You are here: Foswiki>Hacklab Web>Ideas4Future (14 Aug 2006, IvicaPetrinic)Edit Attach

Ideje za projekte

Ako sam se pridružiš, neke od ovih ideja mogli bi pretvoriti u stvarnost! Kontaktiraj: mphacklab@monteparadiso.hr

HackLab Ideas Database
Naziv Image Kratki opis Detaljnije
Hacklabovi u zajednici   pomazemo osnivanje hakerskih laboratorija drugdje u zemlji  
Wireless u zajednici   Facilitiranje zajedništva kroz upotrebu informacija  
ICT podrška udrugama   Svrha projekta je razvoj civilnog društva u Istri kroz osiguravanje edukacije te logističke podrške za efikasno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT). Razvoj demokracije te suradnje među udrugama moguće je značajno unaprijediti korištenjem naprednih tehnologija iskušanih unutar globalne zajednice korisnika te razvijatelja slobodnog softvera. Pravodobno informiranje, sudjelovanje u odlučivanju te kreiranju javnih politika danas je moguće isključivo onima koji osim pristupa samoj tehnologiji imaju i adekvatno znanje za efikasnu upotrebu ICT-a. Ostvarena transparentnost rada te iskrena otvorenost za suradnju pomažu organizacijama civilnog društva da u svoje aktivnosti uključe maksimalan broj inače pasivnih građana/ki. Bogao iskustvo stečeno proteklih godina na projektima Monteparadiso hakerskog laboratorija namjeravamo ponuditi istarskim NVO-ima te Savjetu za razvoj civilnog društva kako bismo danas nedovoljno razvijene te zamagljene društvene uloge kako istarskih NVO-a tako i institucija lokalne samouprave koje se njima bave (ili s njima surađuju) doveli na zavidniju razinu...
Community FM Radio     Slali bi ga: Zakladi: "neprofitni medijski projekti za poticanje demokratizacije i razvoja civilnog drustva"
CommunityInfo - Gradski sustav za razmjenu informacija: omogućiti slobodnu produkciju i diseminaciju informacija građanima/kama Grada Pule Pretpostavka razvoja Grada Pule kao otvorene organizacije jeste slobodna razmjena informacija. Proučiti i izgraditi tehnička, prostorna, socijalna i druga rješenja za ostvarenje otvorenog i odrzivog sustava razmjene podataka cilj je ovog projekta
Volontiranje studenata talijanistike   pomoć studenata u prevođenju, edukaciji, ...  
Uradi sam Alarmni sustav    
      OpenSourceSme
      VirtualLaboratory
      NemamPosaoOrg
      NonLieuxOrg
      ItsaWikiWorld
    presentation of the activist projects  
    supporting Croatian Indymedia centre  
Topic revision: r13 - 14 Aug 2006, IvicaPetrinic
Hacklab inside: ToDo lista  |  Volonteri  |  Vijesti, fotke, etc  |  Projekti  |  Ideje

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback