You are here: Foswiki>Rojc Web>PressClippings>Press200710Namet (20 Oct 2007, IvicaPetrinic)Edit Attach
GRADSKO POGLAVARSTVO DONIJELO KRITERIJE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ROJCA

Korisnici Rojca morat će sudjelovati u troškovima

Participacija udruga iznosit će od jedne do sedam kuna po kvadratu. Participaciju će korisnici morati plaćati ovisno o kategoriji u koju budu svrstani. Na taj bi se način trebalo naplatiti maksimalno 417 tisuća kuna godišnje, dok će se ostatak iznosa, do ukupno 1,88 milijuna kuna podmiriti iz proračuna

PULA - Gradsko poglavarstvo utvrdilo je jučer kriterije za sufinanciranje troškova naknade za korištenje zajedničkih uređaja i dijelova zgrade te obavljanje usluga i tekuće održavanje u Rojcu. Kako je pojasnio zamjenik gradonačelnika Fabrizio Radin, ne radi se o zakupnini, već o novom režimu participacije, koju će korisnici morati plaćati ovisno o kategoriji u koju budu svrstani.

Postojat će tri kategorije, ali će o toj distribuciji Poglavarstvo odlučivati do kraja studenog. Načelno, u prvu će spadati udruge od posebnog interesa za grad Pulu, kao što su udruge iz djelatnosti kulture s posebnim naglaskom na radu s mladima, sportske udruge članice Saveza sportova, udruge branitelja, udruge iz područja socijalne skrbi i zdravstva, udruge nacionalnih manjina te civilnog društva koje doprinose razvoju tolerancije i afirmacije pozitivnih društvenih vrijednosti, a čiji se programi sufinanciraju iz gradskog proračuna. One će participirati u ekonomskoj cijeni - koja je utvrđena u iznosu od 14,20 kuna po četvornom metru - u vrlo malom iznosu, točnije s 1,10 kuna po kvadratu.

Neplatišama slijedi otkaz

U drugu kategoriju, koja će participirati s 3,5 kuna po kvadratu, spadat će udruge od društvenog i kulturnog značaja koje kroz rad svojih članova te javnim nastupima mogu ostvariti sredstva za participaciju u dijelu troškova naknade, kao što su ateljei, glazbene radionice i slično, dok će u treću kategoriju, s visinom participacije od 7,10 kuna po kvadratu, spadati sve udruge čiji se programi ne sufinanciraju iz proračuna, već prihode ostvaruju većim članarinama ili naplatom usluga kroz programe sporta, rekreacije, treninga (primjerice, borilački sportovi, plesne škole, korektivna gimnastika, zdrav život, new age i slično). Udrugama koje ne budu plaćale participaciju dva mjeseca uzastopce otkazat će se uporaba prostora.

Na taj bi se način trebalo naplatiti maksimalno 417 tisuća kuna godišnje, dok će se ostatak iznosa, do ukupno 1,88 milijuna kuna koliko iznose troškovi upravljanja zgradom, režijski troškovi te usluge dimnjačara, protupožarne zaštite i ostalog, podmiriti iz proračuna, pojasnio je Radin.

Isti kriteriji i za prostore izvan Rojca

Dogradonačelnica Vesna Petrović ustvrdila je da je još početkom godine Gradsko poglavarstvo zatražilo od nadležnog odjela da se napravi revizija svih prostora koje Grad daje udrugama na korištenje, a da ovo rješenje, koje se odnosi samo na korisnike Rojca, nije u redu jer se zakidaju svi oni koji su izvan Rojca.

- Mi u prostorima imamo one koji plaćaju punu najamninu, povlaštenu ili, pak, uopće ne plaćaju najamninu, rekla je Petrović, na što joj je Radin odgovorio da je prvenstveno trebalo riješiti problem Rojca, jer su tu postojale dvije kategorije udruga: jedne koje su u Rojcu bez obveza i participacije u troškovima te one koje su same morale plaćati svoje režije, te da je ovo putokaz kako riješiti i sve ostale.

Na upit dogradonačelnice što će biti sa stanarima obližnje kamp kućice, koji također troše struju i vodu, pročelnica za kulturu Klara Udovičić je rekla da se radi o socijalnoj kategoriji za koje će se rješenje morati potražiti unutar Odjela za socijalnu skrb, ali ju je Petrović upozorila da vode računa kako na listama za stanove već ima 150 ljudi koji su poštivali red i prikupljali dokumentaciju koju su morali ovjeriti kod bilježnika.

S. ZRINIĆ TERLEVIĆ

-- IvicaPetrinic - 20 Oct 2007
Topic revision: r1 - 20 Oct 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback