You are here: Foswiki>Hacklab Web>ToDo>HacklabDezurni (16 Dec 2009, SebastianStell)Edit Attach

Popis dežurnih u hacklabu:

Rapored dežuranja u labu
dan-datum mjesec vrijeme dezurni
ponedjeljak - 14 12 18-21  
srijeda - 16 12 18-21 Sebastian
petak - 18 12 18-21 Emili  

Ovaj raspored se stalno mijenja i dopunjava!

Napomene:
  • trebale bi dežurati po 2 osobe (u svim terminima)! tako da novi uče od iskusnijih...
  • maloljetne osobe samo u iznimnim slučajevima mogu volontirati (i to uz iskusnije volontere)
Topic revision: r31 - 16 Dec 2009, SebastianStell
Hacklab inside: ToDo lista  |  Volonteri  |  Vijesti, fotke, etc  |  Projekti  |  Ideje

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback