You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20090203 (14 Feb 2009, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik s 4. sjednice VIJEĆA ROJCA (3.2.2009.)

Sastanak počinje s radom u 19.15 sati.

Prisutno osoba: 54

Veli Huseini (Udruga Roma Istre – Pula), Branko Radovanović (KSRG Gazela), Gvido Radolović (Udruga roditelja djece s kombiniranim poteškoćama u razvoju), Sanja Simeunović (More), Julija Kocijančić (More), Ana Budeš (Udruga udovica), Stojan Uzon (Udruga M. KD Moricz Žigmond), Maša Žužana (Udruga M. KD Moricz Žigmond), Ivan Prović (KK Ipon Pula), Aleksandar Budisavljević (Karate Klub Istra), Linda Milani (Studio Zaro), Nada Ivanović (Studio Zaro), Branko Bašić (Udruga za promicanje underground kulture U.P.U.K.), Marko Grbac Knapić (Armazonex), Irena Boljunčić Gracin (Čarobnjakov šešir), Marko Bolković (Sonitus), Bojan Vicel (Istrakord), Branka Daić Bursać (KUD Nikola Tesla), Robert Pauletta (HDLU), Branimir Slijepčević (Udruga Art & Music), Dejan Štifanić (Studio KaPula) Walter Cressina (Izviđači Uljanik), Fulvio Juričić (HDLU), Franko Frgačić (Format), Marino Modrušan (Klub maketara Pula 2004), Richard Peršić (Klub maketara Pula 2004), Peter Aleksandar Tomino (Studentska udruga Pula), Marko Ristić (Udruga barmana Istarske županije), Goran Selar (Udruga Mladi grada). Igor Zenzerović (HDLU), Andi Pekica (HDLU), Denis Sardoz (HDLU), Nihad Kadić (Boksački klub Šampion), Manuela Krakar (Dr Inat), Dalibor Dužaić (KFK Tao), Lorena Moferdin (Tango Argentino), Đitka Bartolović (Udruga oboljelih od celijakije), Marijan Mužinić (UDVDR – podružnica IŽ), Vladimir Horvat (UDVDR – ogranak Pula), Irena Burba (Zelena Istra), Tamara Ereiz (Merlin), Boris Milošević (Odred izviđača Istra), Željko Riker (Puhački orkestar), Danijela Poropat (Gradska radionica), Marko Jovanović (Figaro), Marlena Plavšić (Suncokret – Pula).

Od 19.30: Klara Udovičić, Jasna Simić i Moris Žiković (Grad Pula)

Prisutno udruga: 38

M. Plavšić otvara sastanak i podsjeća da je do njega došlo na zahtjev Vijeća da predstavnici nadležnog odjela pojasne potrebu za novim ugovorima i da odgovore na pitanja i prijedloge ako ih bude. Do 19.30 će predstavnici udruga sami raspravljati, a predstavnici Grada će se pridružiti oko 19.30.

Na početku se javlja stanar iz susjedne zgrade koji se žali na udrugu studenata jer vikendom njihovi članovi stvaraju ometajuću buku za susjedstvo. Moli da ih upozorimo. M. Plavšić kaže da je tema sastanka novi ugovor te da može jedino prenijeti udruzi studenata ovo što je rečeno, ali to sada ne ulazi u temu.

Situacija:

Grad Pula je 2008. godine odlukom stavio dosadašnje ugovore o korištenju prostora van snage i donio odluku o sklapanju novih ugovora na određeno vrijeme do 10 godina za sve gradske prostore, uz mogućnost produljenja.
Ukida se dosadašnji sustav naplate po koeficijentima. To znači da udruge kojima je npr. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb sufinancirao 1,10 kn/m2 mjesečno sada to više ne čini i udruga se treba prijaviti na javni poziv za sufinanciranje projekata ako želi dobiti proračunska sredstva od grada Pule za, npr. plaćanje struje. Sredstva se ne dobivaju automatski. Uvodi se naplata potrošnje električne energije za prostor udruge. Za zajedničke prostore trošak potrošnje el. struje snosi Grad Pula. Brojila za struju će biti u hodnicima i na upit portirima (koji imaju ključ ormarića) moći će se vidjeti.
Za obavezan atest električnih instalacija unutar prostora koje koriste udruge postoje tri mogućnosti:
  • da udruga dostavi atest ako ga je već sama dala napraviti
  • da udruga sama nađe ovlaštne izvođače atesta
  • da se udruga upiše na popis koji će nadležni odjel dostaviti pri čemu će odjel tražit ponude za izvođače atesta.

Prijedlozi i pitanja:

Napraviti pravednije kriterije za naplatu (struje ili najma prostora općenito) udrugama koje su od koristi za grad i udrugama koje ostvaruju profit (koje bi inače plaćale poslovne prostore po tržišnoj cijeni).
Unijeti u ugovor o kojoj je struji riječ – kako bi bilo povoljnije za korisnike u Rojcu, da se ne dogodi da se struja obračunava po različitim, nepovoljnijim tarifama.
Da Grad snosi troškove atesta.
Produžiti trajanje korištenja prostora na 20 godina ili navesti:
Pod kojim uvjetima se udruga – korisnica prostora u Rojcu izbacuje
Da udruga - korisnica prostora u Rojcu ima prioritet u korištenju istog prostora prilikom produženja ugovora.
Da se udruzi – korisnici prostora u Rojcu osigura da će dobiti drugi prostor ako postojeći nakon isteka ugovora neće moći nastaviti koristiti.
Napraviti zapisnik o zatečenom stanju prilikom potpisivanja ugovora.
Bolje gospodariti Rojcem – osigurati sredstva za taj period od 10 godina.
Provjeriti što je s antenama na krovu sjeverne zgrade – nemaju građevinsku dozvolu i plaćaju Gradu mali iznos za najam. O tome je već bilo riječi na prethodnim sastancima (vidjeti zapisnik od 5.6.2008.). Ministarstvo zaštite okoliša naredilo je uklanjanje antena, ali to se još nije dogodilo.

Pozivaju se udruge da dođu na sljedeći sastanak 12.2.2009. u 19 sati na pripremu za press konferenciju.

Sastanak je završio u 20.35 sati.

Zapisala:
  • Marlena Plavšić

Prilozi

-- Web verziju zapisnika izradio: IvicaPetrinic - 14 Feb 2009
Topic revision: r2 - 14 Feb 2009, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback