You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka (23 Mar 2011, DusicaRadojcic)Edit Attach
U početku smo se sastajali svake prve srijede u mjesecu, a sada se jednom u par mjeseci predstavnici/e udruga koje stanuju u Rojcu nalaze se da prodiskutiraju zajedničke teme, da pokušaju dogovoriti zajedničke akcije i budućnost Rojca. Kasnije je osnovano Vijeće Rojca, pa Koordinacija Rojca. Grad je postavio Upravitelja Rojca. Ovdje možete naći zapisnike sa svih sjednica na kojima se raspravljaju izazovi Rojca i planiraju aktivnosti...

Zapisnici sjednica
godina tijelo naziv
godina tijelo naziv
2011 Vijeće Rojca Zapisnik 17. sjednice -15. ožujka
2011 Vijeće Rojca Zapisnik 15. sjednice -17. siječnja
2010 Koordinacija Rojca Zapisnik sjednice - 29. listopada
2010 Vijeće Rojca Zapisnik 14. sjednice -6. listopda
2010 Vijeće Rojca Zapisnik 13. sjednice - 8. lipnja
2010 Vijeće Rojca Zapisnik 12. sjednice - 19.travnja
2010 Vijeće Rojca Zapisnik 11. sjednice - 3. veljače
2010 Koordinacija Rojca Zapisnik sjednice - 2. veljače
2009 Koordinacija Rojca Zapisnik sjednice- 7. prosinca
2009 Koordinacija Rojca Zapisnik sjednice- 24. studenog
2009 Vijeće Rojca Zapisnik 10.sjednice - 12. studenog
2009 Vijeće Rojca Zapisnik 9. sjednice - 01. listopada
2009 Koordinacija Rojca Zapisnik sjednice- 16. rujna
2009 Vijeće Rojca Zapisnik 8. sjednice - 15. svibnja
2009 Vijeće Rojca Zapisnik 7. sjednice - 24. travnja
2009 Vijeće Rojca Zapisnik 6. sjednice - 12. veljače
2009 Vijeće Rojca Zapisnik 5. sjednice - 03. veljače
2009 Vijeće Rojca Zapisnik 4. sjednice - 27. siječnja
2008 Vijeće Rojca Zapisnik 3. sjednice - 13. listopada
2008 Vijeće Rojca Zapisnik 2. sjednice - 05. lipnja
2008 Vijeće Rojca Zapisnik s osnivačke sjednice Vijeća Rojca

2007 godina

2005 godina

2004 godina

Topic revision: r17 - 23 Mar 2011, DusicaRadojcic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback