You are here: Foswiki>Rojc Web>PressClippings>Press200803OsnovanoVijece (19 Mar 2008, IvicaPetrinic)Edit Attach
OSNOVANO VIJEĆE KORISNIKA ROJCA I ŠESTEROČLANA KOORDINACIJA

Izabrana radna tijela za upravljanje Rojcom

Ozren Catela, Marko Grbac i Dušica Radojčić izabrani su za predstavnike udruga u Koordinaciji Rojca

GO255506.JPG PULA - Natpolovičnom većinom glasova na osnivačkoj skupštini Vijeća korisnika Rojca u ponedjeljak navečer za članove Koordinacije Rojca izabrani su Ozren Catela iz udruge UPAS, Marko Grbac iz udruge Armazonex te Dušica Radojčić iz Zelene Istre. Uz tri navedena predstavnika udruga, koordinaciju će sačinjavati Eros Čakić iz Upravnog odjela za kulturu, Valter Boljunčić iz Gradskog poglavarstva te Drago Glumac, direktor poduzeća Castrum 97, koje je s Gradom nedavno obnovilo ugovor o preuzimanju upravljanja Rojcom.

Skupštini je prisustvovalo 27 predstavnika udruga koji su svojim dolaskom postali članovi Vijeća korisnika Rojca. S 25 glasova Marlena Plavšić iz udruge Suncokret je odabrana za predsjednicu vijeća. Osnivački sastanak vijeća korisnika organizirali su predstavnici Inicijative za osnivanje saveza udruga korisnika Rojca. Nakon nešto manje od dva sata rasprave prihvaćen je Pravilnik o radu vijeća koje će se sastajati svaka tri mjeseca.

Koordinacija Rojca sastajat će se, pak, jednom mjesečno i odlučivati o prioritetima održavanja zgrade, kućnom redu, evaluaciji rada udruga, koeficijentima i participacijama u troškovima. Predstavnici udruga koji budu sudjelovali u radu Koordinacije Rojca neće primati novčanu naknadu za svoj rad, odnosno svoju će dužnost obavljati kao volonteri. Za upravitelja Rojca Grad je postavio Erosa Čakića koji će svoj ured imati u prizemlju sjevernog krila zgrade. Uz vijeće i koordinaciju, Inicijativa za osnivanje saveza udruga korisnika predložila je i osnivanje Savjeta Rojca, ali još uvijek nemaju popis potencijalnih kandidata. Naime, kako je rekao voditelj sastanka Ivica Petrić iz Zelene Istre, Savjet bi trebao biti sastavljen od »ljudi od formata« koji bi svojim društvenim položajem, znanjem i iskustvom predlagali korisna rješenja za promociju Rojca na domaćoj i međunarodnoj sceni.

D. LIPLJAN

Objavljeno u srijedu, 19. ožujka 2008. u rubrici PULA:
Topic revision: r2 - 19 Mar 2008, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback