You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20091609 (16 Apr 2010, IrenaBurba)Edit Attach

-- IrenaBurba - 16 Apr 2010

SASTANAK RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU CENTRA GRADSKIH UDRUGA “ROJC“ PULA,

Pula, 16.09.2009.

ZAPISNIK

Sjednica započela 13:30

Prisutni članovi koordinacije:

I. predstavnici CGU»Rojc» Dušica Radojčić – predsjednica udruge “Zelena Istra“ Ozren Catela – predsjednik udruge “UPAS“ Marko Grbac Knapić- predsjednik udruge “Armazonex“ II. Predstavnici grada Pule Valter Boljunčić – član Gradskog vijeća Vladimir Đurišić – predstavnik UO za lokalnu samoupravu

Odsutna : Karmen Štifanić – predstavnica UO za komunalni sustav i imovinu Prisutan: (nije član Koordinacije) – Moris Žiković – voditelj CGU «Rojc»

Zamjenica voditelja Koordinacije, Dušica Radojčić otvara sjednicu i utvrđuje da je prisutno 5 od 6 članova/ica Koordinacije i da je prema Poslovniku o radu to dovoljan broj za valjan rad i odlučivanje. Predlaže M. Žikovića za zapisničara, što članovi/ce prihvaćaju. Obavještava prisutne da je planirano trajanje sjednice do 15:30. Čita predloženi dnevni red i pita ima li primjedbi ili prijedloga za dopunu. Nitko od prisutnih nema prijedloga, pa pita slažu li se da se kao 5. točka dnevnog reda doda “razno“, što prisutni prihvaćaju. Dopunjeni dnevni red:

1. Upoznavanje novih članova i članica s dosadašnjim tijekom rada Koordinacije 2. Izbor novog voditelja/ce i zamjenika voditelja/ice Koordinacije 3. Rasprava o započetim i nedovršenim pitanjima od važnosti za koordinirano odlučivanje o upravljanju Rojcem ( novi ugovori, plan rashoda za 2009. i predviđenih investicija, informacija o eventualnom rebalansu plana, odgovornost za provedbu odluka koje donosi Koordinacija, status računa koji se šalju korisnicima Rojca i PDV koji Grad plaća na te račune). 4. Informacija o mogućnosti apliciranja projekta za izradu elaborata o najpovoljnijem obliku upravljanja Rojcem na donatorski natječaj 5. Razno

Ad. 1. Upoznavanje novih članova i članica s dosadašnjim tijekom rada Koordinacije Radojčić ponavlja oblik samoorganiziranja udruga iz Rojca putem Vijeća udruga i Koordinacije u koju je Vijeće izabralo svoja tri predstavnika. Vijeće udruga se sastaje jednom u tri mjeseca, dok bi se Koordinacija trebala sastajati jednom mjesečno. Podsjeća prisutne da je među dokumentima u prilogu poziva bilo i priopćenje za javnost udruga iz Rojca iz veljače 2009. u kojem je sažeto prikazan rad Koordinacije od ožujka 2008. do veljače 2009. godine. Ističe da je taj period bio obilježen mnogim poteškoćama, prvenstveno što temeljni dokument potreban za rad – Poslovnik nije u cijelom tom razdoblju bio usvojen od nadležnog tijela Grada Pule, zatim zbog zanemarivanja osnovne funkcije Koordinacije – upravljanje i odlučivanje o Rojcu i donošenje odluka bez prethodnog konzultiranja s Koordinacijom. Grbac Knapić dodaje da je ipak jedan od rezultata rada Koordinacije usvojeni Poslovnik o radu.

Ad. 2. Izbor novog voditelja/ce i zamjenika voditelja/ice Koordinacije Radojčić objašnjava da je voditelj Koordinacije bio Eros Čakić, kojega nema među novim članovima/cama predstavnicima Grada, te je nužno izabrati novog, zajedno sa zamjenikom/com, funkciju koju je do sada obavljala ona. Podsjeća da je prema Poslovniku te dvije funkcije obavljaju po jedan predstavnik Grada i Rojca, te nabraja koje su dužnosti voditelja. Pita prisutne da li treba pričekati povratak Karmen Štifanić, šeste članice Koordinacije, čije se odsustvo može produljiti. Otvara raspravu. Prisutni članovi predlažu da se da izbor izvrši na ovoj sjednici. Grbac Knapić predlaže dušicu Radojčić za voditeljicu, a Valtera Boljunčića za zamjenika. Boljunčić zahvaljuje na prijedlogu, ali zbog svojih obveza nije u stanju garantirati svoje redovito prisustvo na sjednicama pa smatra da to nije dobra odluka. Grbac Knapić konstatira da onda preostaje Vladimir Đurišić kao predstavnik Grada. Radojčić.

Zaključak: jednoglasno se prihvaća izbor Dušice Radojčić za voditeljicu Koordinacije i Vladimira Đurišića za zamjenika voditeljice Koordinacije.

Ad. 3. Rasprava o započetim i nedovršenim pitanjima od važnosti za koordinirano odlučivanje o upravljanju Rojcem (novi ugovori, plan rashoda za 2009. i predviđenih investicija, informacija o eventualnom rebalansu plana, odgovornost za provedbu odluka koje donosi Koordinacija, status računa koji se šalju korisnicima Rojca i PDV koji Grad plaća na te račune).

Radojčić otvara ovu točku s ugovorima navodeći kako korisnici Rojca nisu imali prilike vidjeti nove ugovore prije potpisivanja i kako to kod dijela udruga stvara osjećaj nepovjerenja. Žiković objašnjava da je 70 udruga već potpisalo ugovore, sažeto iznosi razloge zbog kojih se na taj način pristupilo potpisivanju. Grbac Knapić prenosi žalbe i pitanja koje su mu u vezi s ugovorima prenijele neke udruge te primjećuje kako on, član Koordinacije na ta pitanja nije znao odgovoriti. Smatra da nije primjereno zaključivanje Ugovora bez prethodno sazvane sjednice Koordinacije. Žiković objašnjava kako je jedini razlog što Koordinacije nije sazvana ranije spriječenost Boljunčića i Štifanić koja niti danas nije prisutna zbog težeg bolovanja. Radojčić primjećuje kako bi se većom transparentnošću donošenja odluka smanjio animozitet i poteškoće u primjeni donošenih odluka i predlaže da Žiković na mailing listu Rojca pošalje prijedlog ugovora za one udruge koje ga još nisu potpisale, te da se taj vid komunikacije s udrugama ustali za informiranje o svim pitanjima u vezi s Rojcem. Ostali članovi Koordinacije prihvaćaju prijedlog. Radojčić primjećuje da netransparentnost u donošenju odluka dovodi i do neprovjerenih glasina, poput one o tome da će Upravni odjel za kulturu s područja kulture u Rojcu plaćati struju. Pita da li je informacija točna i, ako je, zašto samo udrugama iz kulture? Catela hoće li npr. i udrugama iz nadležnosti UO za socijalnu skrb biti sufinancirana za troškove struje. Boljunčić objašnjava da postoji više načina tumačenja netransparentnosti; je li nešto uistinu netransparentno ili nekome nešto nije po volji pa je zbog toga netransparentno. Catela predlaže da Grad informira udruge u Rojcu da li će sufinancirati utrošak struje, kome i po kojim kriterijima.

Boljunčić pita da li će UO za kulturu financirati samo svoje udruge ili sve. Sufinanciranje bi za udruge pod svojom ingerencijom trebali obavljati odjeli. Radojčić smatra da je zadatak Koordinacije stvoriti sustav u kojemu nitko neće biti zakinut i u kojemu neće biti neopravdanog favoriziranja. Budući da se većina udruga iz Rojca financira proračunskim sredstvima te da ih nitko nije upozorio na vrijeme da u sredstva koje traže iz proračuna uračunaju trošak električne energije, postavlja se pitanje iz kojih će one sredstava platiti struju, kada su sva sredstva trebala biti strogo namjenska. Predlaže da se do kraja godine ili svim udrugama sufinancira utrošak električne energije ili nikome. Grbac Knapić smatra da se novim načinom naplate struje nekim udrugama onemogućava rad, iznosi primjer koncerata Monteparadisa, te da postoji opasnost da Rojc prestane biti generator kulture. Boljunčić pita kako će se donositi sufinanciranje. Đurišić reagira na Catelino pitanje i iz telefonskog razgovora s nadležnima u Gradu saznaje da niti jedan odjel osim onoga za kulturu nije izdvojio sredstva za sufinanciranje elekrtične energije, već samo kao sufinanciranje po četvornom metru za udruge od interesa za Grad. Grbac Knapić da je znao da će udruge koje novac dobivaju iz proračuna biti sufinancirane za iznos električne energije, i on bi se bio kandidirao za ta sredstva. Smatra dobrim prijedlog da se struja sufinancira do kraja 2009. ili svima ili nikome. Boljunčić pita plaćaju li udruge struju i u kojim iznosima? Catela podsjeća da je bilo rečeno, a i u novim ugovorima tako stoji, da će svatko plaćati svoju potrošenu struju a Grad Pula plaćati će struju za zajedničke prostore. Boljunčić prihvaća prijedlog da se do 31.12.2009. svima sufinancira struja. Radojčić pita postoje li sredstva za pokrivanje troškova struje do kraja godine, čita plan rashoda koji je dostavio Castrum i utvrđuje da je za posljednja 3 mjeseca 2009. predviđen trošak od 100.000,00 kn za struju. Grbac Knapić čita iz plana da su ta sredstva planirana. Đurišić prihvaća prijedlog da se do kraja 2009. godine sufinancira struja.

Zaključak usvojen jednoglasno: da se svim udrugama (ne samo proračunskim korisnicima) sufinancira struja do 31.12.2009.

Radojčić zanima tko donosi plan rashoda za Rojc, Castrum sam ili u suradnji s Gradom. Žiković odgovara Castrum sam u smislu obračuna. Radojčić smatra da to nije dobra praksa te da bi prijedlog plana trebala na uvid najprije dobiti Koordinacija, prije njegovog usvajanja. Isto vrijedi i za plan investicija u Rojc. Usvojeni zaključak da se plan troškova održavanja za 2010. godinu dostavi Koordinaciji na komentiranje. Radojčić podsjeća da Castrum i dalje ispostavlja korisnicima račun za najam prostora s PDV-om i pita se, s obzirom da je od početka godine bilo rečeno da se ti računi ne trebaju plačati, tko snosi trošak PDV-a na te račune. Catela predlaže da se konačno obavijesti Castrum da prestane slati te uplatnice.

Usvojen zaključak da Castrum prestane slati uplatnice udrugama (nalog Pročelnice Castrumu); da se obavijeste udruge da podmire dugovanja do 31.12.2008. a da će se računi koje su platili u 2009., a nisu trebali, kompenzirati s utrošenom strujom kada počne naplata po utrošku.

Ad. 4. Informacija o mogućnosti apliciranja projekta za izradu elaborata o najpovoljnijem obliku upravljanja Rojcem na donatorski natječaj Radojčić dijeli tekst, sažetak projekta i aktivnosti koje bi za cilj imale iznalaženje najprikladnijeg modela sudioničkog javno-civilnodruštvenog upravljanja Rojcem, koji će Zelena Istra aplicirati na natječaj Zaklada za razvoj civilnog društva i za koji je Grad Pula, na sastanku 15. rujna dao svoju potporu.

Ad. 5. Razno Radojčić podsjeća da Grad iznajmljuje prostor za događaje poput cirkusa, a bit će ih još, koji troše struju iz Rojca, te da nije u redu da se taj trošak vodi kao trošak Rojca. Smatra da bi se taj trošak trebao voditi izdvojeno od troškova Rojca. Žiković iznosi kako su se do sada troškovi tako utrošene struje zaračunavali paušalno u ukupnu cijenu a kako će se od uspostave novog sustava opskrbe električnom energijom oni vrlo lako moći izdvojiti jer je ugrađeno brojilo. Grbac Knapić podsjeća na slučaj mobilnih operatera za koje ne zna plaćaju li sami svoju struju ili i oni idu na teret Rojca. Žiković potvrđuje kako su mobilni operateri postavili svoja brojila ali kako treba utvrditi plaćaju li potrošnju. Prihvaćen prijedlog da se ispita dali mobilni operateri sami plaćaju svoju struju. Radojčić iznosi primjer neovlaštenog korištenja vode i struje iz Rojca, Žiković odgovara da je taj slučaj riješen.

Sjednica završila u 15:25

Zapisničar: Moris Žiković Voditeljica: Dušica Radojčić
Topic revision: r1 - 16 Apr 2010, IrenaBurba
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback