You are here: Foswiki>Rojc Web>PressClippings>DomuZaDjecuProstoruRojcu (24 Apr 2006, IvicaPetrinic)Edit Attach

Domu za djecu prostor u Rojcu

PULA - Odlukom Gradskog poglavarstva Dom za odgoj djece i mladeži Pula dobio je na privremeno korištenje prostor u Rojcu za provođenje radno-okupacijskih aktivnosti. Konkretno radi se o prostorima radionice Tehničke službe i za skladištenje materijala gdje će se prenijeti i dio strojeva za obradu drva i metala s priručnim alatima iz radionice Doma. Tako će, uz odgojitelja Milovana Stojkovića, a u dogovoru s tehničkom ekipom Rojca, štićenici doma obavljati i pojedine poslove vezane za održavanje Rojca. Kako je pojašnjeno, ovako zamišljen program bit će obostrano koristan.

S. Z. T.

(izvor: Glas Istre, ponedjeljak, 24. travnja 2006.)
Topic revision: r1 - 24 Apr 2006, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback