You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20100302 (16 Apr 2010, IrenaBurba)Edit Attach

-- IrenaBurba - 16 Apr 2010

SASTANAK VIJEĆA ROJCA 3. 2. 2010.

Sastanak počinje s radom u 19.10 sati. Održava se u prostoriji namijenjenoj koordinatoru Rojca.

PRISUTNO UDRUGA: 22

Irena Boljunčić Gracin – Čarobnjakov šešir, Marlena Plavšić – Suncokret, Dušica Radojčić – Zelena Istra, Marko Grbac Knapić – Armazonex, Branko Bašić – U.P.U.K., Dejan Štifanić – Studio Kapula, Perica Gruić – Monte Paradiso, Ozren Catela – UPAS, Veli Huseini – Udruga Roma Istre Pula, Davor Uljanić - Seashplash, Danijel Fonović (DBS), Marko Bolković – Kazalište Dr. Inat, Rikel Željko- Puhački orkestar grada Pule, Walter Cresina – Odred izviđača pomoraca „Uljanik“, Odred izviđača „Istra“ – Boris Milošević, Gordan Selar – Udruga Mladi grada, Sanja Apostolovski – Udruga Merlin, Snježana Lorković – Športski klub Hip- Hop, Udruga Mađara, Kristina Nefat – Udruga TOFA, Zlatko Gotovac- Udruga Syntheses, Danijel Konović - Društvo borilačkih sportova

Moris Žiković – koordinator Rojca, Erik Lukšić – pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Grada Pule

I. Boljunčić Gracin otvara sastanak i daje na usvajanje predloženi dnevni red i dodaje za točku Razno – obavijest od Odjela za društvene djelatnosti Grada Pule o pokretanju postupka za otkazivanje prostora dvjema udrugama u Rojcu. Dnevni red je jednoglasno usvojen:

1. Predstavljanje pročelnika Odjela za društvene djelatnosti Grada Pule 2. Izmjene Pravilnika o radu Vijeća 3. Naplata električne energije 4. Plan investicija i potrošnje u Rojcu 5. Rasprava o naplati dugovanja prema računima o zajedničkim troškovima prema koeficijentima iz 2008. god. 6. Razno.

Ad 1.

Erik Lukšić pročelnik je novog integriranog Odjela društvenih djelatnosti. Kratko se predstavlja i navodi da želi biti na sastanku i saslušati o stvarima vezanim za udruge – iznutra, a ne samo izvana – iz perspektive Grada.

Ad 2.

I. Boljunčić Gracin podsjeća da je Pravilnik donesen davno i da su tijekom rada Vijeća uočeni neki nedostaci. Čita prijedloge promjena: Pod točkom OBVEZE: - izbacuje se podtočka: Predstavlja i zastupa Rojc u odnosima s pravnim osobama izvan Rojca - nadopunjava se točka: Imenuje članove/članice Savjeta prema potrebi Pod točkom SASTAV: - mijenja se podtočka: Po jedan/a predstavnik/ca organizacije korisnice Centra, ovlašten/a od svoje organizacije pismenom odlukom nadležnog tijela organizacije – u: Po jedan ovlašteni predstavnik/ca udruge korisnice Centra - dodaju se podtočke: Predsjednik/ca Vijeća zadužen je za vođenje popisa članstva Vijeća; O radu sjednice Vijeća vodi se zapisnik Članstvo u Vijeću prestaje izlaskom iz CGU Rojc, prestankom rada udruge, nedolaskom na sjednice Vijeća Rojca CGU godinu dana Pod točkom DONOŠENJE ODLUKA: - izbacuje se: Za promjenu Pravilnika Vijeća potrebno je da na sjednici Vijeća prisustvuju predstavnici najmanje 2/3 članica Vijeća Pod točkom IZBORNA SJEDNICA VIJEĆA: - mijenja se podtočka: Pravo glasa na izborima ima po jedan/a od organizacije članice Vijeća pismeno ovlašten/a predstavnik/ca – u: Pravo glasa na izborima ima po jedan/a ovlašteni predstavnik/ca udruge članice Vijeća - izbacuju se podtočke: Izborna sjednica je valjana ako na njoj prisustvuje barem 50% članova/ica Vijeća. Povjerenstvo kontrolira dokumente o ovlaštenju predstavnika te im daje izborni listić. Pod točkom IZVANREDNO ZASJEDANJE: - mijenja se podtočka: Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva se na zahtjev – u: Izvanredna sjednica Vijeća saziva se na zahtjev. - izbacuje se: Koordinacije

Međutim, nema dovoljno predstavnika udruga da bi se promjene usvojile. Naime, prema ovom važećem pravilniku nužno je prisustvo barem 2/3 članova Vijeća. U međuvremenu je iselila udruga Spirala i udruga Centar za inkluziju i podršku u zajednici. G. Radolović želi izvijestiti da je iselila udruga, ali da u Rojcu ostaje Dnevni centar i klub.

Zaključak: iako je prisutno 16 predstavnika članova Vijeća i svi su suglasni s usvajanjem promjena, za preostalih 6 (od 22 udruge koje bi predstavljale 2/3 članova Vijeća s osnivačke skupštine) prikupit će se glasovi nakon ovog sastanka – osobno ili e-mailom.

Ad 3.

I. Boljunčić Gracin upućuje pitanje Morisu Žikoviću koliko je korisnika Rojca platilo struju za listopad, studeni i prosinac 2009.

Odgovor: Listopad: korisnici su potrošili 13.214 kW, što iznosi 12.609,00 kn i predstavlja 42,1% ukupne potrošnje u Rojcu; 31 od 104 korisnika Rojca nije podmirio račun Studeni: korisnici su potrošili 21.362 kW, što iznosi 20.507,52 kn i predstavlja 55,8% ukupne potrošnje u Rojcu; 32 od 104 korisnika Rojca nisu podmirili račun Prosinac: korisnici su potrošili 29.531 kW, što iznosi 28.349,00 kn i predstavlja 61,2% ukupne potrošnje u Rojcu; 74 od 104 korisnika Rojca nije podmirilo račun

Dušica Radojčić napominje da se u početku mislilo da će udio potrošnje el. struje u zajedničkim prostorijama (a tu struju plaća Grad) biti puno manji, do 5%, a sad je ovo iznenađujuće. Pitanje je, na primjer, tko plaća struju onih ljudi koji žive u kamp kućici kraj Rojca.

Pitanje: stigli su računi za listopad, nekima za studeni i prosinac, a nekima ne, zatim neki računi stižu na adrese u Rojcu, a neki na kućne adrese. Zašto je to tako?

M. Žiković pojašnjava da Castrum koristi stari računalni program za obračun troškova pa je izgled samog računa korisnicima nejasan, a nabava novog iziskuje dodatne materijalne troškove. Četrdesetak udruga je imalo pravo na subvenciju za utrošak el. energije pa nisu dobivali račune ukoliko nisu prelazili iznos subvencije. Od 1. siječnja 2010. subvencija više nema pa će time i izgled samih računa kao i problem dostave biti korisnicima puno jasniji. Castrum je svim korisnicima poslao račune za listopad na Gajevu 3 i o tome ih obavijestio putem oglasne ploče, a u privitku računa svim korisnicima je poslao dopis u kojemu moli korisnike da jave Castrumu eventualne promjene adresa kako bi se ta evidencija mogla ažurirati. Isto tako, sukladno dogovoru na oglasnoj ploči se svaki mjesec postavljaju račun Elektroistre i izračun cijene po kw, a očitana stanja svih brojila nalaze se na porti.

I. Boljunčić Gracin kaže da je na računu prikazana samo RAZLIKA potrošnje, bez početnog i završnog stanja. Na porti se, međutim, nalazi popis svih stanja brojila, pa svatko može provjeriti za svoju udrugu ako ga zanima.

D. Radojčić kaže da ju je zanimalo zašto plaćamo struju skuplje od najskuplje tarife – 0,96 kn/kW. Razlog za tako visoku cijenu kilovat-sata je u zaračunavanju dodatnih 8.000,00 kn na svaki račun za utrošak struje i to za isporučenu snagu. Pita postoji li neko rješenje da se to smanji.

Janko Kumlanc kaže da možda antene mobilnih operatera crpe tu snagu.

Petar Palađi pojašnjava da se snaga naplaćuje po maksimalnoj potrošnji snage u jednom trenutku, a ne po prosječnoj potrošnji.

M. Žiković će zatražiti od elektroprojektanta Cukona da napravi dodatna ispitivanja zašto je tolika potrošnja snage. Antene imaju brojila, ali ne plaćaju struju prema ugovoru sklopljenim s Gradom jer je on zaključen s paušalnim iznosom.

Zaključak: tražimo od M. Žikovića da osigura očitavanje struje koju troše antene u sljedeća tri mjeseca i da se izmjeri snaga koju troše.

D. Radojčić napominje da ovo što dobivamo od Castruma nisu pravi računi, nego obavijesti o pričuvi i zato se u tim računima ne može iskazati iznos PDV-a, što za udruge poput Zelene Istre, koje jesu u sustavu PDV-a , predstavlja veliki godišnji gubitak. Castrum, naime, ne može izdati račun za struju, nego samo HEP.

M. Žiković objašnjava da je to obavijest o pričuvi jer se radi o participaciji u zajedničkim troškovima koju korisnici plaćaju prema stanju kontrolnog brojila.

D. Radojčić podsjeća da ako neka udruga ne plati struju, platit će se iz sredstava koje Grad Pula osigurava za Rojc. Što više neplatiša, to manje novaca za Rojc (prema novim ugovorima udrugama će se struja isključiti nakon 4 mjeseca neplaćanja računa te raskinuti ugovor). Što više udruga plati, to ostaje više novaca od Grada za održavanje u Rojcu.

Ozren Catela pita zašto toliko udruga ne dobiva račune.

Zaključak: M. Žiković će provjeriti zašto nisu udruge platile račune i jesu li dobile račune.

M. Grbac Knapić napominje da Castrum nema ugovor s FINA-om, pa se naplaćuje provizija prilikom plaćanja računa.

Zaključak: Tražiti da Castrum potpiše ugovor s FINA-om da se ne plaća provizija.

Ad 4.

D. Radojčić kaže da 1,500.000,00 kn ide za redovno održavanje Rojca iz gradskog proračuna za 2010. godinu, a 260.000,00 kn ide od antena za nove investicije u Rojc. Prijedlog Vijeća je bio da se novac za investicije utroši za saniranje WC-a. Skreće pažnju na promjenu koja se dogodila u planiranju za 2010. godinu. Prethodnih je godina plan trošenja radio Castrum, pa je tako i za 2010. planirao rashode od 1,800.000,00 uz prihode od 1,500.000,00 kn, dakle u startu planiravši 300.000,00 manjka! Za 2010. godinu napokon je u izradi plana, čiji je prijedlog pripremio Žiković, sudjelovala Koordinacija. Smanjenje rashoda postiglo se smanjenjem broja zaposlenih u Rojcu sa 6 na 3 (najveća ušteda), a portiri su ujedno postaju i domari, rade od 7-23, a noću i vikendom radi zaštitarska služba. Ako je potrebno, za dodatne intervencije se plaća posebno. Osnovni preduvjet za takvu odluku bio je da se ne smanji kvaliteta nadzora i održavanja u Rojcu, što je Žiković potvrdio da neće. Smanjeni su i troškovi za računovodstvo. Zatim, tu se planira prihod od oko 240.000,00 kn koje bi udruge trebale davati za plaćanje svojih računa za struju. koliko bi sve udruge podmirile svoje račune za struju , Rojc bi ostvario 240.000,00 prihoda koji bi se mogao utrošiti na saniranje Rojca. Ušteda je ostvarena i na PDV-u; naime, do sada je Grada Pula plaćao Castrumu PDV na iznos plaća Castrumovih djelatnika. Od ove se godine to više neće događati. To, nažalost, znači da je proteklih godina Grad Pula potrošio više stotina tisuća kuna na PDV koji nije uopće morao plaćati. To je bilo prvi put da je Koordinacija sudjelovala u kreiranju proračuna za Rojc i to je napredak. To je ono što je bio cilj od osnivanja Vijeća. U međuvremenu je ipak prioritet, umjesto saniranja sanitarnih čvorova, postalo saniranje krova zbog velikog prokišnjavanja i nastalih šteta. Ukoliko se ne sanira krov, štete će se s vremenom samo značajno povećavati. Stoga prisutni usvajaju prijedlog da se seredstvima za investicije sanira šteta na krovu i spriječi prokišnjavanje (17 glasova ZA, 1 PROTIV).

Davor Uljanić pojašnjava da je neophodno napraviti procjenu (projektna dokumentacija) koja je temelj za traženje ponuda ako se ide u samostalno prikupljanje ponuda, mimo Castruma. To bi opet značajno poskupilo troškove.

Zaključak: Traži se od M. Žiković prikupi tri ponude za saniranje krova, te da se na temelju toga i ponuda koje će prikupiti Castrum odabere najpovoljniji ponuđač i odmah krene s popravcima krova.

Ad 5.

Prema odluci Koordinacije koju je potvrdio Gradonačelnik, ukinute su obveze udruga da plaćaju pričuvu za 2009. godinu. Prema toj odluci, udrugama koje u 2009. jesu platile, plaćeni iznos kompenzirat će se s obavezama za struju. Međutim, stižu računi za 2008. godinu, a neke od udruga koje su dobile račune fizički nisu niti bile uselile u prostor 2008. godine. Osim toga, zbog namjenskog financiranja, mnoge udruge nemaju stavke u svojim proračunima za retrogradno plaćanje.

M. Žiković podsjeća da je gradonačelnik donio tu odluku na zahtjev koordinacije.

D. Radojčić pojašnjava da ona nije imala informacije o tome da postoji i dug iz 2008. godine. Bilo je logično da brisanje duga za 2009. znači da su riješeni i dugovi za 2008. Međutim, kaže da brisanje tog duga za Castrum nije nikakav problem jer iz njega Castrumu nosi proizašle nikakve obaveze, pa je taj dug zapravo fiktivan.

Zaključak: Koordinacija treba objasniti i tražiti brisanje duga, odnosno da se gradonačelnikova odluka odnosi i na 2008. godinu.

Ad 6.

Susret u Mariboru

D. Radojčić bila je u Mariboru gdje je bio skup na kojem su se predstavljale organizacije udruga kao što je Rojc. No o tome će nas izvijestiti nekom drugom prilikom jer sad ima važnijih tema, a dosta vremena je već potrošeno.

Parkiranje

D. Radojčić podsjeća da su u studenom 2009. ona i M. Grbac Knapić bili su u Odjelu za komunalni sustav i imovinu na njihov poziv i nakon sastanka zatražili očitovanje Vijeća Rojca o parkiralištu. Vijeće se očitovalo, poslalo dopis 25.11.2009., ali nikad nije stigao odgovor. Prije 15 dana predsjednica Vijeća poslala je požurnicu, ali ni na to nije stigao odgovor. Na jučerašnjem sastanku koordinacije članovi Vijeća saznali su da je 9. 12. 2009. donesena odluka u kojoj se odcjepljuje dio okućnice Rojca, pa Rojcu kao okućnica ostaje samo unutarnje dvorište i mali dio ispred ulaza do stabala. Vijeće o tome nije ništa znalo i to, u najmanju ruku, nije fer. U međuvremenu Grad na svojim web stranicama objavljuje anketu građanima u kojoj ih pita što misle o parkiralištu u Rojcu. Naravno da će ljudi reći da im treba parkiralište, ali nije u redu ne predstaviti cijelu sliku u kojoj i predstavnici Rojca moraju imati svoju riječ. Plan pretvaranja svih površina oko Rojca u parkiralište je dio jedne šire slike koju Grad građanima ne predstavlja. D. Radojčić je slučajno saznala da će se iza Palače pravde na dosadašnjem parkiralištu, graditi zgrada, pa to parkiralište nestaje i zato Grad ima prijedlog da se dio ograda Rojca na jednom mjestu otvori za stepenice upravo prema Palači pravde. A na drugoj strani, tamo gdje je Down centar, bit će, kad se dovrši renoviranje, državno odvjetništvo koje će imati 44 parkirna mjesta, a prema riječima jednog njihovog suca, oni dnevno imaju oko 800 posjetitelja i 100 zaposlenih djelatnika. To je šira slika – razlog zbog kojih se sve površine Rojca žele pretvoriti u jedno veliko parkiralište. Vrlo je razočaravajuće da nam se daju fragmenti i to opet kad je već odlučeno.

G. Radolović podsjeća da je MORH dao Rojc Gradu samo za određenu namjenu.

D. Radojčić kaže da je vidjela taj ugovor i da u njemu to ne piše.

Kristina Nefat rekla je da bi se s naplaćivanjem parkiranja izgubio i broj korisnika Rojca.

E. Lukšić kaže da će tražiti od pročelnika Perhata idejno rješenje parkirališta.

Zaključak: Treba upozoriti što će se dogoditi ako se južni dio Rojca pretvori u parkiralište i oragnizirati akcije

Čistoća i red u Rojcu

I. Boljunčić Gracin apelira da se NE odlaže smeće i materijal koji se koristi za renoviranje prostora po hodnicima u Rojcu, da se ne voze bicikle, da se ne puštaju psi koji su bez nadzora i da se zatvaraju prostorije koje se ne koriste.

M. Žiković kaže da će uskoro biti omogućen prolaz na drugom katu iz južne u sjevernu zgradu.

Na pitanje I. Boljunčić Gracin o opisu poslova domara/portira, M. Žiković odgovara da će u novom Ugovoru Grad-Castrum ti poslovi biti detaljno opisani.

Davor Uljanić upozorava da je jedan zaštitar problematičan, a M. Žiković obećava da će provjeriti situaciju. D. Radojčić kaže da je potrebna veća kontrola nad onime što rade portiri/domari.

I. Boljunčić Gracin postavlja pitanje kad će biti napravljen zeleni otok, ali ne dobiva precizan odgovor.

D. Radojčić izražava želju da vrijeme reakcije na pitanja koja se postavljaju koordinatoru Rojca i Gradu bude znatno kraće nego što je sada.

J. Kumlanc pita što je s dimnjacima jer neki u udrugama želi ložiti na drva. Odgovor: ne smije se ložiti.

Očitovanje o oduzimanju prostora dvjema udrugama

D. Radojčić izvještava da je na sastanku Koordinacije predstavnicima Vijeća u Koordinaciji bio upućen upit da se očituju o dvije udruge koje nisu potpisale ugovor s Gradom za korištenje prostora u Rojcu. Predstavnici Vijeća u koordinaciji rekli su da će to pitanje o očitovanju postaviti pred Vijeće Rojca te da će dopis Grada proslijediti prozvanim udrugama (dopis uručen prisutnim predstavnicima udruga).

D. Radojčić pojašnjava prema kojim se kriterijima inače udruge mogu izbaciti iz Rojca (neplaćanje struje 4 mjeseca i remećenje javnog reda i mira 3 i više puta u 10 godina), ali to u oba ova slučaja nije razlog, nego nepotpisivanje ugovora.

J. Kumlac kaže da je udruga Mladi grada jedna od tih udruga i da će oni potpisati ugovor koji im do sada nije bio slan na pravu adresu (Rizzijeva 6), nego na adresu u Rojcu. Dodaje da će tražiti da se promijeni kriterij po kojem se udruga može izbaciti za remećenje reda i mira 3 i više puta u 10 godina (predložit će da se to smanji na 1 godinu).

Danijel Konović kaže da je njihovo Društvo borilačkih sportova druga udruga koja nije potpisala ugovor jer smatra da svaki novi ugovor ide na štetu udruga. Da oni odu, Grad im ne bi vratio ništa od sredstava koje su oni uložili u sređivanje prostora. Misli da je, ako ne potpiše ovaj ugovor, na snazi onaj ugovor koji je prije potpisao. Njegovo nepotpisivanje je izraz protesta zbog odnosa Grada i Rojca. Napominje da podmiruje svoje račune za struju, tako da ne radi na štetu ostalih udruga.

Zaključak: Vijeće nije za izbacivanje ovih udruga i predlaže da oni riješe svoje ugovorne odnose izravno s Gradom.

Sastanak je završio u 21.30 sati.

Zapisala: Marlena Plavšić
Topic revision: r1 - 16 Apr 2010, IrenaBurba
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback