You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20091505 (16 Apr 2010, IrenaBurba)Edit Attach

-- IrenaBurba - 16 Apr 2010

IZVANREDNI SASTANAK VIJEĆA ROJCA 15.5.2009.

Sastanak počinje s radom u 19.15 sati.

Dnevni red: 1. Pritužba na radove posljednjeg održanog Krojcberga (oslikavanje zidova u hodnicima Rojca)

I. Boljunčić Gracin otvara sastanak i daje riječ Odbojkaškom klubu Istra koji je podnio pritužbu Upravnom odjelu za kulturu.

Odbojkaški klub Istra izjavljuje da ga je ovoga puta zaprepastio sadržaj nacrtanih djela i smatra da je takav sadržaj neprimjeren sadržajno za Rojc (sječa glava, morbidni crteži i sl.). Budući da su članovi te udruge i djeca, morao je obustaviti rad s njima zbog pritužbe roditelja čija djeca prolaze tim hodnikom. Sadržajno neprimjerenim smatra crtež „Sotone“, i „Sječe glava“ te traži uklanjanje tih slika.

D. Kliman iz HDLU ima više pitanja vezanih za cijeli projekt. Smatra da su poruke koje se šalju kroz prostor negativne čime prostor postaje depresivan i zatvoren, a želio bi da poruke koje se odašiljaju iz Rojca budu optimistične prema vani. Posebno negoduje zbog uništenja prijašnjih radova koji su već postojali na radovima te smatra da je potrebna skrb nad cjelinom radova. Postavlja pitanje da li na zidu ispred moje udruge treba biti takav sadržaj poput navedenih neprimjerenih crteža te smatra da bi najprije trebalo njega pitati. Isto tako, nema ništa protiv Krojcberga, ne misli da je negativno , već da je sada postalo predepresivno i da je odraz slika ono što je odraz Rojca.

Kristina Nefat smatra da je Rojc multimedijalni centar te stoga treba paziti što se crta budući da ti zidovi imaju javnu funkciju.

Karate klub Istra smatra da sadržaj crteža treba promjeniti.

Biljarski klub postalja pitanje da li prije crtanja postoje nacrti koji se odobravaju ili umjetnik može crtati i simbole poput kukastog križa, ustaških znakova i sl.

D. Gotal iz udruge „Distorzija“ kao voditelj Krojcberga odgovara da postoje nacrti o kojima oni odlučuju prije. Kaže da Rojc ne smatra poslovnim prostorom u kojem bi hodnici trebali biti bijeli ili žuti, a isto tako kaže da Krojcberg ne želi crtati samo leptiriće i cvjetiće i volio bi da se djecu uči da umjetnost nije samo goli kič. Objašnjava kako funcionira projekt Krojcberg i pojašnjava da je svaki autor pozvan da predstavi sebe, ali je upoznat s time da su moguće intervencije na rad i uništavanja. Razgovarao je s autorima spornih crteža i predlaže rješenje da se crteži prefarbaju u potpunosti. Poziva sve ostale umjetnike iz zgrade i šire da se pridruže Krojcbergu i time u budućnosti pomognu boljem funkcioniranju Krojcberga.

M. Grbac iz udruge „Armazonex“ kaže da je generalno protiv cenzure, ali nek se prefarbaju sporni crteži. Upozorava da nije bilo Krojcberga ne bi bilo ničeg jer se nitko nije sam potrudio.

D. Radojčić iz Zelene Istre ponavlja da postoji mailing lista korisnika Rojca te da je u posljednjih 7 dana na njoj bilo puno dobre rasprave. Podržava ono što je rekao D. Gotal i smatra da je Rojc depresivan zbog zgrade, a ne zbog Krojcberga. Navodi primjer agonije na križu i konstatira da njoj to smeta u javnim prostorima kao što je npr. bolnica pa pita zašto se i to ne bi maknulo. Načelno je da se te slike ne brišu, ali prihvača da se uzme kanta bijele boje i prefarba. D. Kliman kaže da je većina udruga liberalna i nije za cenzuru te pita da li jedna udruga može nametati imidž Rojca. Ako puno ljudi negoduje postavlja se pitanje u kojem pravcu treba Krojcberg ići, dal je došao taj trenutak da se nameće slika Rojca svima.

D. Gotal ponovno poziva sve da se pridruže Krojcbergu i time sudjeluju u odlučivanju u kojem pravcu treba ići Krojcberb.

M. Plavišić smatra da je Krojcberg odlična stvar te da je možda nakana Krojcberga bila da se nešto isprovocira. Problem je što se prije farbanja ne iskomuniciraju udruge i ljudi sa prostora koji će se crtati te smatra da bi tu trebalo ostvariti bolju suradnju te dijalog kako bi priča bila zajednička.

D. Gotal je drago što će se priključiti ljudi iz HDLU-a i ostali korisnici te će se zajedno skice pregledavati.

Karate klub Istra smatra da je Krojcberg dobra stvar te spornim smatra samo par stvari.

Biljarski klub želi pomoći u sljedećim Krojcbergima pa i tako da nakon crtanja čiste, samo mole da se sve prije najavi.

Gordana iz „Distorzije“ kaže da je namjera Krojcberga uključiti što više umjetnika i što više kreativne umjetnosti. Poziva svih da se uključe u rad i voljela bi da budemo pažljivi i ljubazni. Ne potiče i nije za cenzuru, a ako ovi sporni crteži izazivaju nelagodu, nek se prefarbaju. Monopol Krojcberga ne postoji.

A. Pekica iz HDLU-a izjavljuje da su hodnici javni prostor te da je nedopustivo dirati i intervenirati po tuđem radu. Smatra da je priprema zidova bila katastrofalna, a ulaže se ogromna energija za farbanje i prigovara što se nije zalijepio karton ili papir po podu kako se nebi sprljao. Prostor će izgledati devastirano ako nije zid dobro pripremljen i ako se pod ostavi prljav. Predlaže da se napravi bolji plan za sljedeće Krojcberge i da se crteži odrede prema prostoru.

D. Gotal kaže da će 15 dana prije održavanja Krojcberga poslati poziv svima zainteresiranima da se uključe u projekt.

M. Grbac predlaže da se ljudi iz Rojca sami oslikavaju ispred svojih udruga, a Krojcberg će ostalo.

D. Gotal predlaže da se onda stvori radni tim za Krojcberg, ali da se razumije da autori ne slikaju prema narudžbi.

M. Plavišić predlaže da se uključe ljude iz udruga na mjestima gdje se crta.

Odbojkaški klub Istra smatra da u prostor treba investirati i urediti ga tako da bude ugodno.

A. Pekica predlaže da se u budućnosti dobro pripreme zidovi te da struka strateški odlučuje kako bi se Krojcberg doveo na višu razinu. Smatra da treba formirati tijelo koje je odgovorno kako se izvode radovi u smislu kvalitete, a ne izričaja.

Budući da je rasprava trajala već oko 90 min I. Boljunčić Gracin traži da se privede kraju te da se daju prijedlozi, rješenja, zaključci.

Odbojkaški klub Istra i Karate klub traže da se dorade, prefarbaju ili izbrišu neprimjereni radovi i to: tzv. „odsječene glave djece, sotona i jedan crtež nagih tijela“. Odbojkaški klub prijeti da u slučaju da se to ne učini oni će istražiti koje su pravne mogućnosti kako bi se crteži prefarbali budući da je Grad vlasnik zgrade.

Tijekom rasprave spominjala su se samo dva neprimjerena crteža i to: „odsječene glave i sotona“, pa je prijedlog da se prefarba i treći spomenuti crtež opet izazvao burnu raspravu.

I.B. Gracin izjavljuje da joj crtež tzv. sotone ne smeta sada kada je dobio „gaćice“ i da ga ona ne bi prefarbavala i da nije u redu da se sada sve ono malo diskutabilno prefarbava. Upozorava na opasnost prefarbavanja u smislu da bilo tko tako može reći meni se ovo ne sviđa i prefarbati što dovodi do potpunog besmisla i uzaludnih troškova.

Budući da je bilo neslaganja oko toga koji crteži bi se trebali prefarbati pristupa se glasovanju. Međutim glasovanje je prekinuto jer se shvaća da to nema smisla te D. Gotal ponovno izjavljuje kao što je rekao na početku da se i on i autori slažu da se sporni crteži prefarbaju te nudi kantu bijele boje Odbojkaškom klubu od kojih traži da prefarbavanje sami izvrše jer on nije zbog svojih principa u mogućnosti to učiniti. Isto tako predlaže na zahtjev ostalih da se radni tim za Krojcberg sastane u lipnju mjesecu te da će svima zainteresiranima poslati obavijest o sastanku.

Ti su prijedlozi prihvaćeni kao zaključni te sastanak završava u 21.00 sati.

Zapisala: Irena Boljunčić Gracin
Topic revision: r1 - 16 Apr 2010, IrenaBurba
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback