You are here: Foswiki>Rojc Web>PressClippings>Press200702IspravakNijeTuzio (11 Feb 2007, IvicaPetrinic)Edit Attach
Ispravak

Nije tužio nego prijavio inspekciji nadzor nad Rojcom

PULA - Jučer je objavljena informacija u kojoj se u naslovu navodi »Pucarić tužio Grad i sve udruge u Rojcu«. Međutim, kao što i piše u jučerašnjem tekstu, u ime Odbora za prostorne barijere u Društvu osoba s invaliditetom njegov predsjednik Mladen Pucarić nije »tužio« Grad i udruge, već podnio prijavu Uredu građevinske inspekcije u Pazinu. Preciznije, prijavio je nepoštivanje Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću u bivšoj vojarni Karlo Rojc koja je u gradskom vlasništvu. Dopunimo informaciju i konstatacijom kako stoji u navedenoj prijavi od 21. studenog prošle godine, adaptacije u Rojcu vrše se suprotno Pravilniku i od inspekcija Odbor traži obustavu radova. Ispričavam se zbog nepreciznosti.

J. O.

Glas Istre, Pula, 11.02.2007
Topic revision: r1 - 11 Feb 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback