You are here: Foswiki>Hacklab Web>VolonteRi (16 Nov 2009, IvicaPetrinic)Edit Attach

Monteparadiso Hacklab VOLONTERI

Ponedjeljkom, srijedom i petkom u terminu od 18-22h volonteri dežuraju u hacklabu kako bi svi imali pristup računalima i svim ostalim resursima, besplatno naravno. Osim dežuranja u labu i rada na projektima, volonteri održavaju sastanke na kojima dogovaraju zajedničke aktivnosti, administriraju računala, te savjetuju core tim kod donošenja odluka.

O budućim aktivostima piše se na ToDo stranici, a MeetingMinutes služi kao arhiva zaključaka i rasprava!

  • Svi volonteri:
    • imaju obavezu čitati mailove poslane na hacklab-volonteri mailing listu, te pisati na nju po potrebi.
    • imaju pravo na korišenje sve opreme u labu i uredu, uključujući sva računala i uređaje koji se spajaju na njih (skener, dvd i cd snimači, printer...)
    • mogu u lab i ured dolaziti i izvan radnog vremena predviđenog za korisnike. sami si napravite kopiju ključa!
    • dobili su korisnički račun na luxuriji (naš server koji je online 24/7). upute za korištenje emaila su ovdje: LuxuriaMailHowto.

Kako postati volonter/ka u MP Hacklabu?

Ne moraš imati nikakvo posebno iskustvo o radu sa računalima! Sve ti možemo pokazati, bitna je samo volja da radiš nešto korisno za svoju zajednicu i feeling za ljude koji nose tamnu odjeću wink

Javi se dežurnoj osobi u hacklabu i reci da želiš volontirati. Organizirati ćemo trening za tebe i možeš početi u nekom od termina dežurstava. Pročitaj upute o dežuranju da dobiješ sliku o tome što rade dežurne osobe... Nije bitno ni kojeg si spola, ni koliko imaš godina (napomena: moraš biti punoljetan/na), ali je važno da cijeniš to što radimo.
Topic revision: r8 - 16 Nov 2009, IvicaPetrinic
Hacklab inside: ToDo lista  |  Volonteri  |  Vijesti, fotke, etc  |  Projekti  |  Ideje

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback