You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20081013 (14 Feb 2009, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik s 3. sjednice VIJEĆA ROJCA (13.10.2008.)

Sastanak počinje s radom u 19.15 sati.

Prisutno osoba: 20

Ozren Catela (UPAS), Dušica Radojčić (Zelena Istra), Marko Grbac Knapić (Armazonex), Irena Boljunčić Gracin (Čarobnjakov šešir), Ratko Crnobori (Društvo J. B. Tito), Danijela Sloković (Aerobic club Hip-hop), Davor Uljanić (Seasplash), Sale Veruda (Distorzija), Diego Cukarić (Sportsko društvo paraplegičara), Mauricio Licul (Udruga «Bajs»), Šandor Slacki (Kazalište dr. Inat), Nenad Pavletić (Odbojkaški klub Istra), Nihad Kadić (Boksački klub «Šampion»), Danijel Fonović (DBS), Marko Perkov (Centar za inkluziju), Davor Kliman (Capoeira, atelje HDLU), Danko Turčinović (PK «Arena»), Edgar Buršić (Monteparadiso), Janko Kumlanc (Mladi grada), Marlena Plavšić (Suncokret – Pula).

Prisutno udruga: 20

Predloženi Dnevni red:

 1. Izvještaj o radu Koordinacije za razdoblje od prethodnog sastanka:
  • odluka Grada o novom načinu naplate prostora u Rojcu
  • obaveza izrade atesta za elektroinstalacije
  • odluka Grada o provjeri načina korištenja prostora u Rojcu i mogući otkazi
 2. Plan za naredno razdoblje
 3. Razno
...je prihvaćen jednoglasno.

Ad 1.

Članovi koordinacije iz Vijeća Rojca izvještavaju o radu koordinacije od prošlog sastanka Vijeća (5.6.2008.).
Dušica Radojčić i Ozren Catela, zbog većeg broja novih članova, pojašnjavaju ulogu i sastav koordinacije. Ponavljaju da se članovi koordinacije koji predstavaljaju Grad Pulu uglavnom ne drže dogovorenih principa u Poslovniku rada (npr. prema čl. 4 Poslovnika, Koordinacija bi trebala odobravati mjesečne izvještaje upravitelja o započetim i provedenim poslovima te utrošenim sredstvima, a do sada nisu primili niti jedan mjesečni izvještaj; predstavnici udruga ne sudjeluju u odlučivanju o investicijama i nemaju informaciju o tome kako su novi potrošeni).

Tijekom ljeta nije bilo sastanaka koordinacije.

Grad je odlučio da bi umjesto dosadašnjeg pokušaja naplate najma prostora po nekoliko kategorija za udruge u Rojcu uveo brojila za struju pa bi sve udruge plaćale struju prema potrošnji i to bi bilo jedino što plaćaju.

Ukupno planirana investicija u Rojc bila je za 2008. godinu 200.000 kn. U svibnju je predstavnik Castruma izjavio da će trošak ugradnje brojila u sjevernom krilu Rojca biti oko 50.000 kn, a u južnom duplo više. Na zadnjem sastanku Koordinacije u listopadu informacija je bila bitno drugačija: već je potrošeno 200.000 kn za sjeverno krilo za ugradnju brojila. Predstavnici udruga ne znaju za što je točno to potošeno jer nisu dobili izvještaj o utrošenom, niti ponude, kako je bilo dogovoreno.

Na jedinom sastanku održanom tijekom ljeta bio je i jedan ing. sigurnosti na radu, kojeg je angažirao Grad Pula, koji je rekao da je pravo čudo da se već nešto nije dogodilo zbog različitog razvođenja elektroinstalacija po prostorima udruga. Zato je nužno provesti atest elektroinstalacija, koji bi tebale snositi udruge pojedinačno, svaka za svoj prostor.

Ad 2.

Udruge bi željele biti sigurnije da će prostore, koje trenutačno imaju za korištenje u Rojcu i u koje ulažu ili su uložile velika sredstva za uređenje, imati na duže vrijeme. Zato je

Prihvaćen prijedlog da se novi ugovori s Gradom Pulom potpisu na period od barem deset godina.

Zbog nejasnih kriterija po kojima sadašnji ugovori predviđaju različite kategorije naplate najma prostora za različite udruge, brojne udruge su nezadovoljne jer se ne prepoznaju u takvom obliku naplaćivanja najma. Budući da udruge ne žele zanemariti pokrivanje troškova za provedbu svojih aktivnosti, predlažu:

Prihvaćen prijedlog: da se anuliraju dosadašnji računi koje su udruge dobile za plaćanje najma i da prilikom ugradnje brojila za struju treba voditi računa o potrebi udruge za količinom struje. Ograničenje količine struje nekim udrugama predstavlja ograničenje u radu. Također treba saznati po kojoj cijeni će se plaćati ta struja.

Prihvaćen je i prijedlog da naplaćivanje potrošnje struje udrugama krene nakon ugradnje brojila u prostor svake udruge i nakon sređivanja sanitarnih čvorova, hodnika i stubišta (pogotovo sjevernog krila Rojca).

Prihvaćen prijedlog da se udrugama u sjevernom krilu produži rok za dovođenje prostora u funkciju do Nove godine.

Prihvaćen prijedlog da Grad osigura sredstva za atest elektroinstalacija.

Ad 3.

Nekoliko je predstavnika imalo prijedloge da se razmotre još pitanja:
 • funkcioniranja kotlovnice i grijanja
 • radnog vremena Rojca
 • reda i čistoće u Rojcu.
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom, koje nije prisustvovalo sastanku, poslalo je dopis Vijeću u kojem opisuje probleme s fizičkim preprekama za koje upućuju zahtjev Gradu da ih riješi.

Budući da je sastanak bio fokusiran na teme s dnevnog reda koje su iscrpile cijelo trajanja sastanka, a unaprijed se nije najavilo još tema, o ovome nismo stigli raspravljati. No, ovaj dopis Društva osoba s tjelesnim invaliditetom bit će priložen ovom zapisniku i na sastanku koordinacije predan Gradu.

Sastanak je završio u 20.45 sati.

Zapisala:
 • Marlena Plavšić

-- Web verziju zapisnika izradio: IvicaPetrinic - 14 Feb 2009
Topic revision: r1 - 14 Feb 2009, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback