NEKAD VOJARNA, SADA SJEDIŠTE VIŠE OD STOTINU NEVLADINIH UDRUGA VAPI ZA BOLJOM ORGANIZACIJOM

Rojc treba novi model upravljanja

Smatram da smo došli do kraja s ovakvim načinom rada. Projekt Rojca treba prerasti u nešto drugo, da se ono pozitivno što on donosi ne počne urušavati, rekao je Eros Čakić. S novim modelom upravljanja mogli bi se pokrenuti i projekti koji donose profit, a novac uložen u Rojc bi se brzo vratio, rekao je Čakić

GO196859.JPG PULA - Bivša vojarna Rojc, koja je tijekom godina postala multimedijalni centar i sjedište mnogobrojnih udruga, lani u prosincu prešla je u formalno vlasništvo Grada Pule. Usto se tijekom proteklih godina o Rojcu govorilo kao o mogućoj lokaciji za studentski restoran, već nekoliko godina spominje se i uređenje hostela u dijelu prostorija, a nedavno ju je i pulski gradonačelnik Boris Miletić naveo kao jednu od mogućih lokacija za Glazbenu školu. Prema riječima Erosa Čakića, koji je u Upravnom odjelu za kulturu zadužen za bivšu vojarnu, u tim prostorijama smješteno je 107 registriranih udruga.

Nakon revizije petnaest udruga gubi prostor

- Od sredine ožujka do sredine travnja Upravni odjel za kulturu, poduzeće Castrum i tri predstavnika udruga iz Rojca proveli su reviziju udruga. Razmatrali su se uvjeti korištenja prostorija prema ugovoru, zatim njihovo tjedno korištenje te postoje li u prostorijama korisnika aparati koji povećavaju trošenje energenata, a htjeli smo vidjeti i obavlja li se tamo komercijalna djelatnost. Ustanovili smo da 70 posto udruga koristi svoje prostore, a ostali ih nisu niti uredili, osobito u sjevernom krilu, dok južno krilo normalno funkcionira. Neki na zadnjem katu sjevernog krila još nemaju uređenu infrastrukturu. U sjevernom krilu se postavljaju nove instalacije za struju do svih prostorija, a na svakom katu se izrađuju dva nova sanitarna čvora. Petnaestak korisnika nije poštivalo ugovorne obveze i s njima će se najvjerojatnije raskinuti ugovori, naveo je Čakić.

Inspekcija zatvorila sve šankove

Naglasio je da je objekt pregledala i građevinska inspekcija nakon prijave Društva osoba s tjelesnim invaliditetom. »Bilo je petnaestak primjedbi na građevinske intervencije u prostoru, za koje korisnici nisu imali ishođene građevinske dozvole, no većina njih dosad je pribavila potrebnu dokumentaciju. Pojavile su se i druge inspekcije koje su kontrolirale rad u udrugama Monte Paradiso i Metamedij, no to nema veze s Gradom, nego je nadzor obavljen na temelju anonimnih prijava i pisama, koje mi u Gradu nismo primili, istaknuo je Čakić i dodao da je u sklopu te prijave obavljena i kontrola klupskih šankova, koji su zatvoreni.

Smatram da su to interni klupski šankovi na kojima se prodaju samo lakša alkoholna pića, kao što je pivo, i to po nižim cijenama, a ta su sredstva služila za rad kluba. Na posljednjem sastanku Grada i predstavnika udruga iz Rojca zaključili smo da bi dobro rješenje bilo da se udruge registriraju kao obrti kako bi se legalizirale djelatnosti poput ovih, budući da prema zakonu ti klupski šankovi ne smiju postojati. Sve što se naglašava kao negativnost u Rojcu, događa se i u drugim dijelovima grada, ali se to ne spominje. Primjerice, na Lungomareu se redovito troše velike količine alkohola bez nadzora, a u Rojcu je to barem pod nadzorom, kaže Čakić.

Agencija bi mogla osnovati hostel

Smatra da Rojcu treba novi organizacijski oblik upravljanja. »Za to postoje dvije mogućnosti. Prva je da Grad osnuje javnu ustanovu koja bi upravljala Rojcom, a druga mogućnost bi bila osnivanje agencije, odnosno društva s ograničenom odgovornošću, koje bi nadgledalo rad Rojca«, ističe on. Naveo je da bi agencija ili ustanova mogle pokrenuti projekt hostela ili pak dobiti novac iz države ili međunarodnih asocijacija. »Upravljanje objektom, kao i njegovo održavanje te skrb o programima treba prepustiti korisnicima. I tvrtki Castrum, koja skrbi o Rojcu, to već postaje prezahtjevno jer on više nije samo zgrada u vlasništvu Grada, nego je prerastao u kulturni centar. Upravni odjel za kulturu koji u ovom trenutku upravlja Rojcom nema dovoljno ingerencija, primjerice Grad u ovom trenutku ne može osnovati hostel«, rekao je Čakić te je dodao da je Upravni odjel za kulturu nadležan samo za udruge iz područja kulture, a takvih korisnika u Rojcu ima oko 20 posto, dok su za ostale nadležni drugi gradski odjeli.

- Smatram da smo došli do kraja s ovakvim načinom rada. Projekt »Rojc« treba prerasti u nešto drugo, da se ono pozitivno što on donosi ne počne urušavati. S novim modelom upravljanja mogli bi se pokrenuti i projekti koji donose profit, a novac uložen u Rojc bi se brzo vratio, rekao je Čakić. Na pritužbe građana da se pojedini tečajevi u Rojcu preskupo naplaćuju, Čakić odgovara: »Svi korisnici potpisuju izjave da ne naplaćuju svoje usluge, a zasad nismo dobili nikakvu dojavu da se za to naplaćuje visoka cijena. Rad treba honorirati kroz članarinu, a ne kroz naplaćivanje usluga.«

Osim nekoliko ekscesa, među kojima je bio i jedan tragičan događaj, u Rojcu tijekom proteklih godina nije bilo mnogo incidenata. Ako zbrojimo broj ljudi koji tamo svakodnevno dolazi, statistički gledano nema mnogo nasilja, a dosadašnji slučajevi mogli su se i drugdje desiti, navodi Čakić.

Petra LUKEŽ

Snimio: Dejan Štifanić

Grad godišnje plaća oko 1,5 milijuna kuna za Rojc

Naveo je da Grad godišnje za redovite troškove Rojca izdvaja prosječno 1,3 milijuna kuna, u što su uključene plaće tri djelatnika i dva zaštitara te svi troškovi struje, vode i komunalne naknade, kao i 200 tisuća za dodatne intervencije.

Hostel zasad zastao na idejnom rješenju

U Rojcu je za hostel predviđena polovina trećeg kata i polovina prizemlja, površine 800 četvornih metara, gdje bi moglo biti više od 130 spavaćih mjesta, a rezervirana je i bivša časnička menza. Postoji idejno rješenje uređenja hostela, a prema procjenama za uređenje prostorija potrebno je uložiti oko 600 tisuća kuna, čemu treba pridodati troškove namještaja. Uređenje menze, prema Čakićevim riječima, moglo bi se realizirati putem sustava javno-privatnog partnerstva. »Hostel je strateška investicija jer su za Rojc vezani festivali Monte Paradiso, Reggae festival i PUF, što su manifestacije karakteristične za Pulu i stvaraju specifični vid turizma«, naveo je Čakić.

Tko može biti korisnik Rojca?

Svake godine u travnju ili rujnu Grad objavljuje poziv za korisnike Rojca. »Posljednji su na redu bili ateljei, pa smo jedini grad u Hrvatskoj koji je zadovoljio potrebe za njima. Za udruge iz područja sporta ili socijale tražimo mišljenje nadležnih upravnih odjela pa zatim šaljemo prijedlog Gradskom poglavarstvu, navodi Čakić. Istaknuo je da udruga koja želi dobiti prostor u Rojcu mora biti registrirana, mora redovno djelovati i imati program.

Dodatni namet za korisnike

Od 1. srpnja Grad planira uvesti dodatna plaćanja za korisnike Rojca, koji će po korištenju trošila biti podijeljeni u tri kategorije. Bit će to oni koji imaju samo električna trošila, oni koji imaju klima-uređaj ili centralno grijanje ili pak imaju jedno i drugo ili čak i veća trošila. Korisnici s dodatnim trošilima plaćat će mjesečno od kunu do 2,5 kune po četvornom metru prostora.

Izvor: Glas Istre, rubrika Pula, petak, 18. svibnja 2007.

Topic revision: r3 - 07 Aug 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback