You are here: Foswiki>Rojc Web>PressClippings>Press200702OkolisRojca (09 Feb 2007, IvicaPetrinic)Edit Attach
TRAVNATE POVRŠINE I IGRALIŠTA U KRUGU BIVŠE VOJARNE KARLO ROJC PREMDA SU U CENTRU GRADA NE SLUŽE NIČEMU

Ogromno, neuredno i neupotrebljivo

Travnate površine dane su na korištenje odbojkaškom klubu »Žal« koji se ugovorom obvezao na održavanje. U Klubu se pak žale da nemaju novaca za održavanje, a ne mogu dobiti niti sponzore

Igrališta i velike travnate površine u krugu Rojca, mogli bi se puno bolje koristiti: GO178282.JPG

PULA - Travnata površina u krugu bivše vojarne Karlo Rojc već duže vrijeme zjapi neuredna i krajnje zapuštena unatoč činjenici da tamo svakodnevno prođe znatan broj građana svih dobnih i društvenih skupina. Riječ je o javnoj površini u vlasništvu Grada Pule, što znači da je za nju odgovorna gradska služba održavanja Herculanea. Od direktora tog poduzeća Radovana Cveka saznajemo da su tu površinu zadnji put pokosili i uredili lani, ali Grad poduzeću ništa nije platio pa je Herculanea prestala s održavanjem.

U Upravnom odjelu za kulturu od Erosa Čakića, zaduženog za sva pitanja u vezi Rojca, saznajemo da je tijekom dodjele prostora 2004. površina dana na korištenje odbojkaškom klubu »Žal« koji se ugovorom obvezao na održavanje.

- Očito je da se korisnik nije pridržavao ugovora pa su tereni izvan funkcije, a okoliš neuredan. U nekoliko akcija Odred izviđača detaljno je očistio i uredio dijelove parka i okoliša. Nažalost, možemo zaključiti da većina udruga i korisnika ne iskazuje interes za takve akcije, pa sav posao ostaje na teret domarske službe ionako opterećene održavanjem zgrade - ističe Čakić.

Od predsjednika odbojkaškog kluba »Žal« Saše Arsića saznajemo pak da prema ugovoru o korištenju tu površinu moraju održavati vlastitim sredstvima, što nisu u mogućnosti jer za to nemaju ni novac ni potrebnu opremu i znanje.

- Imali smo ideju pretvoriti taj prostor u sportsko-rekreacijski teren za sve građane. Ugovor koji smo potpisali s Gradom obavezuje nas da sve održavamo i izgrađujemo na vlastit trošak, dok Grad ima pravo oduzeti nam taj prostor kad god zaželi bez da vrati i kune od uloženih sredstava. Tražio sam izmjenu ugovora, ali je nisam dobio. Kako da pronađem sponzore koji bi željeli dati novac za održavanje i uređenje? Normalno je da nitko ne želi pristati ni na kakva ulaganja pod takvim uvjetima. U Rojcu se primjenjuju pravila koja vrijede za poslovne prostore s jedinom razlikom da se ne plaća najam i ugovori o korištenju su na neodređeno vrijeme, pa Grad nije dužan vraćati novac i sredstva koja su korisnici ulagali. Ja sam ujedno i predsjednik Odreda izviđača koji su povremeno čistili i uređivali tu travnatu površinu - zaključuje Arsić.

D. LIPLJAN


Glas Istre, Pula, petak, 9. veljače 2007
Topic revision: r2 - 09 Feb 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback