You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20070317 (21 Mar 2008, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik s osnivačke sjednice Vijeća Rojca

Popis prisutnih

Ovlašteni predstavnici

Ime i prezime Organizacija Funkcija u organizaciji
Marko Perkov Centar za inkluziju i podršku u zajednici Predsjednik
Ozren Catela UPAS Predsjednik
Marko Grbac Knapić Armazonex Predsjednik
Lorena Moferdin Udruga Tango Argentino Pula Predsjednica
Šandor Slacki Kazalište Dr. Inat Predstavnik udruge
Andi Pekica HDLU Istre Predsjednik
Davor Kliman Capoeira Pula / HDLUI Predsjednik UCP/ Dopredsjednik HDLUI
Zoran Licul Metamedij Dopredsjednik
Dušica Radojčić Zelena Istra Predsjednica
Sergej Mudrovčić Spirala Predsjednik
Irena Boljunčić Gracin Čarobnjakov šešir Ovlaštena zastupnica; zamjenica predsjednice
Željko Riker Puhački orkestar Grada Pule Tajnik
Walter Cressina Odred izviđača pomoraca «Uljanik» Predsjednik
Marjan Ribica Odred izviđača «Istra» - Pula Predsjednik
Franko Frgačić Format ULJF Ovlašteni predstavnik
David Petrović Centar orijentalnih vještina Yuan Tong Predsjednik
Branko Bašić Udruga za promicanje underground kulture Predsjednik
Nenad Pavletić Odbojkaški klub Istra Tajnik
Michael Benčić Valetudo (rekreacija) Predsjednik
Marijan Mužinić UDVDR – RH, Podružnica IŽ Predsjednik
Anđelko Dukić UDVDR – RH, Ogranak Pula Zam. predsjednika
Ana Pucar UUHBDR – IŽ - Pula Predsjednica
Sanja Apostolovski Udruga Merlin Predsjednica
Richard Peršić Klub maketara Pula - 2004 Predsjednik
Snježana Lorković Športski klub «Hip hop» Predsjednica
Sanja Rakić Udruga Sunce Predsjednica
Hrvoje Kolarović UIB Zastupnik
Armando Radolović DOSTI Predsjednik
Gvido Radolović Dnevni centar
Udruga rod. roler
Predsjednik
Ravnatelj
Željko Kladušan Tenis klub invalida Pula Predsjednik
Diego Cukarić Sportsko društvo paraplegičara Pula Tajnik
Tamara Arsić Udruga Shin Predsjednica
Marlena Plavšić Udruga Suncokret - Pula Ovaštena predstavnica
Edgar Buršić Monteparadiso Tajnik

Rojčani/ke

Ime i prezime Organizacija Funkcija u organizaciji
Ivica Petrinić Zelena Istra Podpredsjenik
Milena Radošević Zelena Istra Tajnica
Igor Zenzerović HDLU  
Sandro Ugulin Spirala Podpredsjednik
Josip Brakus Spirala P.R.
David Petrović Udruga Gaia Potpredsjednik
Gordan Selar Udruga Mladi grada Član nadzornog odbora
Ana Fornažar Udruga Merlin Članica udruge
Vedran Stanišljević UIB Član udruge

Gosti

 • Eros Čakić, upravitelj Rojca

Ostali


Skupština počinje s radom u 19.15 sati.

Ivica Petrinić daje uvodno objašnjenje o samoj organizaciji sastanka i nudi mogućnost da netko drugi vodi i zapisuje. Marlena Plavšić se javlja za zapisničarku.

Dnevni red:


Ivica Petrinić pozdravlja prisutne i objašnjava ukratko potrebu za sastankom i povijest obavještavanja (liste,...) i dosadašnji sastanak. Pojašnjava prijedlog Dnevnog reda i pita za točku 5. Najavljuje očekivanje trajanja sastanka od 1 sat.

1. Uvod

U Rojcu formalno 107 organizacija, ali manji broj je realan, Grad je od 2007. postao vlasnik zgrade i želi kvalitetnije voditi brigu o njemu. Prednost toga - želja za komuniciranjem i podjela odgovornosti za upravljanje zgradom s korisnicima. Novo: Grad je predložio zajedničko tijelo upravljanja: 3 ljude iz Grada i 3 ljudi iz Rojca - odlučivanje o proračunu, prioritetima, kako će službe raditi, kako će se kontrolirati. Čakić je napokon ovlašten od Grada da se bavi Rojcem i u Rojcu je. Castrum d.d. je potpisao ugovor.

Imamo dobar razlog za sastavljanje Vijeća koje čine predstavnici organizacija korisnica Rojca - sudjelovanje u upravljanju Rojcem!

2. Registracija sudionika

(potpisna lista + napomena da li je ovlašten ili predsjednik ili samo član + dijeljenje glasačkih listića)

Milena Radošević pojašnjava upisivanje na popis prisutnih i popis predstavnika.

Pitanje o tome može li jedna osoba predstavljati više udruga. Odgovor: jedna osoba = jedna udruga/organizacija.

36 ovlaštenih predstavnika je prisutno
 • Napomena: naknadnim brojanjem utvrdjeno da je prisutno 33 predstavnika udruga (jer su se sva trojica iz Spirale zaokruzila, a Gordan Selar iz udruge mladi grada nije bio ovlašten od svoje udruge). podijeljena su 33 glasačka listića

3. Rasprava o Pravilniku o radu Vijeća i usvajanje Pravilnika

Ivica Petrinić obrazlaže prijedlog Pravilnik koji je izradila radna grupa.
 • Predlaže da se za 6 mjeseci revidira pravilnik.
 • Vijeće - vrhovno tijelo odlučivanja, a koordinacija i upravitelj to trebaju to provesti u djelo.
 • Pojašnjava ulogu potencijalnog Savjeta.
 • Josip Brakus crta shemu tijela Rojca:
  1. VIJEĆE (i njegov/a predsjednik/ca)
  2. KOORDINACIJA (3+3 člana)
  3. UPRAVITELJ/ICA
  4. SAVJET
 • Marko Grbac Knapić predlaže češće sastanke skupštine - svaka 3 mjeseca.
  • Andi Pekica i Irena Boljunčić Gracin podržavaju prijedlog da bude češće.
  • Većinom glasova u prijedlog Pravilnika umjesto "jednom godišnje" unosi se "svaka 3 mjeseca"
 • Davor Kliman: potrebno je definirati koji su to opći interesi Rojca. Je li to korištenje zgrade ili na programe? Je li to interes člana udruge ili udruge?
  • Vijeće nikog ne obvezuje. Hoćemo li potpisati kakav ugovor koji nešto obvezuje?
 • David Petrović: treba definirati što je to Rojc - zgrada ili udruge.
 • Davor Kliman: mi smo ovdje manjina. Ne predstavljamo sve udruge.
 • Eros Čakić: Prenosi pozdrave Grada. 98 ugovora na potpisu. Oko 60 udruga je realna brojka. Ali poručuje da se ne opterećujemo brojkama i da oni koji su došli na otvoren i razglasen sastanak legitimno predstavljaju Rojc. Grad je poticao osnivanje ovakvog tijela jer je potrebno sudjelovanje korisnika. Bit će i ubuduće uključeni u upravljanje oni koji žele. Nikoga se ne tjera da sudjeluje.
 • Josip Brakus (Spirala): pita tko je sastavio Pravilnik i po kojoj ideji i zašto se sada žuri kada nema predstavnika svih.
  • Ivica, Dušica i Irena objašnjavaju.
  • Irena pojašnjava da se sada ide brže zbog proračuna. Marko kaže da na češćim sastancima ima prilike izmijenjivati svašta, tako da sada ne treba komplicirati.
  • Ivica objašnjava da bi zapisivanje svih konkretnih stvari u Pravilnik dovodilo do čestih izmjena. Zato je to općenito navedeno (kao npr. u statutima udruga).
 • Franko Frgačić predlaže da se izbaci broj 20 udruga potrebnih za kvorum (iz donošenja odluka). Prijedlog: većina prisutnih.
 • Marijan Ribica: treba riješiti način informiranja udruga i pravovremeno.
  • Ivica: najaviti barem 7 dana ranije, obavezno i na oglasnoj ploči i na open-rojcnet mailing listi
 • Željko Riker: ne zna koji su zajednički interesi i nije u redu da se predstavljaju i ostale organizacije koje nisu prisutne. Predlaže da bi nešto trebali unijeti da bismo mogli mijenjati.
 • Marko predlaže vrijeme sastanaka oko 19 ili 20 sati.
 • Branko Bašić ne zna tko su sve korisnici i kako su riješeni troškovi.
 • Davor kaže da bi se trebalo obvezati. Tko je
 • Sanja Rakić: nikoga se ne treba uvjetovati. Priča traje dugo. Dolazili ili ne, znat ćemo da netko misli i brine o Rojcu.
 • Ivica: u zgradi ima puno udruga. Nekima je stalo samo do svojeg prostora i jefinog ili besplatnog najma, a postoje i oni koji žele upravljati zgradom zbog kvalitetnijeg života Rojca. Oni koji budu u Vijeću bit će predstavnici SAMO tih udruga, a ne svih. Nitko ne mora sudjelovati. Da je bilo samo dvoje predstavnika, Grad bi to i to prihvatio. Grad želi pružiti onima koji žele sudjelovati da to rade. Mi ne osnivamo ništa što se mora. Otvoreno je za sve koji žele. Ako netko sada nije na popisu, a želi se uključiti, može na sljedećoj sjednici Vijeća, dovoljno je da dođu. Sada je to neformalno tijelo koje će sudjelovati u odlučivanju o npr. prioritetima ulaganja novaca u Rojcu.
 • Franko misli da Vijeće neće odlučivati o ničemu jer novac ima Grad i on će odlučivati. Misli da je udrugama dao mogućnost da nešto rade kao treća strana i da to treba biti u ugovoru koji udruge potpisuju s Gradom. Ne vjeruje da će Vijeće odlučivati o podjeli novaca.
 • Dušica Radojčić misli da je sve moguće. Grad je na našu inicijativu (koji ne zna što bi s Rojcem). Od siječnja ove godine ja sam zatražila sve financijske izvještaje. To do sada nitko nije tražio. Da je to netko zatražio ranije, možda bi sada bilo bolje. Npr. za investicije je 2003. bilo predviđeno 400.000 kn, a nisu potrošene. Da smo mi vodili računa o tome, možda bi se to i uložilo. Nada se da će se ovlasti koordinacije potvrditi na gradskom poglavarstvu. Vjeruje da je moguće ali i da će ovisiti o osobama koje su unutra.
 • Vjeko ?? pita koja je naša moć. Predlaže da sljedeći put definiramo planove.
 • Franko je za osnivanje koordinacije, ali bi želio da se to formalizira, da Grad obveže udruge na sudjelovanje u Vijeću
 • Ivica kaže da je koordinacija dogovorena stvar kao i broj članova. To je definirao Grad. To nije nešto neopipljivo, naše nadanje. Naravno da uvijek postoji mogućnost da se to ne dogodi. Eros je potvrdio da je Grad to u pregovorima ponudio.
 • Davor pita bi li u odlučivanju trebalo različito vrednovati glasove jer udruge različito plaćaju korištenje prostora.
 • Milena Radošević predlaže da se o ovim pitanjima raspravlja na sljedećim sastancima Vijeća.
 • Ozren Catela kaže da ne žurimo nego kasnimo!
 • Marko Perkov predlaže da natpolovična većina svih članova bude kvorum za izborne skupštine.

 • Ivica objašnjava koje su se sve teme do sada raspravljale tako da novim članovima bude jasnije da smo o tome već raspravljali.
 • Davor je protiv elitističih odnosa u Rojcu.

Ivica stavlja na glasovanje prijedlog Pravilnika. Usvojen je jednoglasno s 27 glasova za, bez suzdržanih i glasova protiv.

4. Izbor Predsjednika/ce Vijeća

Pročitane su obaveze Predsjednika/ce Vijeća i zamoljeni su članovi da se kandidiraju. Jedina kandidatkinja bila je Marlena Plavšić te je potvrđena javnim glasanjem (25, glasova za, 2 suzdržana, bez glasova protiv).

5. Kandidature i izbor predstavnika/ca organizacija korisnica Rojca u Koordinaciju Rojca

Eros Čakić: Koordinacija = Boljunčić, Castrum, Čakić. Prije 25. ožujka se treba sastati Koordinacija. Odluke Koordinacije će se morati provoditi. Mora se krenuti u realizaciju ovogodišnjeg plana. Novac "leži" na računu Castruma, tj. troši se samo na plaće djelatnika, a mi još nemamo utjecaja jer se Koordinacija nije formirala.

Nakon rasprave Vijeće je odlučilo da predstavnik/ca Koordinacije može biti samo član/ica Vijeća

Prikupljene su kandidature: 1. Ozren Catela 2. Dušica Radojčić 3. Šandor Slacki 4. Marko Grbac zatim su predlagači argumentirali svoje prijedloge, te su kandidati izložili svoje planove i viđenje vlastite uloge u Koordinaciji.

Na listićima su vijećnici/ce ispisali po 3 kandidata te su ih predali Predsjednici Vijeća.

Predsjednica je imenovala komisiju za prebrojavanje listića u sastavu: Marko Perkov, Ivica Petrinić, Zoran Licul, još netko (Irena?), te je utvrđeno kako slijedi:
 • Ukupno 27 glasačkih listića

Rezultati glasanja:
kandidat/kinja glasova
Dušica Radojčić 22
Šandor Slacki 12
Marko Grbac 20
Ozren Catela 21
Nevažeći 6

Izabrani su dakle sljedeći predstavnici:
 1. Dušica Radojčič
 2. Marko Grbac
 3. Ozren Catela

6. Razno

Zbog prekoračenja trajanja sjednice točka razno je odgođena.

Sastanak je završio u 21:10h

Zapisničari: Marlena Plavšić, Milena Radošević i Ivica Petrinić
Topic revision: r3 - 21 Mar 2008, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback