You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20090427 (08 May 2009, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik sa 7. sjednice VIJEĆA ROJCA (27.4.2009.)

Sastanak počinje s radom u 19.15 sati.

Prisutno osoba: 19

Marko Grbac Knapić (Armazonex), Marko Bolković (Sonitus), Dejan Štifanić (Studio KaPula), Walter Cressina (Odred izviđača Uljanik), Janko Kumlanc (Udruga Mladi grada), Andi Pekica (HDLU), Dušica Radojčić (Zelena Istra), Marlena Plavšić (Suncokret – Pula), Perica Grgić (Monteparadiso), Matko Plovanić (Monteparadiso), Mirjana Bošnjaković (KSRG Gazela Pula), Ozren Catela (UPAS), Moris Žiković (Grad Pula), Grnčaroski (MKD Kočo Racin), Marko Perkov (Centar za inkluziju), A. Budisavljević (Karate klub Istra), Irena Boljunčić Gracin (Čarobnjakov šešir), Gordan Selar (Mladi grada), Šandor Slacki (Kazalište Dr. Inat).

Prisutno udruga: 16

M. Plavšić otvara sastanak i daje na usvajanje predloženi dnevni red. J. Kumlanc ima prijedlog za točku razno: održavanje sajma nedjeljom. Tako dopunjeni dnevni red je usvojen:

1. U kojoj je mjeri Grad Pula izvršio obećanja data Rojcu (poslovnik, ugovori, koordinacija, revizija prostora)? 2. Najava sljedećih koraka 3. Izbor predsjednika/predsjednice Vijeća Rojca 4. Razno: sajam nedjeljom.

Ad 1.

M. Plavšić iznijela je u kratkim crtama što se događalo od 17.3.2008. otkad je osnovano Vijeće. Iznijela je da se komunikacija izrazito intenzivirala u zadnjih 2 mjeseca otkad je Vijeće organiziralo press konferenciju na kojoj je izložilo svoja nezadovoljstva u vezi komunikacije s Gradom. Nakon toga se Vijeću javio i gradonačelnik željan rješavanja poteškoća. Jedan od rezultata je usvajanje Poslovnika o radu koordinacije (usvojen prije nekoliko dana – 23. 4. 2009., a trebao je biti usvojen prije gotovo godinu dana) i izvještaj pročelnice Odjela za kulturu Grada Pule (odjela koji je nadležan za Rojc). Izvještaj je u kraćim crtama iznijela M. Plavšić, a nadopunio M. Žiković. M. Žiković je dodao da su ugovori u pripremi i da će ići na razmatranje koordinaciji prije potpisivanja.

D. Štifanić predlaže da taj izvještaj bude svima u Rojcu dostupan, pa M. Plavšić kaže da će ga staviti na Oglasnu ploču i poslati na mailing listu. Ako netko bude imao komentara, moći će se javiti na mailing listu u roku od tjedan dana, pa će koordinacija prikupiti te komentare i proslijediti Odjelu za kulturu.

M. Grbac Knapić pita zašto i dalje stižu računi od Castruma kada je bilo odlučeno da sustav naplate prema koeficijentima više ne vrijede. M. Žiković odgovara da to pitanje treba uputiti Odjelu za kulturu.

M. Grbac Knapić dodaje svoje nezadovoljstvo odgovorom da Grad nema novaca da plati atest za struju.

Nakon kraće rasprave o tome je li potrebno da na sastancima Vijeća prisustvuje koordinator Rojca, M. Plavšić je zamolila M. Žikovića da na kratko ode dok se izvrši glasanje. Prijedlog da koordinator uopće ne prisustvuje sastancima Vijeća nije dobio nijedan glas. Prijedlog da koordinator ne prisustvuje sastancima Vijeća, osim na poziv Vijeća dobio je 2 glasa. Prijedlog da koordinator bude prisutan na sastancima Vijeća kao slušač (da se ne uključuje u rasprave, ali da odgovara na upite koje mu postavi Vijeće) prihvaćen je s 14 glasova.

Po isteku glasanja M. Žiković se pridružio nastavku sastanka u ulozi slušača.

Ad 2.

D. Radojčić kaže da sve što se postiglo u proteklih godinu dana možda ne izgleda puno, ali zapravo jest puno. Smatra da je najveći doprinos ubrzanju zadnjih događa bila medijska aktivnosti – na press konferenciji i 3 radio emisije. Dakle, Vijeće ima snagu koja je u ovim prilikama bila prepoznata. D. Radojčić smatra dopis pročelnice za kulturu nedovoljno konkretnim.

D. Radojčić najavljuje sljedeće korake. Nakon što je usvojen Poslovnik o radu koordinacije D. Radojčić kao zamjenica predsjednika koordinacije (Erosa Čakića) može sazvati sastanak i to će učiniti vrlo brzo. Kao teme dnevnog reda predložit će "popunjavanje" Koordinacije predstavnicima Grada budući da je Grad prihvatio kritiku predstavnika Rojca da predstavnik Castruma, koji ima funkciju izvršitelja, a ne donositelja odluka, ne može biti član Koordinacije. Zamjenu treba utvrditi i za Erosa Čakića, koji ne sudjeluje u njezinom radu već duže vrijeme. Budući da je Grad prihvatio da Koordinacija revidira ugovor s Castrumom, to će također biti jedna od točaka na prvoj sjednici, kao i izrada plana trošenja sredstava za tekuće održavanje i investiciju u Rojc za 2009. godinu. Na taj bi način konačno uloga Koordinacije - sudjelovanje u upravljanju Rojcem, profunkcionirala. Prijedlozi koje će Koordinacija plasirati na sjednicama bit će najprije raspravljeni na Vijeću.

I. Boljunčić Gracin pita kako je moguće uputiti prijedloge koordinaciji između dva sastanka Vijeća.

Odgovor: Ako su važne stvari u pitanju, saziva se izvanredna sjednica Vijeća (prema poslovniku o radu Vijeća). Nije dobro da se pojedinačna pitanja upućuju koordinaciji jer bi se time ona zakrčila, a mjesto za raspravu je Vijeće.

Ad 3.

M. Plavšić podsjeća da je prema poslovniku Vijeća mandat članova/članica koordinacije 2 godine, a predsjednika/predsjednice Vijeća 1 godina. Smatra da se kroz proteklu godinu potvrdilo da je duljina tih mandata opravdana. Predlaže da zbog veće protočnosti na mjestu predsjednika/predsjednice izmjenjuju predstavnici različitih udruga.

M. Plavšić predlaže Irenu Boljunčić Gracin za kandidatkinju. I. Boljunčić Gracin prihvaća kandidaturu, a sama predlaže Šandora Slackog. Š. Slacki se zahvaljuje na prijedlogu, ali zbog obaveza ne može je prihvatiti. D. Radojčić predlaže Dejana Štifanića koji prihvaća kandidaturu. Tajnim glasovanjem izabrana je I. Boljunčić Gracin s 10 glasova, D. Štifanić dobio je 5 glasova, a 1 glas je bio suzdržan. Glasačko povjerenstvo u sastavu Š. Slacki i G. Selar izbrojalo je glasačke listiće.

Ad 4.

Budući da je J. Kumlanc ranije napustio sastanak, njegov prijedlog vezan za sajam nedjeljom ostao je neizložen.

Sastanak je završio u 20.15 sati.

Zapisala:

Marlena Plavšić

Web verziju zapisnika izradio: IvicaPetrinic - 08 May 2009
Topic revision: r1 - 08 May 2009, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback