You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20090127 (14 Feb 2009, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik s 3. sjednice VIJEĆA ROJCA (27.1.2009.)

Sastanak počinje s radom u 19.10 sati.

Prisutno osoba: 19

Moris Žiković (Grad Pula), Dušica Radojčić (Zelena Istra), Marko Grbac Knapić (Armazonex), Irena Boljunčić Gracin (Čarobnjakov šešir), Davor Uljanić (Seasplash), Edgar Buršić (Monteparadiso), Janko Kumlanc (Mladi grada), Sanja Rakić Frančula (Sunce), Dina Buić (Sunce), Branka Daić Bursać (KUD Nikola Tesla), Boris Milošević (Savez izviđača Pule i O.I. Istra), Franko Frgačić (Format), Alen Planinšek (AVU Marsova soba), Perica Grgić (Monteparadiso), Danijel Fonović (DBS), Željko Kladušan (Sportsko društvo paraplegičara Pule), Dalibor Dužaić (KFK Tao), Dejan Štifanić (Studio KaPula), Marlena Plavšić (Suncokret – Pula).

Prisutno udruga: 16 (jer smo se dogovorili da jedna osoba ne može predstavljati 2 udruge; inače bi bilo 17)

Predloženi Dnevni red:

  1. Osvrt na prethodnu godinu rada koordinacije
  2. Organiziranje pressice radnog naslova: što želimo poručiti gradu nakon jedne godine postojanja Vijeća?
  3. Razno
...je prihvaćen jednoglasno.

Ad 1.

M. Plavšić otvara sastanak, pozdravlja prisutne i podsjeća na ulogu Vijeća Rojca i na ulogu koordinacije.

Članovi koordinacije iz Vijeća Rojca – Dušica Radojčić i Marko Grbac Knašić daju pregled jednogodišnjeg rada koordinacije (od osnutka Vijeća 17.3.2008.):
Dojam je prilično poražavajući jer se neke stvari nisu makle od temelja. Na primjer, za Poslovnik o radu koordinacije, o kojem su se članovi koordinacije dogovorili, nakon godinu dana saznaje se da zapravo nikad nije usvojen na gradskom poglavarstvu, iako je bilo rečeno da će to biti napravljeno već odavno. Tako da je ispalo da koordinacija nema nikakve ovlasti, a ideja je bila – da upravlja Rojcem. Osim toga na sastancima je uglavnom atmosfera prilično nelagodna i redovito ga netko demonstrativno napusti. Članovi koordinacije koji su iz redova Vijeća Rojca prenosili su preporuke i zaključke koji su se donosili na sasatancima Vijeća, ali nijedna odluka se nije uvažila, odnosno, nije se čak ni raspravljalo o tome. Dojam je da Grad Pula kroz koordinaciju dobiva legitimitet za unaprijed donešene odluke. Napravljene su neke banalne stvari koje su u redu (držač za bicikle i plan prostora), ali se o stvarima vezanim za upravljanje uopće nije raspravljalo. Članovi koordinacije iz Grada Pule daju stalno obećanja, ali ništa od toga.

F. Frgačić zahvaljuje predstavnicima Vijeća u koordinaciji na obrani zajedničkih interesa. Primjećuje pomake – pozitivne. Treba dati još vremena Vijeću. Potvrđuje da koordinacija treba imati mogućnost sudjelovanja u odlučivanju i zanima ga kako bi se to moglo postići.

D. Radojčić priča o poteškoćama s kojima su se susreli kada su tražili tropkovnik za Rojc i kako je mislila da je jednostavno svima u interesu smanjiti neke troškove, ali to nije naišlo na odobravanje, već na vrijeđanje – kojim pravom se ona miješa u to.

F. Frgačić kaže da je od početka imao sumnje da će itko tko upravlja novcima biti spreman odreći se tog dijela, odnosno podijeliti mogućnost da još netko sudjeluje u tom podrčju odlučivanja. Mišljenja je da se predstavnici Vijeća u koordinaciji timene bi trebali ni baviti jer će to uvijek biti točka spoticanja i zato neće biti pomaka u dogovaranjima.

D. Uljanić se ne slaže jer kaže da se korisnike Rojca gleda kao na potrošače, a zapravo se radi o podjeli troškova koja je upitna. I zato podržava ideju da troškovnik bude pokazan.

I. Boljunčić Gracin pita je li koordiancija bila obaviještena o promjeni koordinatora.

Članovi koordinacije odgovaraju da nije.

S. Rakić Frančula izražava zahvalnost članovima koordinacije i moli ih da ustraju u radu.

Ad 2.

M. Plavšić kaže da bi se povodom prve godišnjice postojanja Vijeća Rojca organizirala press konferencija u kojoj bi se govorio o radu koordiancije. Pita članove Vijeća što o tome misle, koje prijedloge imaju te tko bi želio sudjelovati.

Zaključci: Za pressicu treba animirati što veći broj korisnika Rojca, a ne samo one koji će se obraćati novinarima, kako bi to bio masovniji događaj, te da se vidi snaga korisnika Rojca. Važno je istaknuti na pressici da ideja Vijeća i koordinacije izvana izgledaju dobro, ali da je koordinacija svedena na formu, a mi bismo željeli da ta forma prijeđe u smislenu aktivnost.
Treba tražiti usvajanje Pravilnika o radu koordinacije i možda podijeliti tablice troškovnika s prijedlozima ušteda.
Datum pressice 21. ili 22. 2. (D. Radojčić će provjeriti što je medijski bolje) u 12 sati u dvorištu Rojca.
Datum sastanka za pripremu pressice: 12. 2. (četvrtak) u 19 sati. Obavijest o ovom pripremnom sasatanku stavlja se u pretince svim korisnicima.
Zasad je plan da na pressici govore: 3 člana koordinacije, D. Uljanić, D. Štifanić, a E. Buršić pomaže u pripremi.

Ad 3.

D. Fonović postavlja pitanje novih ugovora koje Grad priprema za potpisivanje s korisnicima Rojca. Pitanje je zašto opet novi ugovor i što korisnici Rojca time dobivaju i/ili gube.

M. Žiković se predstavlja i kaže da podržava ideju o pressici, premda ne i naglašavanje pitanje usvajanja Pravilnika jer smatra da je to samo proceduralna stvar. Pojašnjava da su glavne stavke izmjene u ugovoru da se eliminira participacija zasnovana na koeficijentima. Naplaćivat će se potrošnja električne struje. Potreban je novi ugovor, a ne samo aneks, jer se zbog pravnih propozicija uslijed promjena kojih je više od nekog postotka.

Zaključak: Vijeće traži od Odjela nadležnog za Rojc da predstavi nove ugovore korisnicima Rojca prije potpisivanja da imamo prilike čuti i pitati.

J. Kumlanc će lobirati s novim članovima da uđu u Vijeće i u buduće će stavljati pozive za sastanke u pretince. Vijeće se, međutim, nije uzelo u zadatak da će obaviještavati na druge načine osim preko mailing liste i papirnatih obavijesti na oglasnoj ploči.

Sastanak je završio u 20.35 sati.

Zapisala:
  • Marlena Plavšić

-- Web verziju zapisnika izradio: IvicaPetrinic - 14 Feb 2009
Topic revision: r1 - 14 Feb 2009, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback