izgradnje novog modela rada Društvenog centra Rojc pod nazivom Korištenje prostora – ispitivanje potreba i definiranje kriterija. Radionice se provodi u okviru projekta "Edukacija i razvoj sudioničkog javno-civilnog modela upravljanja društvenim centrom Rojc", koji vodi Zelena Istra Pula u suradnji sa Savezom udruga Operacija Grad, Zagreb. Projekt se provodi uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Grada Pule. Radionica, održana od 2. do 4. rujna 2010. je bila usmjerena određivanju općih kriterija i principa za korištenje prostora, a na temelju potreba njegovih korisnika. U prvom dijelu radionice napravljena je analiza situacije u kojoj su sudionici definirali ključne probleme i prednosti trenutnog stanja stvari u Rojcu. Na taj način su i ustanovljene potrebe vezano uz temeljni cilj radionice. Uslijedilo je utvrđivanje vizije ovog društvenog centra, u perspektivi od 3 do 5 godina. Na temelju definirane vizije utvrđen je okvir za buduće uspostavljanje čvrstih kriterija i indikatora za odobravanje korištenja i praćenje korištenja prostora u Rojcu, a to su: određivanje područja djelovanja, definiranje ciljanih grupa mogućih korisnika Rojca te njihova podjela s obzirom na osnovne prioritete, definiranje tipologije prostora i načina njihovih korištenja te, konačno, utvrđivanje temeljnih principa i općih kriterija za korištenje prostora. Zaključci radionice, detaljan zapisnik i popis sudionika dostupni su na http://rojcnet.pula.org/ Burba zatim predstavlja sadržaj druge radionice u okviru istog projekta koja će se održati u Zelenoj Istri od 15. do 16. listopada 2010., a tema joj je Savez udruga u Rojcu. Ispitat će se potrebe vezane uz zajedničko organiziranje i suradnju medu korisnicima, odredit će se i strategija formiranja mreže korisnika te plan osnivanja saveza / mreže udruga. Na radionici će pažnja biti posvećena komunikaciji i zajedničkom radu i djelovanju organizacija korisnica Rojca. Analizirat ćemo potrebe, kao i prethodna iskustva okupljanja. Nakon toga ćemo ustanoviti na koji način treba izgrađivati mrežu (kao formalni ili neformalni subjekt), odrediti njezinu misiju i osnovne strateške ciljeve, razgovarat ćemo i o mogućim aktivnostima koje bi takva mreža mogla provoditi te o njezinom ustrojstvu i načinu donosenja odluka. Kao i prvi puta, i ovdje ćemo dio vremena radionice posvetiti definiranju konkretnih zadataka u cilju implementacije zakljućaka radionice.

B.Bašić predlaže veće i više plakata - poziva na radionice kako bi i odaziv na njih bio veći. I.Burba odgovara da je stvar u interesu odnosno da je većina udruga u Rojcu nezainteresirana za zbivanja koja unaprjeđuju stanje u Rojcu te da veći broj plakata neće promijeniti interes. M.Plavšić primjećuje da se udruge u većem broju okupe tek kad treba biti protiv nečeg, a Savez je izvrstan način da se udruge okupljanju i za nešto. Š. Slacki se slaže da je savez dobra stvar, ali kako samo 20-ak udruga može odlučivati u ime svih, tj. samo je manji dio udruga aktivan. K.Nefat odgovara da se očekuje u početku 15-20 udruga u savezu, koji će rasti brojem u onoj mjeri u kojoj udruge budu prepoznale njegovu snagu i utjecaj ili korist za sebe. D.Radojčić je usporedila mogućnost sudjelovanja u savezu s mogućnošću sudjelovanja na političkim izborima: svi imaju pravo, ali ga koristi relativno mali broj građana. Pravo izbora ne umanjuje broj građana koji su izašli na izbore, a oni koji nisu izašli na izbore ne mogu osporiti izbor manjine. Zatim se nastavila diskusija o prednostima i poteškožama osnivaja saveza udruga u Rojcu, koja je prekinuta zaključkom da će o svemu tome biti riječi na radionici 15. i 16.10.2010.

Ad 3. Razno:

a) Predstavljanje natječaja za izradu vizualnog znaka Saveza udruga Rojca

K.Nefat predstavlja prijedlog natječaja za vizualni identitet Saveza udruga Rojca. tema natječaja bilo bi grafičko rješenje vizualnog identiteta Saveza udruga Rojca. Tražio bo se logotip Saveza udruga Rojca koji će odražavati duh Saveza i dočarati njegovu prepoznatljivost i značaj zajedničkog snažnijeg nastupa udruga u Rojcu u Puli, Hrvatskoj i inozemstvu. Znak Saveza mora sadržavati ideju zajedništva i autonomiju pojedinih udruga istovremeno. Zatim prlazui na tehničke karakteristike prijedloga znaka, koji je potrebno dostaviti uz kratko pismeno obrazloženje. Predstavlja prijedlog za članove komisije koja će odlučivati o pristiglim prijedlozima: 1. Velimir Miljković, Organizacija (vanjski stručnjak) 2. Noel Mirković, Glas Istre (vanjski stručnjak) 3. Kristina Nefat, TOFA , Društveni centar Rojc Rok za predaju prijedloga znaka bio bi 30 dana od objave natječaja. U prvom krugu će se odabrati pet najboljih rješenja, koji će se, eventualno, usmjeriti u daljnju doradu i razradu znaka, te će nakon toga izabrati najbolje rješenje. Jedan od članova komisije, Noel Mirković, ponudio se pronaći neku nagradu za najbolji rad. M. Grbac Knapić se ne slaže da u komisiji budu samo vanjski stručnjaci, traži da budu i dva predstavnika udruga iz Rojca, te se ne slaže s nagradom. D.Radojčić se ne slaže s M.Grpcem Knapićem jer osobe bez specifičnog znanja o elementima koje treba sadržavati znak ne mogu na pravi način sudjelovati u odlučivanju. Nakon diskusije o članovima komisije, prisutni su zaključili da će komisija 5 najboljih rješenja predstaviti Vijeću udruga Rojca koje će odlučiti o izboru znaka, nakon diskusije o tome da li je potrebna ili nije nagrada, pristupilo se glasanju i s 18 glasova "za" odlučeno je da se dodijeli nagrada (ukoliko se ostvari ponuđena mogućnost donacije za nagradu), te je s 15 glasova "za" odlučeno da se činjenica o postojanju nagrade objavi i u natječaju za izradu znaka.

Zaključak: Vijeće udruga Rojca će objaviti natječaj za izradu znaka Saveza udruga Rojca. U ocjenjivanju pristiglih radova sudjelovat će komisija u sastavu : Velimir Miljković, Noel Mirkovic i Kristina Nefat. Komisija će odabrati 5 najboljih rješenja i, uz obrazloženje, ih predstaviti Vijeću udruga Rojca koje će izvršiti odabir znaka Saveza udruga Rojca. Za najbolje rješenje pokušat će se pribaviti donacija za nagradu.

b) prezentacija rješenja Grada Pule za popravak krova

Budući da se voditelj Rojca Moris Žiković nije odazvao na poziv na sjednicu Vijeća, M. Plavšić, koja je sudjelovala na sastanku 3.8.2010. na kojem su predstavljene mogućnosti popravka krova, ukratko je predstavila rješenja koje nudi Grad Pula: kako Grad Pula ne želi podići kredit kojim bi se obnovio cijeli krov, a isplata kredita vršila sredstvima koje uplaćuju telekomunikacijske tvrtke koje imaju postavljene antene na krovu (jer taj prihod nije siguran), Grad Pula predlaže obnovu krova na cca 334 m2 iznad prostora koje koristi Dr. Inat, koje je trenutno najugroženije. Taj bi posao iznosio 110.000,00 kn. Taj bi dio bio temeljito saniran pa ne bi bilo potrebe za dodatnim radovima ili obnovom. Dodatna ponuda odnosi se na krpanje krova na preostalim kritičnim mjestima južnog krila gdje prokišnjava. Takvo krpanje nije trajno rješenje, nego bi se trebalo ponovo obnavljati kada se bude radio cijeli krov. Ali , ako se to ne zakrpa sada, postoji opasnost od još većeg prokišnjavanja. D.Radojčić obavještava prisutne da da je u današnjem odgovoru M.Žikovića stajalo da prokišnjava iznad prostora Thai-chi-ja/ Gaie, Formata, Studija KaPula, Suncokreta, Dr Inata i prostora HDLU-a koji koriste Pauletta i Pekica. I. Boljunčić navodi da prokišnjava i na sjevernoj strani. M.Plavšić obavještava da su informacije o prokišnjavanju izvučene iz knjige žalbi na porti. Nakon kraće diskusije Vijeće je zaključilo da se prihvaća ponuđena opcija Grada Pule, da zbog hitnosti rješavanja problema prokišnjavanja nema vremena za dodatna istraživanja i premišljanja, te da se uputi zahtjev Gradu da s opisanim radovima započne u što kraćem roku kako bi se spriječile još veće štete od jesenskih kiša.

Zaključak: Vijeće je zaključilo da se prihvaća ponuđena opcija Grada Pule o načinu obnove krova na sljedeći način: obnova krova na cca 334 m2 obuhvaća područje iznad Dr. Inat koje je trenutno najugroženije. Ovo područje bilo bi kompletno uređeno te ga ne bi trebalo ponovno obnavljati, odnosno svakom narednom većom sanacijom bio bi obuhvaćen drugi segment krova. Taj posao iznosi 110.000,00 kn. Druga ponuda na 40.000 kn odnosi se na krpanje kritičnih mjesta na kojima su uočeni prodori i odnosi se na dijelove krova iznad prostora prije navedenih korisnika(Thai-chi-ja/ Gaie, Formata, Studija KaPula, Suncokreta, Dr Inata i prostora HDLU-a koji koriste Pauletta i Pekica). Takvo krpanje nije trajno rješenje, odnosno prilikom nove veće sanacije, kao što je ona iznad Dr. Inata, segmenti krova na kojima se nalaze zakrpe trebali bi biti ponovno tretirani. Iako krpanje ne djeluje kao optimalno ako se ono ne obavi postoji rizik da se stanje krova pogorša i da prodori vode u prostore budu intenzivniji. Potrebno je uputoiti zahtjev Gradu Puli da s radovima započne u najkraće moguće vrijeme kako bi se spriječile dodatne štete od jesenskih kiša.

c) predstavljanje inicijative “ Urbani vrt Rojc”

I.Burba predstavlja projekt Urbani vrt Rojc kojim se, nakon teoretskog dijela od 4 radionice, planira izraditi mali vrt u Rojcu. Alat je osiguran projektom koji financira Zaklada za poticanje partnerstva razvoj civilnog društva Istarske županije, ali će ostati i kasnije na korištenje u Rojcu. Prva radionica bila je vrlo dobro posjećena, bilo je 35 sudionika. Poziva prisutne da se priključe. Sve informacije o ovoj inicijativi mogu se pronaći na www.rojcnet.pula.org na linku: http://twiki.pula.org/bin/view/Rojc/UrbaniVrtRojc

d) poteškoće s plaćanjem struje i duga iz 2008.

Nakon diskusije o poteškoćama s plaćanjem troškova električne energije i nerazumijevanja logike i obaveza, zaključeno je da je potrebno plaćati tekuće troškove struje, tj. od trenutka kada su instalirana brojila za svaki prostor i sklopljeni novi ugovori u kojima se kao jedina obaveza navodi plaćanje potrošene električne energije. Dug iz 2008. ne treba plaćati, iako Castrum nove uplate za struju koristi za pokrivanje troškova duga iz 2008. godine. Preporuka je da svaka udruga vodi svoju evidenciju o uplatama struje po novom ugovoru (od 2010. godine), da zanemari one iz 2008. godine, te da u slučaju spora ili prigovora Grada Pule obrazloži svoj stav vlastitom evidencijom o pokrivenim troškovima od trenutka kada je instalirano brojilo.

Preporuka Vijeća: Svaka udruga neka vodi svoju evidenciju o uplatama struje po novom ugovoru (od 2010. godine), neka zanemari dug iz 2008. godine, te da u slučaju spora ili prigovora Grada Pule obrazloži svoj stav vlastitom evidencijom o pokrivenim troškovima od trenutka kada je instalirano brojilo.

Dodatno

Orezivanje platana

I.Boljunčić Gracin obavještava prisutne o dopisu koji je stigao iz Grada o tome da će se platane ispred Rojca orezivati tijekom ove zime. Zahtjev je uputila ona sama zbog opasnosti koja prijeti od padajućih grana. Za to što smo još uvijek bez zelenog otoka za odvojeno sakupljanje otada, krivicu su prebacili na Herculaneu. D.Radojčić iznosi svoju strepnju nad načinom na koji će se vršiti orezivanje, boji se da će se dogoditi kao i s ostalim drvećem u gradu koje se "amputira" u potpunosti tako da stablo ostane bez ijedne grane pa godinama izgleda grozno i ne daje hlad. O.Catela smatra da bi u trenutku orezivanja trebali biti prisutni i davati upute o načinu rezanja. Vijeće donosi zaključak da se zadužuje D.Raojčić da napiše pismo Gradu Puli i Herculanei o poželjnom načinu orezivanja platana ispred Rojca i namjeri prisustvanja radovima.

Zaključak: Vijeće donosi zaključak da se zadužuje D.Radojčić da napiše pismo Gradu Puli i Herculanei o poželjnom primjerenom načinu orezivanja platana ispred Rojca radi uklanjanja opasnosti od pada suhih grana, ali tako da zdrave grane ipak ostanu kako bi estetski (zadržavanje dijela krošnje) i funkcionalno stabla zadržala svoju ulogu (hlad, zadržavanje prašine, sklonište pticama) i namjeri prisustvovanja radovima.

Sastanak je završio u 21.15 sati.

Zapisala:

Dušica Radojčić
Topic revision: r1 - 11 Oct 2010, IrenaBurba
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback