MANIFEST UDRUGA ROJC

 1. Savez udruga Rojc je mreža udruga koje žive i djeluju u Rojcu koji nam nije samo kuća već i dom.
 2. Nastojanje je Saveza osnaživanje civilnog društva u Puli u svim njegovim oblicima. Budući da u Rojcu djeluje većina udruga civilnog društva u Puli, boljitak će biti vidljiv na području cijelog grada.
 3. Vjerujemo da više udruga zajedno ima značajno jači glas i utjecaj nego jedna udruga sama.
 4. Želja je Saveza povezivanje sa mrežama, savezima, ad hoc inicijativama te drugim organizacijama izvan Rojca a čije je djelovanje u skladu s vrijednostima Saveza.
 5. Savez se zalaže za djelovanje ljudi u zajednici i samoorganiziranje ljudskog života u zajednici, dakle vraćanje politici njezinog izvornog značenja.
 6. Radimo na kreaciji različitih vizija budućeg urbanog života.
 7. Savez se protivi bilo kakvom obliku nacionalizma, seksizma, homofobije, rasizma, nasilja i drugih oblika netolerantnog ponašanja.
 8. Različitost je bogatstvo.
 9. Savez se zalaže za ravnopravnost žena i muškaraca u civilnom društvu.
 10. Savez se zalaže za solidarno društvo bez privilegiranih i diskriminiranih.
 11. Savez se zalaže za aktivnu brigu o okolišu.
 12. Savez je protiv bilo kakve vrste totalitarizma i bilo kakve politike koja vodi u totalitarizam.
 13. Savez ne podržava, niti će ikada podržati bilo koju političku stranku.
 14. Savez se zalaže za oslanjanje na vlastite snage te autonomiju u svom radu.
 15. Svaka udruga u Savezu slobodna je u svom djelovanju.
 16. Tržišna ekonomija je današnja realnost, no tržište ne smije nikad biti ispred čovjeka.
 17. Zalažemo se za svijet bez granica i za slobodan protok ljudi.
 18. Permanentna efikasna komunikacija među udrugama temelj je Saveza.
 19. Interkulturalna razmjena je jedna od najvažnijih karakteristika Rojca.
 20. Stanovnici Pule trebali bi se osjećati kao dio svjetskih kulturnih strujanja, a udruge iz Rojca tome aktivno doprinose.
 21. Vjerujemo da je u današnjem svijetu znanje svačija potreba i da nitko ne smije limitirati, na bilo koji način, širenje znanja i kulturnih kreacija, stoga audio, video, tiskana tj. izdanja Saveza u bilo kojem obliku imaju biti izdana pod nekom od otvorenih licenci.

-- IfkePhasianus - 11 May 2005
Topic revision: r6 - 19 Mar 2008, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback