You are here: Foswiki>Rojc Web>PressClippings>PressRojcuLiftZaInvalide (24 Nov 2006, IvicaPetrinic)Edit Attach
ŽUPANIJSKI SAVEZ TJELESNIH INVALIDA SMATRA ROJC DISKRIMINIRAJUĆU USTANOVU

Pucarić traži zatvaranje Rojca, ako se ne ugradi lift

PULA - Reagirajući na članak »Pucarić od svog invaliditeta radi profesiju«, objavljen u srijedu u »Glasu Istre«, predsjednik Saveza društava tjelesnih invalida Istarske županije te njihovog Odbora za prostorne barijere Mladen Pucarić jučer je sazvao konferenciju za novinare na koju je pozvao i predstavnike MMC-a »Student«.

Posebno se osvrnuo na posljednju rečenicu članka u kojoj koordinator MMC-a »Student« Mile Mandić navodi da će studenti biti prisiljeni prijaviti Pucarića policiji zbog uznemiravanja. – U cijelom ekscesu ne osuđujemo studente nego cijeli sustav u kojem se od osnovnih i srednjih škola, fakulteta i politike ne govori o prostornim barijerama, rekao je Pucarić. Dodao je da je MMC »Rojc« diskriminirajuća ustanova jer, iako se u njemu nalazi 106 nevladinih udruga, osobe s invaliditetom mogu prići samo donjem dijelu zgrade.

– Kao udruga ćemo tražiti projektnu dokumentaciju za ugradnju lifta u roku od šest mjeseci. Ako u tom roku ne bude gotova, od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Grada Pule tražit ćemo da se »Rojc« zatvori, rekao je Pucarić. Pulsko Društvo tjelesnih invalida poslalo je Ministarstvu, Gradu i Županiji prijavu kojom traže prilagođavanje prostorija u »Rojcu« Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Pucarić dodaje da je 500 tisuća kuna koje je Županija odvojila za uklanjanje prostornih barijera premalen iznos.

Mandić se ispričao Pucariću za svoje izjave navodeći da mu nije bio cilj vrijeđati i omalovažavati ničiji volonterski rad. Aleksandar Žigante, predsjednik Udruge studenata s tjelesnim poteškoćama, koja uskoro počinje s radom, izrazio je nadu da će svojim radom i suradnjom sa srodnim udrugama pomoći kvalitetnijem životu i uspješnijem studiranju ove populacije. Studenti su naveli da će prema promijenjenom projektu u MMC-u »Student« visina šaltera i sanitarni čvor biti prilagođeni osobama s invaliditetom.

P. Lu.
Topic revision: r1 - 24 Nov 2006, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback