You are here: Foswiki>Rojc Web>OrganizacijskiUstrojRojca (19 Mar 2008, IvicaPetrinic)Edit Attach

Ustrojstvo Rojca

17. ozujka 2008. osnovano je Vijeće Rojca, kao vrhovno tijelo odlučivanja u Rojcu.

S Gradom Pulom vodimo pregovore o konačnom ustroju koje bi osiguralo zajedničko upravljanje Grada i korisnika Rojca, a predložena su sljedeća tijela:
  • Vijeće Rojca
  • Upravitelj/ica Rojca
  • Koordinacija Rojca
  • Savjet Rojca
Više o tome pročitajte ovdje:

Komunikacija

Za komunikaciju organizacija korisnica Rojca koristimo otvorenu mailing listu

Imamo i posebne web stranice za objavljivanje vijesti i članaka o dogadjajima u Rojcu

Vrijednosti koje se gaje u Rojcu

Dobar dio udruga definirao je svoje vrijednosti u dokumentu: ...a nadamo se da će ga uskoro prihvatiti i ostale organizacije!

Nabacane ideje

Topic revision: r6 - 19 Mar 2008, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback