You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20090212 (14 Feb 2009, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik s 6. sjednice VIJEĆA ROJCA (12.2.2009.)

Sastanak počinje s radom u 19.15 sati.

Prisutno osoba: 30 Veli Huseini (Udruga Roma Istre – Pula), Petar Palađi (Udruga Mađara), Marko Grbac Knapić (Armazonex), Marko Bolković (Sonitus), Saša Čabaravdić (Sonitus), Sanja Simeunović Bajec (More), Branka Dojčić (KUD Nikola Tesla), Dejan Štifanić (Studio KaPula), Boris Milošević (Odred izviđača Istra; Savez izviđača Pule), Matej Šimunić (Studentska udruga Pula, Distorzija), Matijas Mihovilović (Distorzija), Marko Ristić (Udruga barmana Istarske županije), Janko Kumlanc (Udruga Mladi grada), Igor Zenzerović (HDLU), Nihad Kadić (Boksački klub Šampion), Đitka Bartolović (Udruga oboljelih od celijakije), Dušica Radojčić (Zelena Istra), Sanja Apostolovski (Merlin), Silvano Kalagac (Glazbena udruga Figaro), Marko Jovanović (Glazbena udruga Figaro), Marlena Plavšić (Suncokret – Pula), Siniša Jakšić (Udruga navijača Hajduka Pula), Damir Šabić (Udruga navijača Hajduka Pula), Danijel Fonović (DBS), Perica Grgić (Monteparadiso), Dejan Cukon (Monteparadiso), Sandi Malagić (Zaigrana koza), Božo Duras (Plivački klub Arena), Ratko Crnobori (Društvo J. B. Tito), Jelena Popović (KSRG Gazela Pula).

Prisutno udruga: 26 (jer 1 osoba ne može predstavljati dvije udruge; inače bi bilo 27)

Moris Žiković, koordinator Rojca pozdravlja prisutne, ali je zamoljen da ne prisustvuje sastanku jer se na njemu pripremaju samo članovi Vijeća budući da Vijeće saziva konferenciju.

M. Plavšić otvara sastanak i podsjeća da je tema priprema konferencije za medije s ciljem izvještavanja o radu Vijeća u proteklih godinu dana i o komunikaciji s Gradom Pula. Definiraju se teme i osobe koje će izlagati.

Konferencija je otvorena, pa se pozivaju predstavnici da obavijeste svoje članove da dođu.

Sastanak je završio u 20.30 sati.

Zapisala:
  • Marlena Plavšić

-- Web verziju zapisnika izradio: IvicaPetrinic - 14 Feb 2009
Topic revision: r1 - 14 Feb 2009, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback