You are here: Foswiki>Rojc Web>MedijiuIstri (16 Apr 2010, IrenaBurba)Edit Attach

Popis medija u Županiji Istraskoj

NAPOMENA: ovaj popis nije potpun! Molim vas da ispravite greške, dodajte informacije koje za mislite da fale, itd... Ako se ne snalazite pošaljite obavijest na mphacklab@fazan.org

  • fale web portali koji su jako važni i novootvoreni mediji. Za nadopuniti.

Ovaj popis je iznimno važan za PR i slične aktivnosti

Medij Telefon Telefax Mobitel Adresa E-mail Kontakt osoba
Glas Istre, Pula 591 500 591 555 ??? Riva 10, 52100 Pula gi@glasistre.hr ???
Glas Istre, dopisništvo Rovinj 811 143 ??? ??? ??? ??? ???
Jutarnji List, Pula 219 030 ??? ??? ??? jutarnji-pula@net.hr ???
La voce del popolo, Pula 222 846 212 160 ??? ??? editpola@edit.hr ???
La voce del popolo, dopisništvo Rovinj 813 703 ??? ??? ??? ??? ???
Večernji list, Pula 212 532 212 761 ??? ??? pula@vecernji.net Vesna Brnabić
Slobodna Dalmacija, Pula ??? 212 761 ??? ??? ??? ???
Vjesnik, Pula ??? ??? ??? ??? ??? ???
Radio Maestral, Pula 380 707 380 707 ??? ??? radio-maestral@pu.t-com.hr ???
Hrvatski radio, Pula 377 888 377 840 ??? Riva 10, 52100 Pula radiopula@hrt.hr Mirjana Širola
Radio Istra 622 122 624 509 ??? ??? redakcija@radioistra.hr ???
Radio Giardini 522 777 522 778 ??? ??? info@radiogiardini.hr
Radio Rovinj 830 660 842 150 ??? ??? info@radio-rovinj.hr ???
HTV RTC, Pula 377 800 217 573 ??? ??? senka.mosnja@hrt.hr Senka Mošnja
TV Nova, Pula 211 411 385 936 ??? ??? vijesti@tvnova.hr Tiziana Damiani
NIT Pazin 624 624 622 330 ??? ??? redakcija@nit.hr ???
NOVA TV ??? ??? 091/432-46-13 ??? svjetlana.filipovic@novatv.hr Svjetlana Filipović
Regional 217 927 217 927 ??? Bartolomeo dei Vitrei 11, 52100 Pula regional@net.hr Nenad Marjanović
Barkun 544-653 213-881 ??? ??? redakcija@barkun.hr ???
Ipress 386-373 ??? 099/803 52 61 ??? redakcija@ipress.hr Tatjana Uvodić Iveša
Gradpula ??? ??? ??? ??? urednik@gradpula.com ???
Halter 01/492-15-46 ??? ??? ??? redakcija@h-alter.org Toni Gabrić
Zamirzine 01/45 73 445 01/457 34 57 ??? ??? urednistvo@zamirzine.net ???

Preporučena literatura: Kako komunicirati s lokalnim medijima. Vodič za udruge i inicijative građana

-- RoshoLinux - 06 Feb 2006
Topic revision: r3 - 16 Apr 2010, IrenaBurba
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback