You are here: Foswiki>Hacklab Web>ProjekTi (09 Mar 2010, IvicaPetrinic)Edit Attach

Hacklab projekti

HackLab Project Database
Naziv Image Kratki opis Detaljnije
InfoShop   Knjižnice narodu  
LuXuria server   PICK internet presence 4 local nonprofit organizations and initiatives (web hosting, pop3 mail, webmail, mailing lists, shell accounts, helpdesk). Tko može koristiti ove usluge: sorry - dokument je u izradi
Pristup internetu     HacklabDezurni i Administracija racunala
Edukacija u Hacklabu   Besplatna edukacija za svakoga! Na oglasnoj ploči (između prozora u labu) upišite svoje ime na predloženim treninzima, organizirati ćemo radionicu za tebe
Wireless click to enlarge Slobodna i besplatna bežična mreža u vlasništvu njenih korisnika - preko cijele Pule Kako komunikacija puležana/ki ne bi u potpunosti ovisila o velikim kompanijama i/ili državni, razvijamo autonomnu slobodnu bežičnu mrežu. Partneri u ovom projektu su CARNet i Fakultet ekonomije i turizma.
Kulturni kapital Otvorenih organizacija   Hiperkomerijalizirani svijet kulturne produkcije i konzumacije posljednjih je godina ograničio slobodu stvaralaštva i kulturnog razvoja. ICT i ideja Otvorenih organizacija to mogu promijeniti! Projektni prijedlog poslali smo Ministarstvu kulture, nadamo se da će ga financijski podržati
Biblioteka, CDi, časopisi... u Hacklabu!      
Free Radio Fazan   free radio spectrum 4 free culture!
free, as in free software smile
 
Financiranje Hacklaba     Prženje raznih distribucija i Bezalkoholna pića i čokoladice
Filmska sekcija (Filmovi narodu!) image    
ICT podrska udrugama     MpJukebox

Outdated (završeni projekti)

Topic revision: r19 - 09 Mar 2010, IvicaPetrinic
Hacklab inside: ToDo lista  |  Volonteri  |  Vijesti, fotke, etc  |  Projekti  |  Ideje

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback