You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20070122 (06 Feb 2007, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik sa sastanka predstavnika Grada Pule i korisnika centra Rojc

održanog 22. siječnja 2007. u prostorijama udruge Sunce

Prisutni

Grad Pula:

 1. Eros Čakić, UO za kulturu, kontakt osoba za centar Rojc
 2. Klara Udovičić, pročelnica UO za kulturu
 3. Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika

Službe u Rojcu:

 1. Goran Praštalo, tehnički voditelj centra Rojc

Predstavnici udruga:

 1. Milena Radošević, Zelena Istra
 2. Ivica Petrinić, Zelena Istra
 3. Edgar Buršić, Monteparadiso
 4. David Belas, Dr.Inat i udruga “I”
 5. Silvija Mulaček, Društvo tjelesnih invalida
 6. Luka Glušac, MC “Student” Pula
 7. Janko Kumlanc, Mladi grada
 8. Antun Juraj Gracin, Čarobnjakov šešir
 9. Sanja Rakić, Sunce
 10. Sanja Apostolovski, Merlin
 11. Fulvio Juričić, HDLU
 12. Davor Kliman, HDLU i Capoeira
 13. Saša Arsić, Savez izviđača Pule i odbojkaški klub “Žal”
 14. Branko Prnjak, Radio klub “Arena-Pula” i CB klub “More” Pula
 15. Marino Jurcan, Metamedij
 16. Marlena Plavšić, Suncokret

Mediji:

 1. Robert Kalabić, NIT
 2. Neven Lazarević, REGIONAL

Ostali:

 1. Nenad Krnjeta, kontakt policajac

Sastanak je počeo u 14 sati, otvorio ga je Marino Jurcan (Metamedij) i predložio sljedeći dnevni red:

1. Izvještaj UO za kulturu o realiziranim aktivnostima u 2006.

a koje se tiču centra Rojc (s osvrtom na sigurnost u zgradi, održavanje, rad portirske službe i sl.)

2. Predstavljanje planiranih aktivnosti UO za kulturu u 2007.

3. Rasprava o mogućim budućim modelima upravljanja centrom Rojc.


Ad.1.

Eros Čakić, UO za kulturu, obavijestio je prisutne da sredstva namijenjena za održavanje centra Rojc godišnje iznose oko 1.350.000 – 1.500.000 kuna. S tim novcem se ne može napredovati, ali se može održavati postojeće stanje.

Goran Praštalo, tehnički voditelj centra Rojc, kaže da ima sve tehničke i financijske podatke o Rojcu i da tko želi može dobiti te informacije. Kaže i da očiti netko ima privatni interes kada kaže da je stanje u Rojcu loše i sigurnost loša. U 2006. sve je potrošeno kako je planirano i to otprilike:
 • 73.000kn za upravne troškove
 • 544.000kn za zaposelne
 • 38.000kn za čuvanje zgrade
 • 28.000kn za osiguranje zgrade
 • 216.745kn za trošak električne energije
 • 39.000kn za vodu
 • 16.000kn dodatak za pročišćavanje voda
 • 67.000kn za čišćenje zgrade
 • 60.500 za naftu/grijanje
 • 900kn za servis protupožarnih aparata
 • 10.000kn za hitne popravke
 • 3.000kn za čišćenje okoliša
 • 3.000kn za čišćenje kotlovnice
itd.

Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika, rekao je da bi trebalo, obzirom da se iz gradskog Proračuna Rojcu daje 1,5 milijuna kuna, osim izvješća izraditi i financijski plan za 2007. da se vidi detaljno koliko se namjerava potrošiti na sigurnost, na materijalne troškove, koliko na investicije. Vjeruje da dosad dodijeljena sredstva nije problem ni u budućnosti osigurati. Takav način planiranja, kaže, bio bi transparentniji. Očito je da se premalo novaca koristi za troškove čišćenja unutar i van zgrade. Predlaže još jedan sastanak za 15 dana na kojem se mogu detaljno prezentirati izvještaj za 2006. i plan za 2007. i kaže neka se dostavi svim udrugama financijski izvještaj. Obavještava prisutne da je Grad Pula prije 20 dana postao vlasnik Rojca okončavši višegodišnje pregovore s MORHOM. Upravitelj zgrada Castrum ne može više voditi brigu o Rojcu, stoga će se ubrzo odlučiti o novom titularu upravljanja Rojcem. Rojc koristi 107 udruga. Premalo se čisti.

Predstavnik udruge Žal, Saša Arsić, kaže da je bio UO za kulturu prije više godina predložio kompletno održavanje okoliša Rojca kao zone rekreacije, čak je postignut i dogovor, međutim zbog nesuradnje s UO za kulturu nije se uspio nikada realizirati. Poanta prijedloga bila je da se u investicijski plan održavanja uključi i okoliš

Fabrizio Radin: U zadnjih 20 dana se puno toga promijenilo i trebalo bi se o tome ponovo razgovarati.

Eros Čakić: treba se orijentirati da se osiguraju sredstva za sve te aktivnosti. Revizija korištenja prostorija u Rojcu provest će se u veljači.

Fabrizio Radin: Grad je razmišljao da uredi dvorište iznad sjevernog krila kao parkiralište i da se naplaćuje pa da Rojc i tako nešto zaradi.

Predstavnik HDLU Istre i udruge Capoeira, Davor Kliman: Treba razlučiti financijske probleme i sigurnost zgrade. Tu ima 107 različitih udruga i interesa, kao i svugdje i u Rojcu se mogu dogoditi ekscesi, no bitno je postići dogovor oko bitnih zajedničkih pitanja.

Predstavnik Zelene Istre, Ivica Petrinić: Propust je što u 2006. nismo napravili reviziju korištenja prostora i evaluaciju doprinosa udruga zajednici. To je potrebno i kako bismo izradili kriterije za uvjete korištenja prostora u Rojcu.

Predstavnica Suncokreta, Marlena Plavšić: Zanima me sigurnost u Rojcu, što se po tom pitanju radi?

Predstavnica Društva tjelesnih invalida, Silvija Mulaček: Prije dvije godine mi se dogodilo u Rojcu da su me opljačkali, ali ni sada nije bolje.

Goran Praštalo: Primijetili smo da odnedavno sigurnost u Rojcu nije zadovoljavajuća. Trenutno je 24 sata na porti čuvar: ujutro domar, popodne i noću dežuraju zaštitari iz zaštitarske tvrtke. Radi se na tome 2 zaštitara četvrtkom, petkom i subotom.

Čakić: Grad je dobio opomenu MUP-a da mora imati pravnu osobu za zaštitarsku službu u Rojcu. No, mislim da Rojc mora funkiconirati pna principu samoupravljanja.

Predstavnik udruge Žal, Saša Arsić: ne vjerujem da može u Rojcu funcionirati samoupravljanje.

Radin: Treba srediti rasvjetu, prozore i okoliš.

Ad. 2.

Čakić: U 2007. se planiraju radovi na elektroinstalacijama, radi grijanja. Postoji idejno rješenje za realizaciju hostela na jednom katu sjevernog krila Rojca. Hostel ne bi bio gradski već vezan za događaje u Rojc. Hostel bi vodile udruge iz Rojca, sufinancirano od Grada. Isto tako u Rojcu trebaju neke zajedničke prostorije za zajedničke sastanke udruga, projekcije, klub. Unutra bi mogao biti i jedan mali ugostiteljski objekt. Za tu namjenu će se urediti prostor bivše časničke menze. Trebalo bi i tisakati brošuru o Rojcu i aktivnostima koje se ovdje građanima nude. Borut Skok će to organizirati. Udruge korisnice Rojca bi trebale razmisliti o modelu upravljanja Rojcem koji ne bi udruge financijski opterećivao.

Predstavnica Društva tjelesnih invalida, Silvija Mulaček: Hostel bi trebao biti prilagođen osobama s tjelesnim invaliditetom.

Fabrizio Radin: One udruge koje budu trošile puno struje trebat će same pokrivati te troškove.

Predstavnik udruge Dr.Inat i udruge “I” David Belas: Rojc ima potencijala u generiranju novih vrijednosti. Interesantna je ideja jedne zajedničke prostorije koju mogu svi koristiti. Treba reći da Rojc osim što ima troškove održavanja, i proizvodi ekonomsku dobit Gradu, jer sve udruge koje tu djeluju i imaju zaposlene osobe plaćaju Gradu porez i ostalo.

Predstavnik HDLU Istre i udruge Capoeira, Davor Kliman: Trebamo biti oprezni kod evaluacije prostora. Slažem se da Rojc osim što ima troškove ima i veliki ekonomski output, da ne spominjemo sve društvene dobrobiti.

Eros Čakić: Pod 1,5 milijuna kuna podrazumijeva se samo tehnička pomoć.

Predstavnik Zelene Istre, Ivica Petrinić: Osim zajedničkog prostora treba imati na umu ured za budući Savez udruga Rojca. Treba uzeti u obzir pri budućim sklapanjima ugovora s udrugama koliko je koja udruga pridonijela Rojcu, unaprjeđenju zgrade i međusobnoj suradnji udruga.

Ad.3.

Predstavnik Zelene Istre, Ivica Petrinić: Predlažem da Grad razmisli o osnivanju nove javne ustanove koju bi kao partneri osnovali Savez udruga Rojc i Grad Pula. Tada bi bilo moguće oformiti upravno tijelo odvojeno od izvrsnih (ravnatelj/ica ustanove, domari, portiri itd)
 • barem 51% clanova treba da su predstavnici Saveza udruga Rojca (recimo 3 od 5 članova uprave)
  • transparentan proces kandidature te izbora/imenovanja predstavnika/ca

Fabrizio Radin: Rojc će biti organski dio jedne postojeće gradske Javne ustanove. Grad ima interes da Rojc institucionalizira. To bi bio tek prvi korak.

Predstavnik udruge Žal, Saša Arsić: Ne slažem se, mislim da Javna ustanova koja bi vodila brigu o Rojcu mora biti potpuno neovisna od grada.

Predstavnik Zelene Istre, Ivica Petrinić: Udruge rade na osnivanju Saveza udruga Rojc, a od Grada očekujemo da
 1. osigura početna financijska sredstva za osnivanje i rad Saveza
 2. Savez uključi u upravljanje Rojcem na način na predstavnici Saveza čine većinu upravnog tijela

Fabrizio Radin: Ne slažem se potpuno, Rojc je u vlasništvu grada i sada ga želimo za početak institucionalizirati.

Eros Čakić: Ja sam kontakt osoba u Gradu za Rojc.

Klara Udovičić: Trebali bi imenovati članove komisije za reviziju korištenja prostora.

Fabrizio Radin: Udruge bi se trebale organizirati u Savez.
Topic revision: r2 - 06 Feb 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback