You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20090110 (16 Apr 2010, IrenaBurba)Edit Attach

-- IrenaBurba - 16 Apr 2010

SASTANAK VIJEĆA ROJCA 1.10.2009.

Sastanak počinje s radom u 19 sati.

PRISUTNO OSOBA: 24 PRISUTNO UDRUGA: 21

Marlena Plavišić – Suncokret, Dušica Radojčić – Zelena Istra, Dejan Gotal – Distorzija, Grbac Knapić Marko – Armazonex, Danijel Ronović – DBS, A. Budisavljević – Karate klub „Istra“, M.Orlić – Krater, Kalagac Silvano – „Figaro“, Saša Gabriel Španić – Mikrofoni, Branko Bašić – U.P.U.K., Dejan Štifanić – Studio Kapula, Edgar Buršić – Monte Paradiso, Damir Šabić – Društvo prijatelja Hajduka Pula, Vedran Leutar – Društvo prijatelja Hajduka Pula, Marko Bolković – Sonitus, Perica Grgić – Monteparadiso, Karlo Mirković – Gradska radionica, Boris Milošević – Odred izviđača Istra, Walter Cressina – Odred izviđača pomorama Uljanik, Ozren Catela – UPAS, Veli Huseini – Udruga Roma Istre Pula, Sandi Malagić – Zaigrana koza, Matko Plovanić – Monteparadiso, Irena Boljunčić Gracin – Čarobnjakov šešir

I. Boljunčić Gracin otvara sastanak i daje na usvajanje predloženi dnevni red. D. Gotal najavljuje da će nešto reći za Razno ako bude vremena. Dnevni red je jednoglasno usvojen:

1. Izvještaj sa sastanka koordinacije 2. Izmjene Pravilnika o radu Vijeća 3. Razno.

Ad 1.

D. Radojčić izvještava o sastanku Koordinacije. Podsjeća da prošle godine Koordinacija nije funkcionirala, pa smo imali prosvjede, pa sastanak s gradonačelnikom na kojem smo iznijeli i zahtjev za promjenom članova u Koordinaciji uz obrazloženja i taj je naš zahtjev ispunjen. 16. rujna 2009. održan je sastanak Koordinacije u novom sastavu (predstavnici Vijeća Rojca ostaju isti: D. Radojčić, O. Catela i M. Grbac Knapić, a predstavnici Grada Pule su novi: V. Đurišić, K. Štifanić i jedini od ranije V. Boljunčić). Ukratko iznosi zaključke sa sjednice Koordinacije: jednoglasno je prihvaćen izbor Dušice Radojčić za voditeljicu Koordinacije i Vladimira Đurišića iz Grada Pule za zamjenika voditeljice Koordinacije. Raspravljeno je o započetim i nedovršenim pitanjima od važnosti za koordinirano odlučivanje o upravljanju Rojcem (novi ugovori, plan rashoda za 2009. i predviđenih investicija, informacija o eventualnom rebalansu plana, odgovornost za provedbu odluka koje donosi Koordinacija, status računa koji se šalju korisnicima Rojca i PDV koji Grad plaća na te račune). Usvojen je zaključak da se plan troškova održavanja za 2010. godinu dostavi Koordinaciji na komentiranje. Jednoglasno je usvojen zaključak da se svim udrugama (ne samo proračunskim korisnicima) sufinancira struja do 31.12.2009. Usvojen je zaključak da Castrum prestane slati uplatnice udrugama i da se obavijeste udruge da podmire dugovanja do 31.12.2008. a da će se računi koje su platili u 2009., a nisu trebali, kompenzirati s utrošenom strujom kada počne naplata po utrošku. Prihvaćen je prijedlog da se ispita da li mobilni operateri koji imaju antene postavljene na krovu Rojca sami plaćaju svoju struju. Nastavlja da je od M.Žikovića danas dobila prijedlog zaključka gradonačelnika, kojim se usvajaju svi zaključci Koordinacije osim da se svim udrugama (ne samo proračunskim korisnicima) sufinancira struja do 31.12.2009. D. Radojčić kaže da su na Koordinaciji predstavnici Vijeća Rojca istakli problem plaćanja struje do kraja 2009. godine jer udruge imaju namjenska sredstva i nisu u 2008. znale da će u 2009. godini trebati početi same plaćati struju. Na to je Grad u vidu prijedloga zaključka gradonačelnika odgovorio o sufinanciranju troškova struje udrugama koje su od koristi za grad (a to su korisnice proračuna različitih gradskih odjela – popis u prilogu). Zaključak gradonačelnika po tom pitanju glasi: "Upravni odjel za kulturu, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo i Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu udrugama iz svoje djelatnosti za koje su planirali sredstva iz Proračuna Grada Pule za 2009. godinu, sufinancirat će dio utroška električne energije do visine mjesečne participacije u iznosu od 1,10 kn/m2 poslovnog prostora uzetog na uporabu, do 31.12.2009. D. Radojčić ističe da ostaje pitanje kriterija «koristi za grad».

Rasprava:

Pitanje: Po kojoj se tarifi naplaćuje struja? M. Žiković: Prema crvenom poduzetničkom kodu (jeftinija nego u kućanstvu) –Na glavnom ulazu evidentira se skupa i jeftina tarifa. Cijena po kw za korisnike formira se obzirom na sumu ukupno potrošene skupe i jeftine struje i njihova odnosa u ukupnom računu. Takav izračun cijene po kw Castrum će mjesečno objavljivati na oglasnoj ploči Vijeća i Koordinacije.

Pitanje: Hoće li savez sportova financirati struju članica Saveza? O.Catela: Od 1.1.2010. svaka pravna osoba – korisnica Rojca plaća svoju struju. M. Grbac Knapić: Problem je što nisu svi uvrstili struju u trošak za 2010. godinu kad su se javili za proračunska sredstva. O. Catela: Udruge mogu poslati nadopunu proračuna, ali nema garancije da će im to biti odobreno. M Orlić: Bilo je govora da ćemo plaćati struju za 2010. godinu, to nije iznenađenje. O. Catela: Ali još uvijek ne možemo znati koliko sredstava moramo planirati jer ne znamo kolika će nam biti potrošnja.

Pitanje: Imaju li svi atest? M. Žiković: 10 korisnika nema. Bit će isključeni oni korisnici koji još nisu prilagodili svoju instalaciju iz razloga što se stari dovod struje iz tehničkih razloga mora ugasiti.

Pitanje: Kada ćemo dobiti sheme za satove? M. Žiković: Shema za brojila dio je projektne dokumentacije, a na svakom brojilu piše broj prostorije i svatko može od domara zatražiti uvid u svoje brojilo. Pitanje: Što će biti s onima koji nisu potpisali ugovor ili ne plate struju? Ako budu izbačeni trebali bi barem biti isplaćeni za uložena sredstva, a to nigdje ne stoji u ugovoru. M. Žiković: Ne mogu reći što će biti s onima koji ne potpišu ugovore. Oni koji ne budu plaćali struju odgovarat će sukladno ugovornim obvezama. Što se kompenzacije tiče – ovdje nije riječ o najmu, nego o korištenju. Ugovorom nije predviđen povrat uloženih sredstava, a oni koji smatraju da to nije točno mogu u krajnjoj liniji pokrenuti postupak.

Zaključci, prijedlozi, pitanja: Postaviti pitanje Gradu – što je sa subvencioniranjem struje za udruge u 2010. godini i koji su kriteriji za to? Postaviti pitanje Gradu: Što s korisnicima koji nisu potpisali ugovor? Što će biti sljedeće za platiti? Prijedlog: da na uplatnici stoji broj brojila (ako to već nije predviđeno): Prijedlog: Da se na oglasnu ploču Rojca postavi popis udruga čiju će struju Grad Pula (nadležni Upravni odjeli) subvencionirati do 31.12.2009.

Ad 2.

I. Boljunčić Gracin podsjeća da je Pravilnik donesen davno i da su tijekom rada uočeni neki nedostaci. I pravnica iz Odjela za kulturu je dala neke prijedloge za izmjene. Zaključak: prijedlozi izmjena Pravilnika idu na mailing listu i svi koji žele pozvani su da komentiraju. Valja imati na umu, međutim, da je za usvajanje bilo kakvih izmjena u Pravilniku potrebno da na sastanak Vijeća dođe 2/3 predstavnika članova Vijeća. Postavlja se pitanje tko su članovi Vijeća. Ako se gleda prema osnivačkoj sjednici Vijeća, onda je bilo 36 članova, pa je 2/3 od toga – 24 člana. Stoga treba napraviti akciju za sljedeći sastanak i okupiti barem 24 člana.

Ad 3.

D. Gotal najavljuje početak Krojcberga 10.10.2009. To je ujedno 10. rođendan Krojcberga. Ovoga puta – akcija je usmjerena na 1. kat sjevernog krila. Prema dogovoru s prošlog sastanka, pozvan je HDLU za sastanak, ali nemaju vremena. Gotal obećava da će se zadržati estetsko-moralna kvaliteta. Poziva sve koji imaju skelu da posude i sve koji su korisnici u tom prostoru da daju struju. Također poziva udruge iz tog hodnika – da se uključe sa svojim idejama i izvedbama oko svojih prostorija. Za to od Krojcberga mogu dobiti i materijal (doduše, skroman). I. Boljunčić Gracin predlaže da D. Gotal obavijest o tome stavi na oglasnu ploču.

Potrebno je provjeriti kod administratora postoji li problem logiranja na mailing listu. Još prijedloga i pitanja za Grad: Može li se kotlovnica prilagoditi na plin i je li to isplativo? Što je sa zelenim površinama ako se dvorište Rojca pretvori u parkiralište? Kome je to dato za parkiranje i pod kojim uvjetima? Hoće li prihod od naplate, ako je bude ići za samofinanciranje Rojca? Što će, u slučaju naplate biti s korisnicima Rojca? Prijedlog: dio parkinga da ostane za korisnike Rojca. Što ako udruga namjerava napraviti neku manifestaciju na parkiralištu – pod kojim uvjetima će to moći? Tko plaća struju za antene na krovu i cirkusu?

Prijedlog: produžiti vrijeme dozvoljenog sviranja do 22 sata (umjesto dosadašnjih 21).

M. Grbac Knapić: Šteta je što postavljamo pitanja za nešto što je već odlučeno, umjesto da nas se uključilo u odlučivanje.

D. Radojčić će zatražiti u ime Koordinacije sastanak s pročelnikom nadležnog odjela – g. Prhatom u vezi parkirališta u Rojcu.

Sastanak je završio u 20.15 sati.

Zapisala: Marlena Plavšić
Topic revision: r1 - 16 Apr 2010, IrenaBurba
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback