Main menu
project donator

"Ovaj projekt financira EU"


You are here: Participator
Dobrodošli na
PARTICIP@TOR!
...web stranicu projekta Demokracija u praksi

Napomena: projekt je završen i ova stranica se neće obnavljati!

(Novosti projekta)
  • Prosinac 2009 - Rezultati istraživanja o primjeni Aarhuške konvencije potvrdili - u Hrvatskoj je sudjelovanje javnosti još uvijek samo stvar zadovoljavanja forme
  • 28.11.2009. - Primjedbe Zelene Istre na Studiju utjecaja na okoliš terminala za ukapljeni prirodni plin u Omišlju na otoku Krku
  • 17.-18.11.2009. - Forum u Vilnijusu: Društvena odgovornost kao ISO standard
  • 15.11.2009. Revizija dijela studije ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš za izgradnju magistralnog plinovoda Vodnjan – Umag
  • 14.11.2009. CGO Kaštijun: Primjedbe i prijedlozi Zelene Istre u proceduri Europske banke za obnovu i razvoj

(ZI.WEB: "sudjelovanje javnosti")

  • KAKO SU GRAĐANI STALI NA KRAJ BAHATOSTI GRADSKE UPRAVE i sruÅ¡ili na sudu urbanistički plan
  • Prijedlozi za bolje uključivanje javnosti u postupke odlučivanja o okoliÅ¡u
  • NOVA GODINA I SVETA TRI KRALJA ZA BUZETSKU GRADSKU UPRAVU IDEALNO VRIJEME ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PROSTORNOM PLANU
  • ZA VIÅ E DEMOKRATSKE STANDARDE UKLJUČIVANJA JAVNOSTI U IZRADU PROSTORNIH PLANOVA POTREBNA JE POLITIČKA VOLJA
  • Mogu li građani utjecati na izradu prostornih planova - panel diskusija, DHB Pula, 10.9.2015., 18:00 sati

Potreba za sudjelovanjem javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš (PUO) se temelji na vjerovanju da javnost pogođena nekom odlukom ima pravo biti uključena u postupak donošenja te odluke. Sudjelovanje javnosti u sebi nosi "obećanje" da će doprinos javnosti u procesu konzultacija utjecati na konačnu odluku. Ne postoji neposrednija demokracija od sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja. Osim toga, opće je prihvaćeno stajalište da sudjelovanje javnosti može značajno poboljšati kvalitetu odluke jer lokalna javnost bolje poznaje specifičnu lokalnu situaciju, može pomoći u otkrivanju pogrešaka i kreiranju alternativnih rješenja. Međutim, u Hrvatskoj još uvijek nedostaje svijest o tome. U postupcima PUO se uglavnom primjenjuju minimalne zakonske obaveze sudjelovanja javnosti, koje ne omogućavaju utjecaj na konačnu odluku. Takva situacija dovodi do dramatičnog gubitka povjerenja u javnu upravu kao i, općenito, u vladavinu prava. Samo smisleno sudjelovanje javnosti može osigurati transparentnost odlučivanja i djelovanje u javnom interesu, a asimilacija mišljenja javnosti u postupak odlučivanja može obnoviti izgubljeno povjerenje.

Razlozi demokratskog deficita u postupcima PUO u Hrvatskoj su višestruki: promjene u zakonodavstvu na području PUO dogodile su se uglavnom kao posljedica pritisaka za usklađivanjem s europskim zakonodavstvom u predpristupnom procesu, a ne kao posljedica shvaćanja vrijednosti i pozitivnih učinaka djelotvornog uključivanja javnosti. Osim toga, ne postoji tradicija sudioničkog odlučivanja i nema motivirajućih primjera dobre prakse. Tijekom naših prethodnih napora/projekata shvatili smo da samo mobilizacija javnosti za sudjelovanje u postupcima PUO ne donosi značajno poboljšanje ukoliko ne postoji razumijevanje i sudjelovanje svih uključenih u postupke PUO. Ovim projektom želimo doprinijeti shvaćanju važnosti sudioničkih mehanizama odlučivanja, uključiti širi krug dionika u aktivnosti i poticati aktivni doprinos udruga u razvoju, primjeni i nadzoru okolišnog acquisa na području procjene utjecaja.

Izazov koji je pred nama je usklađivanje potrebe za ekspertizom na području procjene utjecaja s transparentnošću procedure i sudjelovanjem javnosti koje zahtijeva demokratska praksa.

Tehnički dio postupka procjene utjecaja je osnova, ali konačnoj odluci legitimitet može dati samo javnost!

project donator"Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Za sadržaj ove stranice isključivo je odgovorna Zelena Istra i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.
“This website has been produced with the assistance of the European Union. The content of this page is responsibility of Zelena Istra and can in no way be understood as reflecting the views of the European Union"
linux-penguin-with-shadow.pngIn production of this website we used only free/open source software: TWiki, Ubuntu GNU/linux, OpenOffice.org, GIMP, Firefox, Mailman... and hosted on Debian/Apache.