You are here: Foswiki>Rojc Web>BazaKontakata>BazaKontakata2004 (08 Nov 2006, IvicaPetrinic)Edit Attach

Stari kontakti

ovi kontakti su stari i zamijenjeni su novima na stranici BazaKontakata!

Podrum
1.
Naziv udruge : Mladi Grada 
Kratak opis aktivnosti: Organizacija raznih kulturnih i sportskih manifestacija. Animacija mladih ljudi kroz sportske manifestacije i humanitarne akcije.

2.
Naziv Udruge : Monte Paradiso MILK
Kratak opis aktivnosti: Organizacija koncerata i festivala, hacklab.

3.
Naziv udruge : Metamedia 
Kratak opis aktivnosti:  Projekti i programi neformalnog obrazovanja upotrebom digitalnih medija u kreativne svrhe. Promocija i produkcija izvaninstitucionalne kulture. Udruga je nedavno u «Rojcu» otvorila i klub pod nazivom «Metamedia Resource Centar», koji radi svakodnevno, osim nedjelje i ponedjeljka.
Kontakt: contact@metamedia.hr, www.metamedia.hr

4.
Naziv udruge: Suncokret - Centar za humanitarni rad 
Kratak opis aktivnosti: Edukativni i psihosocijalni rad, organiziranje aktivnosti socijalizacijsko-kreativnog sadržaja za djecu, odrasle i osobe s posebnim potrebama.
Kontakt: Tel/fax: 505-344; E-mail: suncokret-pula@pu.htnet.hr, pula@suncokret.hr web: www.suncokret.hr

5.
Naziv udruge: M.I.L.K. ( Malo istarsko lutkarsko kazalište )
Kratak opis aktivnosti: Produkcija i izvođenje kazališnih i lutkarskih predstava za djecu.

6.
Naziv udruge: Mali Mrak
Kratak opis aktivnosti: Organizacija koncerata urbane glazbe, izložbi stripa, promocija civilnog društva, likovnih i glazbenih radionica te tribina.

7.
Naziv udruge: INCUBUS
Kratak opis aktivnosti: Stvaranje i izvođenje svih vrsta glazbeno- scenskih događanja, tonsko i video snimanje, audio i video produkcija, publiciranje.

8.
Naziv udruge: Karate klub «Lav»
Kratak opis aktivnosti: Učenje i treniranje borilačke vještine karatea za djecu i odrasle.

9.
Naziv udruge: Kung Fu klub «TAO»
Kratak opis aktivnosti: Usavršavanje vještina samoobrane i priprema natjecatelja za izvođenje raznih borilačkih vještina.

10.
Naziv udruge: S.E.K.S.
Kratak opis aktivnosti: Organizacija raznih glazbenih aktivnosti.

Prizemlje

11.
Naziv udruge: Centar borilačkih sportova
Kratak opis aktivnosti: Treniranje i propagiranje raznih borilačkih sportova, kao što je karate.

12.
Naziv udruge: Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata «IŽ»
Kratak opis aktivnosti: Organiziranje i informiranje članstva o njihovim zakonskim pravima. Pružanje pomoći nezaposlenim braniteljima, članovima njihovih obitelji, djeci te socijalno ugroženim članovima. Osiguravanje materijalne pomoći, opreme, obuće i odjeće te školskih knjiga.

13.
Naziv udruge: Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata - ogranak Pula
Kratak opis aktivnosti: Organiziranje i informiranje članstva o njihovim zakonskim pravima. Pružanje pomoći nezaposlenim braniteljima i članovima njihovih obitelji, djeci te socijalno ugroženim članovima. Osiguravanje materijalne pomoći, opreme, obuće i odjeće te školskih knjiga.

14.
Naziv Udruge: Vukovarske Majke
Kratak opis aktivnosti:  Skrb o članovima udruge i pronalaženje nestalih i nasilno odvedenih sudionika Domovinskog rata.

15.
Naziv udruge: Studentska udruga
Kratak opis aktivnosti: Okupljanje i rad sa studentima, organizacija koncerata te sudjelovanje u promicanju i stvaranju kvalitetnijih uvjeta života studenata.

16.
Naziv udruge: Udruga udovica hrvatskih branitelja «IŽ – Pula»
Kratak opis aktivnosti: Organizirano okupljanje obitelji branitelja,  pružanje psiho-socijalne pomoći braniteljima, rješavanje problema udovica hrvatskih branitelja te očuvanje spomen obilježja.

17.
Naziv udruge: Udruga za celijakiju Istre - Pula
Kratak opis aktivnosti: Skrb o oboljelima od celikalije te nabava i podijela bezglutrenske hrana.

18.
Naziv udruge: Udruga Merlin
Kratak opis aktivnosti: Organizacija krojačkih radionica.  

19.
Naziv Udruge: Hrvatska bratovština IŽ «Bokeljska mornarica 809» Pula
Kratak opis aktivnosti: Njegovanje i očuvanje povijesne i duhovne  baštine Kotora. Organizacija kulturnih manifestacija i koncerata.

20. 
Naziv udruge: Sunce
Kratak opis aktivnosti: Educiranje, rekreacija i osmišljavanje slobodnog vremena mladih i djece.

21.
Naziv udruge: Zelena Istra – Associazione Istria Verde
Kratak opis aktivnosti: Zaštita okoliša. Aktivnosti: Zeleni telefon, Spasimo livade Posidonije, Morski park Kamenjak, Gdje se koje smeće meće, Zelena agenda Istre. Akcije i kampanje: GUP, S.O.S. za Jadran.
Kontakt: Tel./fax.: 052/ 506-065
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 10.00 do 13.00 sati

22.
Naziv udruge: Sportsko društvo paraplegičara Pula
Kratak opis aktivnosti: Unapređenje i rekreacija invalida s naglaskom na one u invalidskim kolicima.

23.
Naziv udruge: Udruga dijaliziranih na listi čekanja za transplantaciju bubrega «IŽ»
Kratak opis aktivnosti: Organiziranje i provođenje akcija koje promiču transplantaciju organa. Briga o bubrežnim bolesnicima.

24.
Naziv udruge: Društvo tjelesnih invalida Pula, podružnica Grada Pule
Kratak opis aktivnosti: Poboljšanje položaja osoba s invaliditetom- tjelesnih invalida, njihova profesionalna i psiho-socijalna rehabilitacija te omogućavanje što samostalnijeg i kvalitetnijeg života.

25. 
Naziv udruge: Sveučilišna knjižnica
Kratak opis aktivnosti: Arhiva

1.kat

26.
Naziv udruge: Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju
Kratak opis aktivnosti: Aktivna skrb o osobama s posebnim potrebama, ( 50 korisnika ), kojima se pružaju usluge prehrane, prijevoza, radne okupacije i zdravstvene zaštite. Korisnici su osobe s posebnim potrebama.

27.
Naziv udruge: Društvo prijatelja hrvatskog nogometnog kluba «Hajduk- Split, Pula»
Kratak opis aktivnosti: Organiziranje prigodnih sportskih i zabavnih priredbi.

28.
Naziv udruge: SAKUD (Puhački orkestar Grada Pule i mažoretkinje)
Kratak opis aktivnosti: Priprema, proizvodnja i izvedba glazbenih i umjetničkih djela, koncerata i promenadnih koncerata.

29.
Naziv udruge: Udruga «Josip Broz Tito»
Kratak opis aktivnosti: Gajenje i razvijanje poštovanje prema ličnosti Josipa Broza Tita. Udruga se bavi i povijesnim istraživanjima iz razdoblja NOB-a.

30.
Naziv udruge: Nacionalna zajednica Bošnjaka
Kratak opis aktivnosti: Zaštita te promicanje nacionalnih interesa i prava Bošnjaka. Naglasak je na razvijanju dobrih odnosa između Bošnjačka, Hrvata i drugih naroda i narodnosti koji žive u Republici Hrvatskoj.

31.
Naziv udruge: Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata – ogranak Grada Pule
Kratak opis aktivnosti: Promicanje i afirmacija Bošnjaka - sudionika i branitelja u Domovinskom ratu.

32. 
Naziv udruge: Udruga Roma
Kratak opis aktivnosti: Rad s djecom predškolskog uzrasta. Suradnja s institucijama koje se bave rješavanjem akutnih problema romske manjine. Okupljanje romske mladeži u folklornim skupinama itd.

33.
Naziv Udruge: Mađarsko kulturno društvo «Morics Zsigmond»
Kratak opis aktivnosti: Njegovanje mađarske pisane i govorne baštine. Okupljanje pripadnike mađarske nacionalnosti.

34.
Naziv udruge: Rondo Histriae
Kratak opis aktivnosti: Poticanje, promicanje, očuvanje i razvijanje kulturnog identiteta Pule i Istre s posebnim naglaskom na zborsko pjevanje i glazbeno-scensko izražavanje.

35.
Naziv udruge: Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psiho-fizičkom razvoju
Kratak opis aktivnosti: Zaštita prava i interesa osoba s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

36.
Naziv udruge: Udruženje likovnih i književnih stvaralaca Pula – «ULIKS»
Kratak opis aktivnosti: Izrada keramičkih predmeta, umjetničkih slika i grafika te oslikavanje svile.

2.kat

37.
Naziv udruge: Makedonsko društvo «Kočo Racin»
Kratak opis aktivnosti: Razvijanje i afirmacija kulturnog života i običaja Makedonaca u Republici Hrvatskoj. Očuvanje tradicije,  makedonskog jezika i pisma.

38.
Naziv udruge: Udruga za promociju amaterskog sporta - «UPAS» 
Kratak opis aktivnosti: Promicanje amaterskog sporta i rekreacije. Organizacija rekreativno-zdravstvenih programa za odrasle i osobe s posebnim potrebama.

39.
Naziv udruge: Ženski vaterpolo klub «Istrijanka»
Kratak opis aktivnosti: Popularizacija vaterpola kod osoba ženskog spola.

40.
Naziv udruge: Studio za stvaralačke aktivnosti mladih «Zaro» - Pula - Plesni studio
Kratak opis aktivnosti: Osmišljavanje plesnih i glazbeno-scenskih događaja, uz naglasak na osobe mlađe dobi.

41.
Naziv udruge: Kulturno-umjetničko društvo «PIN»
Kratak opis aktivnosti: Organizacija kulturno-umjetničkih programa, susreta i drugih manifestacija. Udruga djeluje u 3 sekcije: Plesni studio «Stellium», Kazališna grupa «Cvrčak» i Modna agencija «www. menagement». 

42.
Naziv udruge: SHIN - Centar borilačko-terapeutskih vještina Pula
Kratak opis aktivnosti: Proučavanje, prakticiranje i propagiranje vještina i metoda koje pridonose razvoju tjelesnih i mentalnih potencijala. Udruga prakticira vještine kao što su Kempo, Kineska yoga i meditacija. 

43.
Naziv udruge: Odred izviđača «ISTRA – Pula»
Kratak opis aktivnosti: Osposobljavanje djece i mladeži za ostvarivanje izviđačkih programa, kao što su logorovanje, zimovanje ili natjecanje u prirodi.

44.
Naziv udruge: Odred izviđača pomoraca «Uljanik» 
Kratak opis aktivnosti: Ostvarivanje i promocija izviđačkog programa - izviđački pokret, razvoj duhovnih vrijednosti, izletništvo, orijentacija i kretanje u prirodi te na moru.

45.
Naziv udruge: Savez izviđača Pula
Kratak opis aktivnosti: Objedinjavanje programa izviđačkih udruga.

46.
Naziv udruge: Udruga igrača bilijara
Kratak opis aktivnosti: Organizacija škole i tečajeve iz bilijara, turnira te raznih skupova i okruglih stolova.

47. 
Naziv udruge: Klub sportskih aktivnosti «HIP HOP»
Kratak opis aktivnosti: Organizacija sportskih rekreacija, plesa i aerobika

48.
Naziv udruge: Gradska radionica Pula
Kratak opis aktivnosti: Izučavanje zidnog slikarstva kao umjetničkog zanata. Udrga djeluje u 4 odjela: Slikarstvo i umjetnost, Zanati, Odjel za glazbena istraživanja, Transfigurbartizam i Klub gradske radionice.  

49.
Naziv udruge: CB Radio-klub «More» Pula
Kratak opis aktivnosti: Promocija tehničke kulture, komunikacija na CB radio-valovima i uspostavljanje veza s CB radio-operaterima iz cijelog svijeta.

50.
Naziv udruge: Klub sportsko-ritmičke gimnastike «Gazela» - Pula
Kratak opis aktivnosti: Razvijajnje različitih rekreacijskih oblika te poticanje vrhunskog sporta u domeni ritmičke gimnastike.
Udruga je koncentrirana na rad s djecom da bi se razvile njihove sportske navike te ih se socijaliziralo unutar društva. 

51.
Naziv udruge: Sportsko društvo «Roller» - Pula
Kratak opis aktivnosti: Unapređenje sportskih aktivnosti i razvijanje interesa za rekreaciju kod osoba mlađe dobi.

52.
Naziv udruge: Udruga «Distorzija»
Kratak opis aktivnosti: Organizacija izložbi, tematskih kino-večeri i radionica.

53.
Naziv udruge: Planinarsko društvo «Glas Istre» - Odsjek alpinistički sportsko-penjački 
Kratak opis aktivnosti: Organizacija sportskih i ekoloških aktivnosti u planinama, planinarskih i alpinističkih škola te redovno održavanje treninga i natjecanja sportskih penjača.

3.kat

54.   
Naziv udruge Zajednica Srba Istre
Kratak opis aktivnosti: Očuvanje identiteta srpskog naroda u Istri te razvijanje odnosa između građana srpske i ostalih nacionalnosti u Republici Hrvatskoj. Udruga djeluju u nekoliko sekcija - folklorna, muzička, šahovska i malonogometna.

55.
Naziv udruge: Studio za stvaralačke aktivnosti djece «More» - Pula
Kratak opis aktivnosti: Rad s djecom od 4 do15 godine života, primjerice sudjelovanjem u aktivnostima dječjeg zbora «Abeceda».

56.
Naziv udruge: Tai Chi klub Pula
Kratak opis aktivnosti: Održavanje treninga, predavanja i seminara Tai Chi Chuana i Chi Kunga, s ciljem poboljšanja zdravstvenog statusa i kvalitete života članova udruge.

57. 
Naziv udruge: Studio KaPula
Kratak opis aktivnosti: Istraživanje novih mogućnosti u fotografiji.
Kontakt: kapula@net.hr

58.
Naziv udruge: Klub ljubitelja fotografije «Format»
Kratak opis aktivnosti: Okupljanje članova radi promicanje fotografije kao medija te rad na realizaciji, razvoju i unapređenju fotografske umjetnosti.

59.
Naziv udruge: «DR Inat»
Kratak opis aktivnosti: Udruga se bavi vaninstitucionalnim kazalištem, produkcijom novih kazališnih projekata i edukacijom osoba mlađe životne dobi.

60. 
Naziv udruge: Zajednica tehničke kulture - Radio-klub «Arena» - Pula
Kratak opis aktivnosti: Edukacija osoba za djelatnost radio-operatere. Udruga djeluje već 50 godina te je uključena u mrežu dojave opasnosti od požara.

61.
Naziv udruge: «Za procjenu»
Kratak opis aktivnosti: Udruga potiče i razvija Glazbenu djelatnost.

62.
Naziv udruge: HDLU Istre - Pula
Kratak opis aktivnosti: Prostor za rad likovnih umjetnika članova HDLU-a.

63.
Naziv udruge: Srpsko kulturno društvo «Prosvjeta» - Pula
Kratak opis aktivnosti: Organiziranje folklornih, muzičkih i sportskih aktivnosti. Izučavanje i očuvanje jezičnog identiteta i pisma srpskog naroda.

64.
Naziv udruge: Udruga autoklub «Pula - Rovinj»
Kratak opis aktivnosti: Ostvaruje i potiče razvoj auto i karting sporta. Podučavanje djece o pravilima ponašanja u prometu.
Topic revision: r1 - 08 Nov 2006, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback